okladka 614

Numer 6/2014


3

W poszukiwaniu porozumienia

Rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

„Razem z kierownikami i terapeutami z placówek terapeutycznych próbujemy wypracować wspólną
i jednolitą wizję systemu leczenia uzależnień w naszym kraju. W dużej mierze już nam się to udało...”


4

Czy w terapii uzależnień warto rozmawiać na temat seksu?

Wielu pacjentów przeżywa swoje problemy seksualne samotnie. Nie potrafią o nich rozmawiać z partnerem życiowym, rodziną ani terapeutą. Dlatego tak ważne jest zainicjowanie rozmów na ten temat przez terapeutę
Łukasz Müldner–Nieckowski


7

Duchowny pacjentem

Duchowny, który trafia do terapii, bardzo boi się oceny i odrzucenia, wstydzi się tego wszystkiego, co wiąże się z jego chorobą. Ma poczucie bycia gorszym, nienawidzi siebie, jest wewnętrznie zbolały. Wstyd i poczucie winy zamykają go na skuteczną pomoc
Ks. Marcin Marsollek


9

Kilka refleksji na temat rozumienia i pomagania osobom z zaburzeniami osobowości

Jeżeli rodzice są bardzo destrukcyjni, dziecko w próbie obrony przed cierpieniem może „utknąć”
w dychotomicznym, niedojrzałym postrzeganiu siebie i świata...
Hanna Szczepańska


11

Dobrostan a terapia uzależnień

Ważnym czynnikiem zmiany jest świadomość swego stanu. Ludzie naprawdę nie wiedzą, po czym poznać stan zdrowia i jakie powinni mieć indywidualne wskaźniki, uwzględniające płeć, przedział wieku, budowę ciała. Bardzo wcześnie uczymy się rezygnować z monitorowania swego stanu pod presją zostania uznanym za hipochondryka, mazgaja, słabeusza
Leszek A. Kapler


15

Dlaczego niektórzy pacjenci uzależnieni od alkoholu nie mogą przestać pić – perspektywa neuropsychologiczna

W placówkach lecznictwa odwykowego w Polsce małą wagę przykłada się do zmian organicznych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz do funkcjonowania poznawczego pacjentów w ogóle. Bardzo rzadko też w procesie stawiania diagnozy i doboru sposobów leczenia korzysta się z metod neuropsychologicznych
Natalia Kuska


18

Poglądy na temat przyczyn bezdomności

Wyniki systematycznych badań dalszych losów absolwentów OTU „Monar” w Warszawie pokazały, że terapia odwykowa może być początkiem wychodzenia z bezdomności...
Bogusław Włodawiec


22

Przełamać beznadzieję bezdomności i wykluczenia

Uzależnienie często prowadzi do bezrobocia, a bezrobocie do bezdomności. Bezdomnej osobie trudno znaleźć pracę, a brak sensu życia i bardzo trudna sytuacja życiowa prowadzą do rozwoju nałogu. W ten sposób powstaje „zaklęty krąg wykluczenia społecznego”
Roman Wojnar


25

W pułapce papierosów

Zwykle pierwsza reakcja na nikotynę wprowadzoną do organizmu jest bardzo nieprzyjemna: odczucie niepokoju, gwałtowne bicie serca, dekoncentracja i nudności, jak przy zatruciu. Co się zatem dzieje, że
z czasem po zapaleniu papierosa człowiek czuje uspokojenie, ma poczucie, że lepiej mu się myśli, a samo palenie odczuwa jako przyjemne?
Marzenna Kucińska


29

TROp do lepszej przyszłości

Działania profilaktyczne, kierowane do dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, okazały się niezbyt skuteczne i nie nadążają za coraz to nowymi obszarami problemów, z którymi boryka się kolejne pokolenie młodych ludzi
Witold Skrzypczyk


32

Terapia przez internet – czy to nasza przyszłość?

Internet staje się nieodzowną częścią naszego życia. W wielu środowiskach, ale i zawodach wirtualne kontakty zdominowały komunikację międzyludzką. Terapeuci również coraz częściej spotykają się z pytaniami o możliwość konsultacji przez internet, na przykład od osób wyjeżdżających za granicę albo wstydzących się przyjść do poradni
SONDA REDAKCYJNA (pdf)


34

Inspiracje, zmiana, rozwój

Od lutego do grudnia 2014 roku, w Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie pod patronatem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu odbywał się cykl sześciu otwartych, bezpłatnych seminariów, pt. „Podzielmy się przyszłością – nowe idee w terapii uzależnień”, przeznaczonych dla instruktorów, terapeutów oraz osób szkolących się w psychoterapii uzależnień
Bożena Maciek–Haściło


35

Propozycje czytelnicze. Informacje