okladka 315

Numer 3


3

Terapia osób uzależnionych w systemie penitencjarnym

O tym, jak wygląda terapia uzależnienia w warunkach izolacji więziennej, opowiada Andrzej Majcherczyk z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, jeden z głównych twórców obecnego systemu terapeutycznego w warunkach penitencjarnych


 7

Czy będzie ustawa regulująca psychoterapię?

Efekty psychoterapii często wykraczają poza obszar zdrowia psychicznego i dotyczą ZDROWIA rozumianego jako jedna z podstawowych wartości ludzkich, określanego przez Światową Organizację Zdrowia jako zdolność do osiągania dobrostanu fizycznego, psychicznego, społecznego i… duchowego

Jerzy Mellibruda


 8

Od terapeucicy do terapeutki

Jestem właśnie po lekturze popularnej obecnie książki Małgorzaty Halber „Najgorszy człowiek na świecie” i muszę przyznać, że czytając w niej fragmenty dotyczące terapii uzależnień, momentami czułam się nieswojo, a czasem nawet oblewał mnie rumieniec zakłopotania...

Marta Jakubiak–Głowacka


11

Uzależnienia a depresja

Pewien poziom depresyjności pomaga leczyć rany – dosłownie
i w przenośni, poprzez obniżenie aktywności człowieka zwiększa możliwości regeneracji psychofizycznej i umożliwia harmonijny powrót do równowagi...

Leszek Sagadyn


14

Pomaganie a etyka

Różne formy pomocy psychologicznej oparte są na szczególnego rodzaju relacji między osobą szukającą pomocy a osobą wspomaganą. Z tego względu proces pomagania jest integralnie związany z problematyką etyczną, bowiem niesienie pomocy nie tylko rodzi pewne powinności, ale niesie ryzyko błędów i nadużyć

Piotr Szczukiewicz


19

Praca z mechanizmami obronnymi i oporem w nurcie ISTDP na przykładzie osób uzależnionych

Pacjenci, których potrzeby nie były zaspokajane w dzieciństwie, nieświadomie unikają bliskości z innymi, żeby nie dać się bardziej zranić. To powoduje powstanie swoistego pancerza wewnątrz jednostki stającego się barierą między pacjentem a innymi ludźmi, w tym terapeutą

Paweł Rybacki


25

Misja i standardy

Rozmowa z Jolantą Hojdą, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej


26

W stronę indywidualizacji pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu

Siedem lat temu powstała w Warszawie grupa terapeutyczna dla osób z organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Oto zarys jej programu

Karolina Nestoruk


28

Poza stereotypy

25 kwietnia 2015r pracownicy placówek terapeutycznych z Województwa Podkarpackiego spotkali się na konferencji z okazji XV–lecia WOTUAiW. Współorganizatorem był Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL, reprezentowany przez dr Justynę Kulę–Lic, adiunkta w katedrze pedagogiki rodziny

Sławomir Grab


31

Seksoholizm – w poszukiwaniu miłości

Niniejszy materiał stanowi podsumowanie moich trzyletnich doświadczeń w psychoterapii osób uzależnionych od seksu oraz ich rodzin oraz roku pracy w charakterze dydaktyka prowadzącego warsztaty dla profesjonalistów z zakresu seksoholizmu w Polsko–Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień

Damian Zdrada


36

„Etyka w superwizji i psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin”

W dniu 18 maja 2015 miało miejsce ważne wydarzenie dla środowiska psychoterapeutów uzależnień. W niezwykłej oprawie Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się zorganizowana przez Radę Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (RSPU) konferencja...


38

Ważne jest doświadczenie

Rozmowa z dr Krzysztofem Gąsiorem – koordynatorem komisji egzaminacyjnych


39

Propozycje czytelnicze. Z Działu Lecznictwa Odwykowego