Numer 3

numer 316

3


Organizując działania profilaktyczne i informacyjne w kwestii dopalaczy nie możemy już, jak kiedyś, korzystać ze sprawdzonych metod, jak na przykład odstraszanie czy zawstydzanie. To już kompletnie nie działa – mówi Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Dopalacze wciąż groźne


5

Ambiwalencja to zdolność do przeżywania i wytrzymywania zarówno pozytywnych jak i negatywnych uczuć do jednej osoby bez konieczności zrywania relacji w sytuacji rozczarowania lub dyskomfortu, co stanowi podstawę do budowania trwałych, głębokich więzi
Magdalena Choroś

DDA – Droga Do Ambiwalencji


10

W pracy terapeutycznej często umyka nam, że zazwyczaj historia picia dwóch uzależnionych osób jest historią wspólną, nawet wtedy, gdy tylko jedno zgłosiło się na terapię
Joanna Wawerska–Kus

Ona i on – uzależniona para


14

Wprowadzenie nowej kategorii diagnostycznej, zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, kosztem uzależnienia i nadużywania alkoholu, a także rezygnacja z dychotomicznego rozumienia tego zaburzenia stanowią istotną zmianę w spojrzeniu na problematykę problemów związanych z używaniem alkoholu
Andrzej Jakubczyk

Uzależnienie i nadużywanie alkoholu a zaburzenie związane z używaniem alkoholu – czym różnią się między sobą kryteria diagnostyczne DSM-IV i DSM-5?


18

Osoba uzależniona, pozbawiona wolności, podejmująca leczenie odwykowe jest w podwójnej roli, tak jak i terapeuta. Interes pacjenta nie zawsze jest interesem skazanego i odwrotnie
Iga Smektała–Stachowiak

Terapeuta – pacjent czy funkcjonariusz – skazany?
Specyfika relacji terapeutycznej osób uzależnionych w warunkach izolacji penitencjarnej


21

Farmakoterapia ukierunkowana na konkretne objawy psychiczne rozwija się dynamicznie od połowy XX wieku. Uważa się, że leki stosowane w zaburzeniach psychicznych działają objawowo i nie usuwają przyczyn zaburzeń. Ich celem jest poprawa samopoczucia i funkcjonowania społecznego chorych
Joanna Leciak

Leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych


24

Polityka ograniczająca dostęp do alkoholu zawsze będzie konkurowała
z takimi wartościami jak wolny handel czy wolność jednostki, a przeciwnicy reglamentacji prawdopodobnie będą sięgali po argumenty z tych obszarów. Jednak alkohol wprawdzie należy do produktów legalnych, ale nie może być traktowany jak inne towary rynkowe i nie powinien podlegać regułom wolnego rynku
Katarzyna Łukowska

Alkohol – między wolnością a reglamentacją


27

Przestrzeń rozmowy pomiędzy księdzem a osobą wierzącą jest naturalnym polem motywowania do wprowadzenia w życie pozytywnych zmian
Rozmowa z Jolantą Terlikowską, kierownikiem Działu PARPA do spraw Rodziny i Młodzieży, prowadzącą projekt „Motywujmy do zmiany”

Motywujmy do zmiany


29

Poniższy artykuł przedstawia pierwszą część najczęściej pojawiających się pytań dotyczących ubiegania się
o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień i odpowiedzi na nie
Karolina Nestoruk

Częste pytania do PARPA


32

Pod hasłem „Polacy pomagają Polakom”  10 i 11 października 2015 roku odbyło się I Europejskie Polonijne Sympozjum Pomocy Polakom Uzależnionym Za ranicą. Polscy specjaliści z ośmiu europejskich krajów spotkali się w Dublinie, by znaleźć rozwiązania, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemu uzależnień wśród Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny
Rozmowa z mgr Mariolą Mastek, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem resocjalizacji, która jest  akredytowanym członkiem Addiction Counsellors of Ireland oraz członkiem PTPU w Polsce, przyjacielem AA oraz  założycielką Centre for Counselling and Therapy w Dublinie (CKU)

Polak Polakowi podaje pomocną dłoń


34

Konferencja „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu”


35

Propozycje czytelnicze.Informacje


36

Konferencje w Czarnym Borze