okladka 514

Numer 5/2014


Spis treści

3

Sejm zablokował Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy w rodzinie. O tym, co wywołało takie kontrowersje, rozmawiamy z Renatą Durdą, kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, placówki Instytutu Psychologii Zdrowia

Kontrowersje wokół konwencji


5

Praca z pacjentem doświadczającym głodu alkoholowego w podejściu poznawczo–behawioralnym
Głód alkoholowy jest źródłem silnego dyskomfortu psychicznego. Nawet po długim okresie utrzymywania abstynencji pacjent może mieć trudności z przeciwdziałaniem jego występowaniu oraz umiejętnym niwelowaniem jego skutków...
Ewa Miturska


9

Terapia pacjentów z zaburzeniami osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline. Komu jest trudniej?

Postawa terapeuty powinna pomóc pacjentowi z zaburzeniem typu borderline w skorygowaniu jego dysfunkcyjnych schematów, przy jednoczesnym poczuciu, że jest akceptowany. Aby stało się to możliwe, terapeuta musi mieć świadomość, jak zachowania pacjenta wpływają na jego emocje, myśli i postawy
Storrada Grabińska–Ujda


11

Kompetencje terapeuty w pracy ze sprawcami przemocy

Każdy człowiek doświadcza w różnych relacjach i w różnych momentach zarówno siły, jak i słabości. Słabość to biegun zależności. Umiejętność jej doświadczania sprzyja tworzeniu głębokich i intymnych związków. Z kolei siła prowadzi nas do poznawania nowych obszarów, do pewności siebie
Damian Zdrada


15

Funkcjonowanie dzieci alkoholików w dorosłym życiu

Uzależnienie jednego lub obojga rodziców, które rozumiemy jako chorobę całego systemu rodzinnego, sprawia, że większość relacji, jakie człowiek tworzy w dorosłym życiu, nosi znamiona dysfunkcjonalności...
Anna Wantuła, Patryk Reimisz


17

Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce w 2013r.

Mimo rosnących nakładów na leczenie osób uzależnionych od alkoholu nie można mówić ani o rosnącej dostępności, ani o zwiększającej się jakości świadczeń...
Jadwiga Fudała


21

Gdy uzależnienie spycha na margines

Problemy alkoholowe są nadal jednym z podstawowych czynników odpowiedzialnych za społeczną marginalizację, podobnie jak bezdomność i bezrobocie
Piotr Szczukiewicz


25

Transformacja

Kiedy myślę o miejscu, w którym znaleźliśmy się – jako zespół terapeutyczny – po piętnastu latach pracy, pojawia mi się trochę niepokojące porównanie z adolescentem, który coś tam wie i nie wie, ma odwagę eksperymentowania i poszukiwań, czasami ryzykownych...
Krzysztof Czekaj


28

Pijani czy trzeźwi lekarze?

„Ilu lekarzy jest uzależnionych? Ile z tych osób się leczy?” – takie pytania coraz częściej pojawiają się w mediach, a odpowiedzi na nie są zazwyczaj mało konkretne. W jaki sposób środowisko lekarskie próbuje radzić sobie z problemem uzależnień wśród lekarzy?
Katarzyna Wiśniewska


30

Tonący w długach

Każdy rodzaj nałogu – uzależnienia od substancji psychoaktywnej czy czynności, np. patologicznego hazardu, zakupów, rodzi poważne koszty. Dotyczą one wszystkich sfer życia nałogowca – jego zdrowia, funkcjonowania psychicznego, rodzinnego, zawodowego. Problemy finansowe są jednym z kluczowych obszarów szkód wynikających z zachowań nałogowych
Roman Pomianowski


33

Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień

Na początku października odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja pt. Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS). Dwie pierwsze międzynarodowe sesje konferencji dotyczyły europejskich standardów oraz różnych międzynarodowych działań z zakresu profilaktyki
Artur Malczewski


35

Propozycje czytelnicze. informacje