Numer 5

okladka 516

3


Substytucja na receptę

Nie ma powodu, dla którego osoby będące w programie substytucyjnym, które powróciły do swoich ról społecznych i rodzinnych, musiały kilka razy w tygodniu meldować się w placówce wydającej metadon – mówi Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii


5

Polska adaptacja narzędzi do badania głodu alkoholu wskazuje na ich dobre właściwości psychometryczne. Mogą być one wykorzystywane w prowadzonych zajęciach radzenia sobie z głodem oraz w projektowaniu terapii
Jan Chodkiewicz

Badania nad głodem alkoholu w polskich placówkach leczniczych – najważniejsze wyniki i wnioski


9

Cel wybrany przez terapeutę jest jedynie jego celem, a nie celem pacjenta. Programy Ograniczania Picia dają pacjentowi możliwość wyboru własnej drogi. Pacjent traktowany jest tu podmiotowo, indywidualnie i z szacunkiem dla jego decyzji
Anna Bakuła

Po co nam Programy Ograniczania Picia?


12

Problem z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu jest obecny wśród wszystkich grup społecznych, również wśród społeczności mieszkańców domów pomocy społecznej
Dariusz Żebrowski, Jolanta Ryniak

Poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych w ramach Programu Readaptacji


17

Neuropsychologiczna diagnoza osób uzależnionych od alkoholu oraz adekwatna uwzględniająca jej wyniki rehabilitacja funkcjonowania poznawczego stanowią bardzo istoty element w procesie zdrowienia
Katarzyna Olszewska, Barbara Bętkowska–Korpała

Postępowanie neuropsychologiczne w procesie readaptacji osób uzależnionych od alkoholu – analiza przypadku


20

Życie sensowne to życie stresujące, a wynika to z faktu, że stres wydaje się nieuchronną konsekwencją odgrywania ról i dążenia do celów, które dają poczucie sensu...
Jacek Prusak SJ

Odnaleźć sens w pomaganiu


23

Pacjenci przyjeżdżają tutaj nawet z odległego Tarnowa, Limanowej, Nowego Sącza, okolic Jasła i Krosna.. Nie bez powodu, przez 30 lat swojego istnienia CTU w Gorlicach wyrobiło sobie opinię placówki, która naprawdę dba o pacjentów i umie im pomóc

30 lat Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach


26

Terapia rodzinna może być niezwykle wartościowym elementem uzupełniającym programy terapeutyczne w lecznictwie odwykowym. Podejście systemowe w tej terapii może dodatkowo wzbogacić spojrzenie terapeuty na rodzinę, która zgłasza się po pomoc
Mariusz Fundament

Podejście systemowe w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy (cz. II)


30

Zapraszamy naszych pacjentów w fascynującą, detektywistyczną podróż pt. „Dlaczego bystry, młody człowiek sporym kosztem własnym robi sobie z taką determinację krzywdę?”
Jagoda Gierczyk

Proces tworzenia programu Poradni Monar w Poznaniu


32

„Jeśli ludzie, którzy dokonali seksualnego nadużycia, będą mieli stabilną sytuację, pracę, ludzi wokół siebie, dla których będą ważni i którzy będą ich wspierać, to prawdopodobieństwo, że podejmą kolejne krzywdzące zachowania, zmniejsza się...”
Jadwiga Maria (Iga) Jaraczewska

Dialog Motywujący i Model Dobrego Życia jako alternatywa w pracy z osobami osadzonymi z powodu przemocy seksualnej - rozmowa z Davidem Prescottem


34

Nazaret został stworzony na bazie zniszczonej i porzuconej jednostki wojskowej osiem kilometrów od Drohobycza, w lesie. Warunki na początku były spartańskie – zrujnowane pomieszczenia, brak wody, prądu. Wspólnie budowaliśmy ośrodek i radziliśmy sobie ze wszystkimi trudnościami
Aleksandra Kozankewycz

Leczenie uzależnionych osób na Ukrainie


36

Rozmowa odbyła się w związku z ogłoszeniem przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamiaru przeprowadzenia kampanii edukacyjno–informacyjnej adresowanej do duchownych Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych, zwiększającej ich kompetencje w zakresie udzielania wsparcia rodzinom i osobom z problemem alkoholowym

Po pomoc do kapłana


39

Propozycje czytelnicze. Z Działu Lecznictwa Odwykowego