Numer 6

okladka 615


3

Robimy swoje

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką, dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


4

Świadczenia leczenia uzależnienia od alkoholu realizowane w warunkach stacjonarnych – stan aktualny i perspektywy

Jadwiga Fudała


7

Psychoterapia – skalpel czy pustosłowie?

Naruszenie więzi przywiązania w traumie niemowlęcej prowadzi do zaburzenia regulacji w postaci zakłócenia homeostazy autonomicznego układu nerwowego i zaburzenia funkcjonowania wielu kluczowych struktur mózgu

Magdalena Choroś


12

Poza zasadę demokracji, czyli o pracy z kobietami uzależnionymi od alkoholu (cz. II)

Kobiety często nazywa się „trudnymi pacjentami”, pomimo że wyniki badań nad efektywnością psychoterapii uzależnień nie potwierdzają, aby kobiety odnosiły mniejszy niż mężczyźni sukces w leczeniu. Wydaje się zatem, że przypisanie im etykiety szczególnej czy specjalnej grupy pacjentów wiąże się po prostu z odmienną etiologią i specyfiką problemów alkoholowych kobiet. Niniejszy artykuł ma na celu zebranie i przedstawienie tych zagadnień. Poprzednia jego część była poświęcona specyfice uzależnienia u kobiet, część druga będzie dotyczyła pracy z kobietami uzależnionymi

Marta Jakubiak–Głowacka


17

Holistyczna integrująca terapia uzależnień

W pierwszej części tego opracowania prezentujemy założenia teoretyczne holistycznego podejścia w pomaganiu i sposób myślenia o powstawaniu uzależnienia w tym podejściu. W dalszej części podzielimy się założeniami i konkretnymi wskazaniami dotyczącymi pomagania i terapii integrującej osób uzależnionych w podejściu holistycznym

Leszek A.Kapler, Teresa Majewska, Marcin Bebelski


21

Praca z osobami stosującymi przemoc – sukcesy, problemy i refleksje – część II

W pierwszej części artykułu przedstawiony został aktualnie obowiązujący model polskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz możliwe źródła problemów w objęciu sprawców przemocy oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi przez powołane do tego podmioty i instytucje. Autor wstępnie odniósł się też do roli lecznictwa odwykowego i specjalistów psychoterapii uzależnień w obowiązującym systemie

Mariusz Fundament


25

Psychofarmakologia: etyczne wątpliwości i zagrożenia

My, psychiatrzy, jesteśmy niejako skazani na holistyczne podejście do pacjenta. Zazwyczaj bywamy ostatnim ogniwem łańcuszka specjalistów. Konsultantem ostatniej nadziei. Jeśli wszystko zawiodło, należy pójść do psychiatry...

Maria Agata Jeska


29

Obecność

Nauczymy swoich klientów tylko tego, co sami potrafimy. Zdolność do bycia dobrym dla siebie jest umiejętnością, która w obszarze pomagania wymaga bezustannego rozwoju, bo tylko wówczas będziemy mogli nauczyć tej postawy wobec siebie swoich klientów

Joanna Kaczmarek


32

Psychodrama jako metoda wspierająca resocjalizację
i psychoterapię

(...) I kiedy Ty jesteś blisko, ja będę wyjmować Twoje oczy
I umieszczać je w moich
A gdy umieścisz je w miejsce swoich,
Wówczas ja popatrzę na Ciebie Twoimi oczami,
A Ty spojrzysz na mnie moimi oczami.
W ten sposób nasze spotkanie, pozostanie celem samym w sobie w nieokreślonym
 miejscu, nieokreślonym czasie...”

Ewa Jasik–Wardalińska [pełna wersja tekstu .pdf]


37

Alkohol a seksualność  – relacja z konferencji naukowo-szkoleniowej

23 października 2015 roku w Sali Obrad Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Alkohol a seksualność” zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Karolina Nestoruk


39

Propozycje czytelnicze. informacje. Z Działu Lecznictwa Odwykowego