Skorowidz  2016

Wywiady

Narkotyki i druga diagnoza (Karina Chmielewska) - nr 1/3
Żeby alkohol przestał się lać (Krzysztof Brzózka) -  nr 2/3
Można inaczej (Ryszard S.) -  nr 2/31
Dopalacze wciąż groźne (Piotr Jabłoński) - nr 3/3
Motywujmy do zmiany (Jolanta Terlikowska) -  nr 3/27
Polak Polakowi podaje pomocną dłoń (Marta Mastek) - nr 3/32
Pary w terapii (dr Krzysztof Gąsior) - nr 4/3
Substytucja na receptę (Piotr Jabłoński) - nr 5/3
Po pomoc do kapłana (ks. Paweł Pawlicki) -  nr 5/36

Artykuły

Bakuła Anna - Po co nam Programy Ograniczania Picia? - nr 5/9
Bętkowska-Korpała Barbara - Postępowanie neuropsychologiczne w procesie readaptacji osób uzależnionych od alkoholu – analiza przypadku – nr 5/17
Chodkiewicz Jan - Badania nad głodem alkoholu w polskich placówkach leczniczych – najważniejsze wyniki i wnioski – nr 5/5
Cholerzyński Piotr - „Niczego mi w życiu nie brakowało...”, czyli dom jako punkt wyjścia – nr 2/28
Cholerzyński Piotr - „Człowiek supeł”, czyli pacjent uzależniony od hazardu w ZLU Charcice. Próba zrozumienia – nr 4/18
Choroś Magdalena - DDA – Droga Do Ambiwalencji nr 3/5
Choroś Magdalena -Noe w tarapatach... nr 6/9
Fudała Jadwiga - Mapa potrzeb w leczeniu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu – nr 6/3
Fundament Mariusz - Podejście systemowe w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy
nr 4/27
Fundament Mariusz - Podejście systemowe w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy (cz. II) – nr 5/26
Gawlik Janusz – Dziesięć lat minęło – nr 1/38
Gierczyk Jagoda - Proces tworzenia programu Poradni Monar w Poznaniu – nr 5/30
Ginowicz Halina – Czy trening mózgu może wzmocnić proces rozstawania si e z uzależnieniem od alkoholu- nr 1/16
Głowik Tomasz – Zachować tożsamość terapeuty-  nr 1 /4
Hryć Hubert - Mózg i uzależnienie – nr 4/13
Jakubczyk Andrzej - Uzależnienie i nadużywanie alkoholu a zaburzenie związane z używaniem alkoholu – czym różnią się między sobą kryteria diagnostyczne DSM-IV i DSM-5? - nr 3/14
Jakubiak Marta- „Wystarczy na dzisiaj!”, czyli o wypaleniu zawodowym terapeuty uzależnień
nr 4/5
Jaraczewska Jadwiga Maria - Dialog Motywujący i Model Dobrego Życia jako alternatywa w pracy z osobami osadzonymi z powodu przemocy seksualnej - rozmowa z Davidem Prescottem – nr 5/32
Jasińska Kinga – Możliwości współpracy placówek lecznictwa odwykowego ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików – nr 1/28
Jeska Maria – Benzodiazepiny -nr 2/15
Jeska Maria - Neurologiczne objawy niedoboru witamin z grupy B jako rezultat przewlekłego uzależnienia od substancji psychoaktywnych – nr 6/34
Jurczyński Grzegorz - Klienci czy pacjenci? - nr 6/32
Kaczmarek Joanna - Trauma zapisana w ciele – nr 4/30
Kapler Leszek, Majewska Teresa, Bebelski Marcin – Pomoc osobie uzależnionej w ujęciu holistycznym (cz.2- nr 1/12)
Kochanowska Anna - Otchłań nałogu czy szansa na bycie bliżej – o uzależnieniach behawioralnych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych nr 4/24
Kowalcze Małgorzata - Psychodrama w superwizji klinicznej – cz. II, czyli znaczenie sceny, czasu, przestrzeni – nr 2/18
Kozankewycz Aleksandra  - Leczenie uzależnionych osób na Ukrainie- nr 5/34
Kuska Natalia - Natura emocji – nr 4/15
Kusztykiewicz Arkadiusz -Dwugłos o przemocy i uzależnieniu w rodzinie – perspektywa terapeuty uzależnień i terapeuty systemowego – nr 6/19
Lato Agata – Przywrócić kobietom godność – nr 1/24
Leciak Joanna - Leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych -  nr 3/21
Łukarska-Chrapusta Anna -  Program profilaktyki uzależnień i pracy z agresją w zakładzie karnym -
nr 6/27
Łukaszewicz Agnieszka - Kilka słów o Egzaminie Certyfikacyjnym – nr 2/36
Łukowska Katarzyna - Alkohol – między wolnością a reglamentacją - nr 3/24
Mazurkiewicz Bogusława - Wykorzystanie PBP w terapii uzależnień – nr 6/23
Miturska Ewa - Podejście poznawczo–behawioralne w pracy nad głodem substancji psychoaktywnych – nr 2/5
Nestoruk Karolina - Czym jest program konsultacyjny?-  nr 2/22
Nestoruk Karolina - Częste pytania do PARPA - nr 3/29
Nestoruk Karolina - Częste pytania do parpa – cz. 2 – nr 4/34
Nestoruk Karolina - Ocena skuteczności stosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego – nr 6/29
Nosal Kazimierz - Co może kurator sądowy?-  nr 2/32
Prusak Jacek - Odnaleźć sens w pomaganiu – nr 5/20
Rachowska Elżbieta - Jak poprawić efektywność terapii odwykowej w oddziałach całodobowych – kilka refleksji – nr 4/11
Romaniuk Ryszard - W poszukiwaniu lekarstwa na lekarstwo – nr 2/23
Ryniak Jolanta - Poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych w ramach Programu Readaptacji – nr 5/12
Santura Joanna – Alkohol i marihuana – nr 1/31
Schacht–Petersen Aleksandra - Wykorzystanie PBP w terapii uzależnień – nr 6/23
Szczukiewicz Piotr - Poznawanie pacjenta i wrażliwość kliniczna – nr 6/6
Smektała –Stachowiak Iga - Terapeuta – pacjent czy funkcjonariusz – skazany? Specyfika relacji terapeutycznej osób uzależnionych w warunkach izolacji penitencjarnej - nr 3/18
Ślęzak Katarzyna- Dwugłos o przemocy i uzależnieniu w rodzinie – perspektywa terapeuty uzależnień i terapeuty systemowego – nr 6/19
Oettingen Justyna, Epa Roksana – Motywacyjna rola alkoholu w przemocy seksualnej -  nr 1/22
Olchawski Jacek  - Więzienie jako miejsce terapii, mit czy rzeczywistość? - nr 2/10
Olszewska Katarzyna - Postępowanie neuropsychologiczne w procesie readaptacji osób uzależnionych od alkoholu – analiza przypadku – nr 5/17
Wawerska-Kus Joanna -  Ona i on – uzależniona para – nr 3/
Zalikowska Iwona - Uzależniony od alkoholu z zaburzeniami psychicznymi mieszkaniec domu pomocy społecznej – doświadczanie siebie poprzez grupę – nr 6/14
Zdunek Aneta – Zachowując odrębność – działajmy razem – nr 1/26
Żebrowski Dariusz - Poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych w ramach Programu Readaptacji nr 5/12