okladka 115

Numer 1


3

Powstrzymać szkodliwe reklamy

Jednym ze skutecznych sposobów na powstrzymanie wzrosu spożycia alkoholu w Polsce jest całkowita likwidacja możliwości emisji reklam alkoholu. Agencja wielokrotnie o to wnioskowała, na razie bezskutecznie – mówi Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


4

W ostatnim kwartale 2014 roku Dział Lecznictwa Odwykowego
i Programów Medycznych PARPA rozesłał ankietę oceniającą program szkolenia do 874 osób. Ankieta była bardzo obszerna, zawierała wiele szczegółowych pytań dotyczących oceny każdego z etapów programu szkolenia, egzaminu oraz samooceny kompetencji zawodowych respondentów. Prezentujemy jej wyniki

Jadwiga Fudała

Program szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień
w opinii osób, które zdały egzamin w latach 2009-2014


8

Kuszące jest bycie najważniejszą osobą w czyimś życiu, szczególnie, kiedy we własnym  przeżywa się tego rodzaju deficyt. Przy niejasnym lub w ogóle braku rozgraniczenia pomiędzy tym, co ze strony terapeuty osobiste, a tym, co zawodowe, istnieje ryzyko, że terapeuta zacznie uwodzić pacjenta – bo władza daje taką możliwość...

Joanna Wawerska–Kus

Pułapki władzy, czyli o tym, kto „rządzi” w relacji terapeutycznej


12

Minął rok od ukazania się artykułu pt. „Język migowy bez tajemnic”. Jego echem było kilkanaście telefonów od osób z całej Polski zainteresowanych możliwością podjęcia terapii w WOTUW Giżycko oraz w innych placówkach z „migającymi” uczestnikami szkolenia z języka migowego na Warmii i Mazurach. Teraz autorki artykułu postanowiły podzielić się nowymi doświadczeniami dotyczącymi kontynuowania cyklu szkoleń z tego języka dla pracowników lecznictwa odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim

Anna Kramarz, Magdalena Krych

Język migowy bez tajemnic cz. 2


14

Kim są duchowni i osoby zakonne, biorąc pod uwagę ich profil psychologiczny i problemy, z jakimi się zmagają? Czy są podobni do większości społeczeństwa, czy może coś ich wyróżnia? Na jakie trudności i wyzwania są szczególnie narażeni ze względu na wykonywaną pracę i styl życia - powołanie?

Bogdan Osóbka-Zieliński

Specyfika psychoterapii osób duchownych


19

Już w roku 1999 aż sześćdziesiąt milionów osób skorzystało z internetu w celu uzyskania informacji na temat swojego zdrowia. Ta liczba będzie stale się powiększała, gdyż w życie dorosłe wkracza pokolenie osób wychowanych i czerpiących informacje z internetu

Robert Modrzyński, Justyna Kotowska

„Potrzebuję pomocy, ale chcę spróbować sam” – rola internetu w łamaniu społecznych stereotypów i docierania do większej grupy osób pijących szkodliwie


23

Za jedną z podstawowych, indywidualnych cech związanych z umiejętnością nawiązywania
i  utrzymywania bliskich więzi uczuciowych uważa się dominujący styl przywiązania.  Zdaniem twórców koncepcji wytworzony wzór przywiązania wyznacza w poważny sposób jakość relacji interpersonalnych
w życiu dorosłym, również u współuzależnionych kobiet

Jan Chodkiewicz, Paulina Kowara

Funkcjonowanie psychologiczne kobiet współuzależnionych charakteryzujących się różnymi stylami przywiązania


27

Nowe substancje  psychoaktywne (dopalacze) stanowią nadal wyzwanie dla działań mających na celu ograniczenie skali używania narkotyków jak również dostępności do środków odurzających i substancji psychotropowych

Artur Malczewski

Dopalacze – skala problemu oraz przeciwdziałanie


30

XXXI sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień  odbyła się 1 i 2 grudnia 2014 roku w Warszawie.

Karolina Nestoruk

Relacja z XXXI zimowej sesji egzaminacyjnej


32

Polemizując z artykułem Leszka Kaplera w TUiW nr 6/2014 „Dobrostan a terapia uzależnień”, chciałabym podzielić się swoimi odczuciami i przemyśleniami

Apolonia Górniak

Oczywiście, że holistyczne podejście do pacjenta...


33

Odpowiedź na polemikę

Leszek Kapler


36

Relacja ze Zjazdu Superwizorów Psychoterapii Uzależnień