Numer 4

okladka 416

3


Celem programu jest szybkie zmotywowanie pary do pracy i zidentyfikowanie tzw. węzłowych, czy inaczej mówiąc, ogniskowych problemów w parze i rodzinie

Rozmowa z dr Krzysztofem Gąsiorem koordynatorem projektu pod tytułem: „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu”

Pary w terapii


5

Nie każdy kryzys zawodowy, przemęczenie czy znudzenie pracą to wypalenie zawodowe. Jednak terapeuci na poważny syndrom wypalenia są szczególnie narażeni, bo na co dzień stykają się z czynnikami ryzyka
Marta Jakubiak

„Wystarczy na dzisiaj!”, czyli o wypaleniu zawodowym terapeuty uzależnień


11

Dysponując krótkim czasem terapii, musimy zastanowić się, jakie treści w programie są niezbędne dla pacjenta uzależnionego i które dają mu szanse na dalszy proces zdrowienia
Elżbieta Rachowska

Jak poprawić efektywność terapii odwykowej w oddziałach całodobowych – kilka refleksji


13

Artykuł ten oparty jest przede wszystkim na książce „In the Realm of Hungry Ghosts” Gabora Maté, znanego kanadyjskiego lekarza zajmującego się uzależnieniami
Hubert Hryć

Mózg i uzależnienie


15

Choć emocje towarzyszą nam na co dzień, wciąż nie mamy pewności, skąd się wzięły, dlaczego je przeżywamy, ani jak wpływają na nasze funkcjonowanie
Natalia Kuska

Natura emocji


18

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach nazywany jest przez wielu pacjentów „drugim domem”. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, są tacy, którzy lubią tutaj wracać. Liczną grupę spośród nich stanowią osoby z problemem wymykającego się spod kontroli grania hazardowego
Piotr Cholerzyński

„Człowiek supeł”, czyli pacjent uzależniony od hazardu w ZLU Charcice. Próba zrozumienia


24

Wcześniej zauważony u dziecka problem uzależnienia od komputera i Internetu zwiększa skuteczność wczesnych interwencji, choć najtrudniej jest być blisko nastolatka, który naturalnie wkracza w fazę separowania się od rodziców
Anna Kochanowska

Otchłań nałogu czy szansa na bycie bliżej – o uzależnieniach behawioralnych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych


27

Choć dla części terapeutów, a zwłaszcza dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w powołanych do tego podmiotach, może to być kontrowersyjne, to jestem przekonany, że terapia dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc, od początku do końca wcale nie musi odbywać się oddzielnie
Mariusz Fundament

Podejście systemowe w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy


30

„Brak oddechu, brak tlenu. Brak tlenu, brak ognia. Brak ognia, brak życia. Brak życia, brak siły. Brak siły, brak ducha.” Stanley Keleman
Joanna Kaczmarek

Trauma zapisana w ciele


34

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację opublikowanego w poprzednim numerze „TUiW” zestawienia najczęstszych pytań, które wpływają do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotyczy on organizacji lecznictwa i praktycznych aspektów pracy specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień
Karolina Nestoruk

Częste pytania do parpa – cz. 2


34

Konferencja „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu”


35

Propozycje czytelnicze


36

Informacje