Skorowidz 2014

Rozmowy/Wywiady:


Brzózka Krzysztof – „Polska liderem” 4/3
Brzózka Krzysztof – „Stop pijanym kierowcom” 1–2/3
Chodkiewicz Jan – „Głód alkoholowy w planach badawczych”– nr 3/3
Czerniejewska Anna – „Tradycja i współczesność” 3/36
Fudała Jadwiga– „Z roku na rok”– 1–2/40
Durda Renata – „Kontrowersje wokół konwencji” 5/3
Gąsior Krzysztof – „Po egzaminach” 3/46
Jabłoński Piotr – „W poszukiwaniu porozumienia” 6/3
Kasprzak Jacek – „Dolnośląski WOTUiW w Czarnym Borze” 4/32
Romaniuk Ryszard – „Wszyscy mamy takie same prawo” 4/22

Artykuły:


Bakuła Anna – „Terapia w gąszczu przepisów” 4/18
Bakuła Piotr – „Dziecko, adolescent i młody dorosły w systemie pomocy”– 3/29
Bętkowska–Korpała Barbara – „Motywacyjny model używania alkoholu” 1–2/15
Bogusz Przemysław, Łazuga–Koczurowska Jolanta – „Przyszłość to reintegracja społeczna i zawodowa” 4/31
Bukowska Bogusława – „Standardy akredytacyjne w opiece stacjonarnej nad pacjentem uzależnionym od substancji psychoaktywnych” 3/15
Chodkiewicz Jan – „Głód alkoholu–czym jest, jak się go tłumaczy i bada” 1–2/5
Czekaj Krzysztof – „Jeden cel”– 3/26
Czekaj Krzysztof – „Transformacja” 5/25
Danek Angelika – „Mity i rzeczywistość:o zjawisku głodu w terapii uzależnień”– 1–2/45
Filipek–Krawczyńska Joanna – „Abstynencja i redukcja szkód w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu” 1–2/56
Fudała Jadwiga – „Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce w 2013 roku” 5/17
Głowik Tomasz – "Pacjenci mają różny numer butów, czyli o pułapkach integracyjnej psychoterapii uzależnień"– 3/4
Głowik Tomasz – „Inny pacjent, inna terapia” 1–2/23
Grabińska–Ujda Storrada – „Terapia pacjentów z zaburzeniami osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline. Komu jest trudniej?” 5/9
Grabińska–Ujda Storrada – „Leczenie zawsze jest sztuką” 1–2/39
Hojda Jolanta – „Wyobraźnia i symbole w psychoterapii” 4/4
Kapler Leszek – „Dobrostan a terapia uzależnień” 6/11
Kapler Leszek – „Bez uprzedzeń mniejszości” 1–2/28
Koczaska–Siedlecka Aneta – „Próby utworzenia pomocy terapeutycznej dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi” 1–2/32
Kołodziejczyk Iwona – „Terapia par w placówce leczenia uzależnienia” cz. III– 3/19
Kołodziejczyk Iwona – „Terapia par w placówce leczenia uzależnień' 1–2/42
Krzykowska Katarzyna, Maciej Pilecki – „Uzależnienia w wieku dorastania – czynniki ryzyka i specyfika leczenia” 4/12
Kucińska Marzenna – „W pułapce papierosów” 6/25
Kuska Natalia – „Dlaczego niektórzy pacjenci uzależnieni od alkoholu nie mogą przestać pić” 6/15
Kurzeja Anna – „Motywowanie do zmiany w pracy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu” 4/25
Lato Agata – „Pod rękę z nowymi ideami” 3/32
Maciek Haściłło Bożena – „Inspiracje, zmiana rozwój” 6/34
Malczewski Artur „Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień” 5/33
Marsollek Marcin – „Duchowny pacjentem” 6/7
Mastek Mariola – „Polacy w Dublinie” 3/34
Melonowski Michał – „Czy syty głodnego zrozumie? Czy głodny zrozumie sytego?”– 1–2/47
Miturska Ewa – „Praca z pacjentem doświadczającym głodu alkoholowego w podejściu poznawczo–behawioralnym” 5/5
Modrzyński Robert – „Czy wychowanie ma sens?” 3/42
Mrozowska Olga, Przenzak Anna – „Dialog motywujący– budowanie mostu do zmiany” cz. IV – 4/7
Mrozowska Olga – „Dialog motywujący oczami jego twórców– 1–2/35
Muldner–Nieckowski Łukasz – „Czy w terapii uzależnień warto rozmawiać na temat seksu?” 6/4
Pomianowski Roman – „Tonący w długach” 5/30
Romaniuk Ryszard – „Lekarstwo na alkoholizm” – 3/22
Romaniuk Ryszard – „Kathleen Yoyce Farkas w Warszawie” 1–2/19
Rozbicka–Winiecka Hanna – „20 lat Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim” 1–2/50
Ryniak Jolanta, Augustyn Katarzyna – "Uzależnienie w kontekście zaburzeń osobowości" nr 3/12
Ryniak Jolanta – „Certyfikacja terapeutów uzależnień” – 1–2/55
Skrzypczyk Witold – „TROp do lepszej przyszłości” 6/29
Szczepańska Hanna – „Kilka refleksji na temat rozumienia i pomagania osobom z zaburzeniami osobowości” 6/9
Szczerbińska Wioletta – „XI Konferencja DDA– Praca z wyobraźnią, snami i narracjami osobistymi w psychoterapii” 4/34
Szczukiewicz Piotr – „Gdy uzależnienie spycha na margines” 5/21
Szczukiewicz Piotr – „Abstynencja i picie kontrolowane jako cele terapii” 1–2/10
Wawerska–Kus Joanna– "Dlaczego to takie trudne? Krótki przewodnik po trudnościach pacy z osobą współuzależnioną" – nr 3/15
Wantuła Anna, Reimisz Patryk – „Funkcjonowanie dzieci alkoholików w dorosłym życiu” 5/15
Włodawiec Bogusław – „Poglądy na temat przyczyn bezdomności” 6/18
Wiśniewska Katarzyna – „Pijani czy trzeźwi lekarze” 5/28
Wojnar Roman – „Przełamać beznadzieję bezdomności i wykluczenia” 6/22
Zdrada Damian – „Kompetencje terapeuty w pracy ze sprawcami przemocy” 5/11
Zwierzchowski Dariusz – „Słowo alkoholik w percepcji i komunikacji społecznej” 1–2/52
Żółkoś–Margońska – „Zespół interdyscyplinarny w Gdyni, czyli dążenie do partnerskiej współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 3/38