Numer 6

okladka 616

3


Mapa potrzeb w leczeniu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu

Podstawowym elementem systemu lecznictwa odwykowego są poradnie, które mając odpowiednie finansowanie, mogą zapewnić ciągłość opieki nad osobami z rozpoznaniami zaburzeń wynikającymi z używania alkoholu oraz członkami ich rodzin. Obecnie opieka ambulatoryjna jest finansowana na poziomie niewystarczającym do tego, aby istniejące poradnie mogły realizować kompleksową i skoordynowaną opiekę nad pacjentem...
Jadwiga Fudała


6

Poznawanie pacjenta i wrażliwość kliniczna

Relacja terapeutyczna to nieustanne poznawanie świata pacjenta i próba jego rozumienia. Terapeuta próbuje poznać swego rozmówcę w różnych obszarach funkcjonowania i pomóc wprowadzić zmianę, której pacjent potrzebuje. Spotkanie pacjenta i psychoterapeuty prawie zawsze obfituje w różnego rodzaju pytania. Czasem stawia je pacjent, jeszcze częściej stawia je terapeuta. Niemniej ważne jest poznanie dokonujące się drogą niewerbalną, poprzez empatię i wrażliwość na różnego rodzaju sygnały pozasłowne
Piotr Szczukiewicz


9

Noe w tarapatach...

Alkoholicy wysokofunkcjonujący wykazują się siłą woli, samodyscypliną i kontrolą sytuacji, co pozwala im na powodzenie w wielu aspektach życia. Jednakże cechy te nie są w stanie „załatwić” sprawy ich picia i dlatego ich życie jest niesterowalne
Magdalena Choroś


14

Uzależniony od alkoholu z zaburzeniami psychicznymi mieszkaniec domu pomocy społecznej – doświadczanie siebie poprzez grupę

„Nie piję i teraz poprzez odnalezienie swojego miejsca w grupie mogę prawdziwie zapuszczać korzenie w swoim życiu, w tym domu, w tym świecie. Mogę wrastać w rzeczywistość, czując się potrzebnym sobie i innym, nie czując się już samotnym.” Te słowa, wypowiedziane przez wieloletniego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, uzależnionego od alkoholu, chorego na schizofrenię, pięćdziesięcioletniego mężczyzny chyba najpełniej oddają sens pracy w grupie terapeutycznej prowadzonej w tym miejscu
Iwona Zalikowska


19

Dwugłos o przemocy i uzależnieniu w rodzinie – perspektywa terapeuty uzależnień i terapeuty systemowego

Autorzy artykułu pracują w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, który specjalizuje się w terapii rodzin z dziećmi i nastolatkami. Często są to rodziny zmagające się jednocześnie z problemem przemocy i uzależnienia, kierowane do terapii przez instytucje
Katarzyna Ślęzak i Arkadiusz Kusztykiewicz


23

Wykorzystanie PBP w terapii uzależnień

„Język żyrafy” to język serca. W tym stylu porozumiewania się ważne są nasze uczucia oraz potrzeby. Jednocześnie jesteśmy skłonni do zauważania i wsłuchiwania się w uczucia i potrzeby innych
Bogusława Mazurkiewicz, Zofia Aleksandra Schacht–Petersen


27

Program profilaktyki uzależnień i pracy z agresją w zakładzie karnym

Zachowania agresywne mają wiele cech, które są wspólne dla uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny, seksu, hazardu i innych tego typu substancji oraz czynności. Trening Zastępowania Agresji uczy, jak zmienić te zachowania na bardziej konstruktywne i nieraniące innych
Anna Łukarska–Chrapusta


29

Ocena skuteczności stosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

Istotą skutecznej psychoterapii jest przekonanie pacjenta, że doświadcza jakiegoś rodzaju trudności, że chce tę trudność rozwiązać, a terapia może mu w tym pomóc, ale przede wszystkim, że robi to z własnej, nieprzymuszonej woli. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego stoi w sprzeczności z tym założeniem – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli
Karolina Nestoruk


32

Klienci czy pacjenci?

Postrzeganie świata osoby przychodzącej do ośrodka leczenia uzależnień przez terapeutę rozpoczyna się jeszcze przed pojawieniem się jej w takim miejscu. Warto zastanowić się nad dwoma słowami, które towarzyszą praktyce terapeutycznej: klient oraz pacjent
Grzegorz Jurczyński


34

Neurologiczne objawy niedoboru witamin z grupy B jako rezultat przewlekłego uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Każda osoba z powikłaniami neurologicznymi uzależnień ma podobną historię. Od kilku miesięcy w programie psychoedukacji prowadzonej w naszym oddziale poczesne miejsce znajdują awitaminozy B oraz ich wpływ na uszkodzenie układu nerwowego
Maria Agata Jeska


38

ANON od 15 lat

red.


39

Propozycje czytelnicze


40

Informacje. Z Działu Lecznictwa Odwykowego