Numer 2

okladka 216

3

Żeby alkohol przestał się lać


Kluczowe dla wyhamowania rosnącego spożycia alkoholu w naszym kraju jest ograniczenie jego dostępności, zwłaszcza po godzinie 22 – stwierdza Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


5

Podejście poznawczo–behawioralne w pracy nad głodem substancji psychoaktywnych

Artykuł prezentuje specyfikę pracy nad głodem substancji psychoaktywnych w ramach podejścia poznawczo–behawioralnego, stanowi on uzupełnienie i rozszerzenie artykułu publikowanego w TUiW nr 5/2014

Ewa Miturska


10

Więzienie jako miejsce terapii, mit czy rzeczywistość?

„Kiedy zobaczyłem na oddziale uzależnień skazanego na dożywocie, zadałem sobie pytanie – a cóż ten nieszczęśnik tu robi? Przecież on już nigdy alkoholu się nie napije”

Jacek Olchawski


15

Benzodiazepiny

Alkoholicy uzależniają się od benzodiazepin bardzo szybko, niezależnie od tego, czy aktualnie piją, czy są w abstynencji. Odkrywają „dobroczynny” wpływ tych substancji, kiedy próbują ograniczyć picie albo przerwać picie z różnych powodów, na przykład zawodowych

Maria Jeska


18

Psychodrama w superwizji klinicznej – cz. II, czyli znaczenie sceny, czasu, przestrzeni

Artykuł stanowi kontynuację tematu podjętego w poprzednim numerze „Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia” podkreślającego znaczenie i możliwości wykorzystania psychodramy w procesie superwizji klinicznej

Małgorzata Kowalcze


22

Czym jest program konsultacyjny?

Karolina Nestoruk


23

W poszukiwaniu lekarstwa na lekarstwo

W przypadku uzależnienia od opiatów to nie euforia, a właśnie lęk przed głodem narkotyku jest najpoważniejszą siłą sprawczą pogoni za narkotykiem. To nie szukanie szczęścia prowadzi do niebezpiecznego uzależnienia, ale strach przed cierpieniem...

Ryszard Romaniuk


28

„Niczego mi w życiu nie brakowało...”, czyli dom jako punkt wyjścia

Często słyszymy podczas rozmowy z pacjentem, że rodzice byli wspaniali, że niczego w życiu im nie brakowało, że rodzina była idealna. Czy na pewno?

Piotr Cholerzyński


31

Można inaczej

...w 1997 opuściłem więzienie. Po trzech dniach od zakończenia kary wszedłem na mityng, ale już z wolności. Do więzienia, w którym odbywałem karę. Chodzę tam nadal. Nie miałem oporów. Więzienie znałem. Tylko klawisze pytali: Co, Rysiu, już ci się znudziło na wolności? Ze spokojem odpowiadałem: Ale dziś to musicie mnie wpuścić i wypuścić...

Rozmowa z Ryszardem S. Pełnomocnikiem Fundacji Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce ds. kontaktów ze Służbami Penitencjarnymi


32

Co może kurator sądowy?

Spośród wielu kategorii spraw będących w wykonaniu kuratorów sądowych dla dorosłych, których dotyczyć będą niniejsze rozważania, znajdują się też postępowania dotyczące osób mających, ujmując ogólnie, problem ze spożywaniem alkoholu

Kazimierz Nosal


35

Propozycje czytelnicze. Z Działu Lecznictwa Odwykowego


36

Kilka słów o Egzaminie Certyfikacyjnym

Agnieszka Łukaszewicz