Numer 1

okladka 116

3


Narkotyki i druga diagnoza

Nie można leczyć osobno uzależnienia od narkotyków i współistniejącego drugiego zaburzenia psychicznego. Terapeuta musi umieć zająć się i jednym, i drugim – dr n. med. Karina Chmielewska, specjalista psychiatra i specjalista terapii uzależnień z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


4

Zachować tożsamość terapeuty

Zakład karny nie jest dobrym i sprzyjającym miejscem do zmiany. Jest w nim więcej czynników, które stanowią zagrożenie dla procesu zmiany, niż tych, które ten proces będą wspierały, ale też nie odbiera żadnemu człowiekowi takiej szansy...
Tomasz Głowik


8

Pomoc osobie uzależnionej w ujęciu holistycznym (cz. 2)

W poprzednim numerze, w pierwszej części tego opracowania, autorzy zaprezentowali założenia teoretyczne holistycznego podejścia w pomaganiu i sposób myślenia o powstawaniu uzależnienia w tym podejściu.
W drugiej części artykułu, którą prezentujemy poniżej, autorzy podzielili się założeniami i konkretnymi wskazaniami dotyczącymi pomagania i terapii integrującej osób uzależnionych w podejściu holistycznym
Leszek A.Kapler, Teresa Majewska, Marcin Bebelski


12

Psychodrama w superwizji klinicznej, czyli spontaniczność, kreatywność i podejmowanie ról

Rola superwizji polega na promowaniu profesjonalnego rozwoju psychoterapeuty. Superwizja w tym kontekście spełnia funkcję wspierającą oraz edukacyjną. Psychodrama to spotkanie  zaangażowanych osób w przestrzeni “tu i teraz” w twórczym działaniu i rozwoju...
Małgorzata Kowalcze


16

Czy trening mózgu może wzmocnić proces rozstawania się z uzależnieniem od alkoholu?

Czy funkcjonowanie poznawcze ma wpływ na skuteczność leczenia uzależnienia od alkoholu? Czy mózg osoby uzależnionej od alkoholu samoistnie wraca do prawidłowego funkcjonowania po zaprzestaniu picia? Czy dbanie o sprawność procesów poznawczych osób wychodzących z nałogu różni się czymś od troski, jaką powinny go otaczać osoby nie mające problemów wynikających z nadużywania bądź uzależnienia od alkoholu? Jak zadbać o mózg? Czy istnieje optymalna dieta sprzyjająca dobremu funkcjonowaniu naszego mózgu? Czy możemy powstrzymać lub odwrócić procesy neurodegeneracyjne? Czy nasz mózg powinien być regularnie trenowany, a jeśli tak, to w jaki sposób? Fitness mózgu? Artykuł ten jest próbą znalezienia odpowiedzi na te i podobne pytania
Halina Ginowicz


22

Motywacyjna rola alkoholu w przemocy seksualnej

Nadmierne spożycie alkoholu – szczególnie w sytuacji, gdy biologiczne konsekwencje inoksykacji trafią na podatny psychologicznie grunt – może stać się czynnikiem spustowym dla rozpoczęcia działania, które wieńczy niekiedy tragiczny koniec
Justyna Oettingen, Roksana Epa


24

Przywrócić kobietom godność

P ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,,Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie rozszerzył ofertę usług dla osób uzależnionych. Pracę rozpoczęły dwa oddziały kobiece: Oddział Leczenia Uzależnień dla Kobiet oraz Oddział Detoksykacyjny dla Kobiet


26

Zachowując odrębność – działajmy razem

Komplementarność trzech środowisk dobrze służy osobom borykającym się z uzależnieniem od alkoholu
Aneta Zdunek


28

Możliwości współpracy placówek lecznictwa odwykowego ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików oraz stowarzyszeniami abstynenckimi

27 listopada 2015 roku odbyła się konferencja „Pomoc profesjonalna i samopomoc w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu” organizowana przez PARPA i miasto Poznań. Niniejszy artykuł zawiera tezy z mojego wystąpienia oraz przemyślenia i wnioski z uczestnictwa w wymienionym wydarzeniu
Kinga Jasińska


31

Alkohol i marihuana – różne perspektywy

Moje doświadczenie terapeutyczne jasno pokazuje, że bywa również tak, że osoby uzależnione łączą picie alkoholu z paleniem marihuany czy palenie marihuany z piciem alkoholu. Dlaczego tak się dzieje i jakie zmiany pozostawia to w ich mózgu?
Joanna Santura


38

Dziesięć lat minęło

Granice dzielą, doświadczenia łączą... tak można powiedzieć o dziesięcioletniej współpracy polsko-czeskiej na Opolszczyźnie
Janusz Gawlik


39

Propozycje czytelnicze. Informacje