Numer 1

okladka 116

3


Narkotyki i druga diagnoza

Nie można leczyć osobno uzależnienia od narkotyków i współistniejącego drugiego zaburzenia psychicznego. Terapeuta musi umieć zająć się i jednym, i drugim – dr n. med. Karina Chmielewska, specjalista psychiatra i specjalista terapii uzależnień z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


4

Zachować tożsamość terapeuty

Zakład karny nie jest dobrym i sprzyjającym miejscem do zmiany. Jest w nim więcej czynników, które stanowią zagrożenie dla procesu zmiany, niż tych, które ten proces będą wspierały, ale też nie odbiera żadnemu człowiekowi takiej szansy...
Tomasz Głowik


8

Pomoc osobie uzależnionej w ujęciu holistycznym (cz. 2)

W poprzednim numerze, w pierwszej części tego opracowania, autorzy zaprezentowali założenia teoretyczne holistycznego podejścia w pomaganiu i sposób myślenia o powstawaniu uzależnienia w tym podejściu.
W drugiej części artykułu, którą prezentujemy poniżej, autorzy podzielili się założeniami i konkretnymi wskazaniami dotyczącymi pomagania i terapii integrującej osób uzależnionych w podejściu holistycznym
Leszek A.Kapler, Teresa Majewska, Marcin Bebelski


12

Psychodrama w superwizji klinicznej, czyli spontaniczność, kreatywność i podejmowanie ról

Rola superwizji polega na promowaniu profesjonalnego rozwoju psychoterapeuty. Superwizja w tym kontekście spełnia funkcję wspierającą oraz edukacyjną. Psychodrama to spotkanie  zaangażowanych osób w przestrzeni “tu i teraz” w twórczym działaniu i rozwoju...
Małgorzata Kowalcze


16

Czy trening mózgu może wzmocnić proces rozstawania się z uzależnieniem od alkoholu?

Czy funkcjonowanie poznawcze ma wpływ na skuteczność leczenia uzależnienia od alkoholu? Czy mózg osoby uzależnionej od alkoholu samoistnie wraca do prawidłowego funkcjonowania po zaprzestaniu picia? Czy dbanie o sprawność procesów poznawczych osób wychodzących z nałogu różni się czymś od troski, jaką powinny go otaczać osoby nie mające problemów wynikających z nadużywania bądź uzależnienia od alkoholu? Jak zadbać o mózg? Czy istnieje optymalna dieta sprzyjająca dobremu funkcjonowaniu naszego mózgu? Czy możemy powstrzymać lub odwrócić procesy neurodegeneracyjne? Czy nasz mózg powinien być regularnie trenowany, a jeśli tak, to w jaki sposób? Fitness mózgu? Artykuł ten jest próbą znalezienia odpowiedzi na te i podobne pytania
Halina Ginowicz


22

Motywacyjna rola alkoholu w przemocy seksualnej

Nadmierne spożycie alkoholu – szczególnie w sytuacji, gdy biologiczne konsekwencje inoksykacji trafią na podatny psychologicznie grunt – może stać się czynnikiem spustowym dla rozpoczęcia działania, które wieńczy niekiedy tragiczny koniec
Justyna Oettingen, Roksana Epa


24

Przywrócić kobietom godność

P ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,,Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie rozszerzył ofertę usług dla osób uzależnionych. Pracę rozpoczęły dwa oddziały kobiece: Oddział Leczenia Uzależnień dla Kobiet oraz Oddział Detoksykacyjny dla Kobiet


26

Zachowując odrębność – działajmy razem

Komplementarność trzech środowisk dobrze służy osobom borykającym się z uzależnieniem od alkoholu
Aneta Zdunek


28

Możliwości współpracy placówek lecznictwa odwykowego ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików oraz stowarzyszeniami abstynenckimi

27 listopada 2015 roku odbyła się konferencja „Pomoc profesjonalna i samopomoc w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu” organizowana przez PARPA i miasto Poznań. Niniejszy artykuł zawiera tezy z mojego wystąpienia oraz przemyślenia i wnioski z uczestnictwa w wymienionym wydarzeniu
Kinga Jasińska


31

Alkohol i marihuana – różne perspektywy

Moje doświadczenie terapeutyczne jasno pokazuje, że bywa również tak, że osoby uzależnione łączą picie alkoholu z paleniem marihuany czy palenie marihuany z piciem alkoholu. Dlaczego tak się dzieje i jakie zmiany pozostawia to w ich mózgu?
Joanna Santura


38

Dziesięć lat minęło

Granice dzielą, doświadczenia łączą... tak można powiedzieć o dziesięcioletniej współpracy polsko-czeskiej na Opolszczyźnie
Janusz Gawlik


39

Propozycje czytelnicze. Informacje


Numer 2

okladka 216

3

Żeby alkohol przestał się lać


Kluczowe dla wyhamowania rosnącego spożycia alkoholu w naszym kraju jest ograniczenie jego dostępności, zwłaszcza po godzinie 22 – stwierdza Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


5

Podejście poznawczo–behawioralne w pracy nad głodem substancji psychoaktywnych

Artykuł prezentuje specyfikę pracy nad głodem substancji psychoaktywnych w ramach podejścia poznawczo–behawioralnego, stanowi on uzupełnienie i rozszerzenie artykułu publikowanego w TUiW nr 5/2014

Ewa Miturska


10

Więzienie jako miejsce terapii, mit czy rzeczywistość?

„Kiedy zobaczyłem na oddziale uzależnień skazanego na dożywocie, zadałem sobie pytanie – a cóż ten nieszczęśnik tu robi? Przecież on już nigdy alkoholu się nie napije”

Jacek Olchawski


15

Benzodiazepiny

Alkoholicy uzależniają się od benzodiazepin bardzo szybko, niezależnie od tego, czy aktualnie piją, czy są w abstynencji. Odkrywają „dobroczynny” wpływ tych substancji, kiedy próbują ograniczyć picie albo przerwać picie z różnych powodów, na przykład zawodowych

Maria Jeska


18

Psychodrama w superwizji klinicznej – cz. II, czyli znaczenie sceny, czasu, przestrzeni

Artykuł stanowi kontynuację tematu podjętego w poprzednim numerze „Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia” podkreślającego znaczenie i możliwości wykorzystania psychodramy w procesie superwizji klinicznej

Małgorzata Kowalcze


22

Czym jest program konsultacyjny?

Karolina Nestoruk


23

W poszukiwaniu lekarstwa na lekarstwo

W przypadku uzależnienia od opiatów to nie euforia, a właśnie lęk przed głodem narkotyku jest najpoważniejszą siłą sprawczą pogoni za narkotykiem. To nie szukanie szczęścia prowadzi do niebezpiecznego uzależnienia, ale strach przed cierpieniem...

Ryszard Romaniuk


28

„Niczego mi w życiu nie brakowało...”, czyli dom jako punkt wyjścia

Często słyszymy podczas rozmowy z pacjentem, że rodzice byli wspaniali, że niczego w życiu im nie brakowało, że rodzina była idealna. Czy na pewno?

Piotr Cholerzyński


31

Można inaczej

...w 1997 opuściłem więzienie. Po trzech dniach od zakończenia kary wszedłem na mityng, ale już z wolności. Do więzienia, w którym odbywałem karę. Chodzę tam nadal. Nie miałem oporów. Więzienie znałem. Tylko klawisze pytali: Co, Rysiu, już ci się znudziło na wolności? Ze spokojem odpowiadałem: Ale dziś to musicie mnie wpuścić i wypuścić...

Rozmowa z Ryszardem S. Pełnomocnikiem Fundacji Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce ds. kontaktów ze Służbami Penitencjarnymi


32

Co może kurator sądowy?

Spośród wielu kategorii spraw będących w wykonaniu kuratorów sądowych dla dorosłych, których dotyczyć będą niniejsze rozważania, znajdują się też postępowania dotyczące osób mających, ujmując ogólnie, problem ze spożywaniem alkoholu

Kazimierz Nosal


35

Propozycje czytelnicze. Z Działu Lecznictwa Odwykowego


36

Kilka słów o Egzaminie Certyfikacyjnym

Agnieszka Łukaszewicz


 

Numer 3

numer 316

3


Organizując działania profilaktyczne i informacyjne w kwestii dopalaczy nie możemy już, jak kiedyś, korzystać ze sprawdzonych metod, jak na przykład odstraszanie czy zawstydzanie. To już kompletnie nie działa – mówi Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Dopalacze wciąż groźne


5

Ambiwalencja to zdolność do przeżywania i wytrzymywania zarówno pozytywnych jak i negatywnych uczuć do jednej osoby bez konieczności zrywania relacji w sytuacji rozczarowania lub dyskomfortu, co stanowi podstawę do budowania trwałych, głębokich więzi
Magdalena Choroś

DDA – Droga Do Ambiwalencji


10

W pracy terapeutycznej często umyka nam, że zazwyczaj historia picia dwóch uzależnionych osób jest historią wspólną, nawet wtedy, gdy tylko jedno zgłosiło się na terapię
Joanna Wawerska–Kus

Ona i on – uzależniona para


14

Wprowadzenie nowej kategorii diagnostycznej, zaburzeń związanych z używaniem alkoholu, kosztem uzależnienia i nadużywania alkoholu, a także rezygnacja z dychotomicznego rozumienia tego zaburzenia stanowią istotną zmianę w spojrzeniu na problematykę problemów związanych z używaniem alkoholu
Andrzej Jakubczyk

Uzależnienie i nadużywanie alkoholu a zaburzenie związane z używaniem alkoholu – czym różnią się między sobą kryteria diagnostyczne DSM-IV i DSM-5?


18

Osoba uzależniona, pozbawiona wolności, podejmująca leczenie odwykowe jest w podwójnej roli, tak jak i terapeuta. Interes pacjenta nie zawsze jest interesem skazanego i odwrotnie
Iga Smektała–Stachowiak

Terapeuta – pacjent czy funkcjonariusz – skazany?
Specyfika relacji terapeutycznej osób uzależnionych w warunkach izolacji penitencjarnej


21

Farmakoterapia ukierunkowana na konkretne objawy psychiczne rozwija się dynamicznie od połowy XX wieku. Uważa się, że leki stosowane w zaburzeniach psychicznych działają objawowo i nie usuwają przyczyn zaburzeń. Ich celem jest poprawa samopoczucia i funkcjonowania społecznego chorych
Joanna Leciak

Leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych


24

Polityka ograniczająca dostęp do alkoholu zawsze będzie konkurowała
z takimi wartościami jak wolny handel czy wolność jednostki, a przeciwnicy reglamentacji prawdopodobnie będą sięgali po argumenty z tych obszarów. Jednak alkohol wprawdzie należy do produktów legalnych, ale nie może być traktowany jak inne towary rynkowe i nie powinien podlegać regułom wolnego rynku
Katarzyna Łukowska

Alkohol – między wolnością a reglamentacją


27

Przestrzeń rozmowy pomiędzy księdzem a osobą wierzącą jest naturalnym polem motywowania do wprowadzenia w życie pozytywnych zmian
Rozmowa z Jolantą Terlikowską, kierownikiem Działu PARPA do spraw Rodziny i Młodzieży, prowadzącą projekt „Motywujmy do zmiany”

Motywujmy do zmiany


29

Poniższy artykuł przedstawia pierwszą część najczęściej pojawiających się pytań dotyczących ubiegania się
o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień i odpowiedzi na nie
Karolina Nestoruk

Częste pytania do PARPA


32

Pod hasłem „Polacy pomagają Polakom”  10 i 11 października 2015 roku odbyło się I Europejskie Polonijne Sympozjum Pomocy Polakom Uzależnionym Za ranicą. Polscy specjaliści z ośmiu europejskich krajów spotkali się w Dublinie, by znaleźć rozwiązania, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemu uzależnień wśród Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny
Rozmowa z mgr Mariolą Mastek, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem resocjalizacji, która jest  akredytowanym członkiem Addiction Counsellors of Ireland oraz członkiem PTPU w Polsce, przyjacielem AA oraz  założycielką Centre for Counselling and Therapy w Dublinie (CKU)

Polak Polakowi podaje pomocną dłoń


34

Konferencja „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu”


35

Propozycje czytelnicze.Informacje


36

Konferencje w Czarnym Borze


Numer 4

okladka 416

3


Celem programu jest szybkie zmotywowanie pary do pracy i zidentyfikowanie tzw. węzłowych, czy inaczej mówiąc, ogniskowych problemów w parze i rodzinie

Rozmowa z dr Krzysztofem Gąsiorem koordynatorem projektu pod tytułem: „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu”

Pary w terapii


5

Nie każdy kryzys zawodowy, przemęczenie czy znudzenie pracą to wypalenie zawodowe. Jednak terapeuci na poważny syndrom wypalenia są szczególnie narażeni, bo na co dzień stykają się z czynnikami ryzyka
Marta Jakubiak

„Wystarczy na dzisiaj!”, czyli o wypaleniu zawodowym terapeuty uzależnień


11

Dysponując krótkim czasem terapii, musimy zastanowić się, jakie treści w programie są niezbędne dla pacjenta uzależnionego i które dają mu szanse na dalszy proces zdrowienia
Elżbieta Rachowska

Jak poprawić efektywność terapii odwykowej w oddziałach całodobowych – kilka refleksji


13

Artykuł ten oparty jest przede wszystkim na książce „In the Realm of Hungry Ghosts” Gabora Maté, znanego kanadyjskiego lekarza zajmującego się uzależnieniami
Hubert Hryć

Mózg i uzależnienie


15

Choć emocje towarzyszą nam na co dzień, wciąż nie mamy pewności, skąd się wzięły, dlaczego je przeżywamy, ani jak wpływają na nasze funkcjonowanie
Natalia Kuska

Natura emocji


18

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach nazywany jest przez wielu pacjentów „drugim domem”. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, są tacy, którzy lubią tutaj wracać. Liczną grupę spośród nich stanowią osoby z problemem wymykającego się spod kontroli grania hazardowego
Piotr Cholerzyński

„Człowiek supeł”, czyli pacjent uzależniony od hazardu w ZLU Charcice. Próba zrozumienia


24

Wcześniej zauważony u dziecka problem uzależnienia od komputera i Internetu zwiększa skuteczność wczesnych interwencji, choć najtrudniej jest być blisko nastolatka, który naturalnie wkracza w fazę separowania się od rodziców
Anna Kochanowska

Otchłań nałogu czy szansa na bycie bliżej – o uzależnieniach behawioralnych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych


27

Choć dla części terapeutów, a zwłaszcza dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w powołanych do tego podmiotach, może to być kontrowersyjne, to jestem przekonany, że terapia dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc, od początku do końca wcale nie musi odbywać się oddzielnie
Mariusz Fundament

Podejście systemowe w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy


30

„Brak oddechu, brak tlenu. Brak tlenu, brak ognia. Brak ognia, brak życia. Brak życia, brak siły. Brak siły, brak ducha.” Stanley Keleman
Joanna Kaczmarek

Trauma zapisana w ciele


34

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację opublikowanego w poprzednim numerze „TUiW” zestawienia najczęstszych pytań, które wpływają do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotyczy on organizacji lecznictwa i praktycznych aspektów pracy specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień
Karolina Nestoruk

Częste pytania do parpa – cz. 2


34

Konferencja „Krótkoterminowa terapia par – zdrowienie w uzależnieniu”


35

Propozycje czytelnicze


36

Informacje


 

Numer 5

okladka 516

3


Substytucja na receptę

Nie ma powodu, dla którego osoby będące w programie substytucyjnym, które powróciły do swoich ról społecznych i rodzinnych, musiały kilka razy w tygodniu meldować się w placówce wydającej metadon – mówi Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii


5

Polska adaptacja narzędzi do badania głodu alkoholu wskazuje na ich dobre właściwości psychometryczne. Mogą być one wykorzystywane w prowadzonych zajęciach radzenia sobie z głodem oraz w projektowaniu terapii
Jan Chodkiewicz

Badania nad głodem alkoholu w polskich placówkach leczniczych – najważniejsze wyniki i wnioski


9

Cel wybrany przez terapeutę jest jedynie jego celem, a nie celem pacjenta. Programy Ograniczania Picia dają pacjentowi możliwość wyboru własnej drogi. Pacjent traktowany jest tu podmiotowo, indywidualnie i z szacunkiem dla jego decyzji
Anna Bakuła

Po co nam Programy Ograniczania Picia?


12

Problem z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od alkoholu jest obecny wśród wszystkich grup społecznych, również wśród społeczności mieszkańców domów pomocy społecznej
Dariusz Żebrowski, Jolanta Ryniak

Poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych w ramach Programu Readaptacji


17

Neuropsychologiczna diagnoza osób uzależnionych od alkoholu oraz adekwatna uwzględniająca jej wyniki rehabilitacja funkcjonowania poznawczego stanowią bardzo istoty element w procesie zdrowienia
Katarzyna Olszewska, Barbara Bętkowska–Korpała

Postępowanie neuropsychologiczne w procesie readaptacji osób uzależnionych od alkoholu – analiza przypadku


20

Życie sensowne to życie stresujące, a wynika to z faktu, że stres wydaje się nieuchronną konsekwencją odgrywania ról i dążenia do celów, które dają poczucie sensu...
Jacek Prusak SJ

Odnaleźć sens w pomaganiu


23

Pacjenci przyjeżdżają tutaj nawet z odległego Tarnowa, Limanowej, Nowego Sącza, okolic Jasła i Krosna.. Nie bez powodu, przez 30 lat swojego istnienia CTU w Gorlicach wyrobiło sobie opinię placówki, która naprawdę dba o pacjentów i umie im pomóc

30 lat Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach


26

Terapia rodzinna może być niezwykle wartościowym elementem uzupełniającym programy terapeutyczne w lecznictwie odwykowym. Podejście systemowe w tej terapii może dodatkowo wzbogacić spojrzenie terapeuty na rodzinę, która zgłasza się po pomoc
Mariusz Fundament

Podejście systemowe w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy (cz. II)


30

Zapraszamy naszych pacjentów w fascynującą, detektywistyczną podróż pt. „Dlaczego bystry, młody człowiek sporym kosztem własnym robi sobie z taką determinację krzywdę?”
Jagoda Gierczyk

Proces tworzenia programu Poradni Monar w Poznaniu


32

„Jeśli ludzie, którzy dokonali seksualnego nadużycia, będą mieli stabilną sytuację, pracę, ludzi wokół siebie, dla których będą ważni i którzy będą ich wspierać, to prawdopodobieństwo, że podejmą kolejne krzywdzące zachowania, zmniejsza się...”
Jadwiga Maria (Iga) Jaraczewska

Dialog Motywujący i Model Dobrego Życia jako alternatywa w pracy z osobami osadzonymi z powodu przemocy seksualnej - rozmowa z Davidem Prescottem


34

Nazaret został stworzony na bazie zniszczonej i porzuconej jednostki wojskowej osiem kilometrów od Drohobycza, w lesie. Warunki na początku były spartańskie – zrujnowane pomieszczenia, brak wody, prądu. Wspólnie budowaliśmy ośrodek i radziliśmy sobie ze wszystkimi trudnościami
Aleksandra Kozankewycz

Leczenie uzależnionych osób na Ukrainie


36

Rozmowa odbyła się w związku z ogłoszeniem przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamiaru przeprowadzenia kampanii edukacyjno–informacyjnej adresowanej do duchownych Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych, zwiększającej ich kompetencje w zakresie udzielania wsparcia rodzinom i osobom z problemem alkoholowym

Po pomoc do kapłana


39

Propozycje czytelnicze. Z Działu Lecznictwa Odwykowego


Numer 6

okladka 616

3


Mapa potrzeb w leczeniu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu

Podstawowym elementem systemu lecznictwa odwykowego są poradnie, które mając odpowiednie finansowanie, mogą zapewnić ciągłość opieki nad osobami z rozpoznaniami zaburzeń wynikającymi z używania alkoholu oraz członkami ich rodzin. Obecnie opieka ambulatoryjna jest finansowana na poziomie niewystarczającym do tego, aby istniejące poradnie mogły realizować kompleksową i skoordynowaną opiekę nad pacjentem...
Jadwiga Fudała


6

Poznawanie pacjenta i wrażliwość kliniczna

Relacja terapeutyczna to nieustanne poznawanie świata pacjenta i próba jego rozumienia. Terapeuta próbuje poznać swego rozmówcę w różnych obszarach funkcjonowania i pomóc wprowadzić zmianę, której pacjent potrzebuje. Spotkanie pacjenta i psychoterapeuty prawie zawsze obfituje w różnego rodzaju pytania. Czasem stawia je pacjent, jeszcze częściej stawia je terapeuta. Niemniej ważne jest poznanie dokonujące się drogą niewerbalną, poprzez empatię i wrażliwość na różnego rodzaju sygnały pozasłowne
Piotr Szczukiewicz


9

Noe w tarapatach...

Alkoholicy wysokofunkcjonujący wykazują się siłą woli, samodyscypliną i kontrolą sytuacji, co pozwala im na powodzenie w wielu aspektach życia. Jednakże cechy te nie są w stanie „załatwić” sprawy ich picia i dlatego ich życie jest niesterowalne
Magdalena Choroś


14

Uzależniony od alkoholu z zaburzeniami psychicznymi mieszkaniec domu pomocy społecznej – doświadczanie siebie poprzez grupę

„Nie piję i teraz poprzez odnalezienie swojego miejsca w grupie mogę prawdziwie zapuszczać korzenie w swoim życiu, w tym domu, w tym świecie. Mogę wrastać w rzeczywistość, czując się potrzebnym sobie i innym, nie czując się już samotnym.” Te słowa, wypowiedziane przez wieloletniego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, uzależnionego od alkoholu, chorego na schizofrenię, pięćdziesięcioletniego mężczyzny chyba najpełniej oddają sens pracy w grupie terapeutycznej prowadzonej w tym miejscu
Iwona Zalikowska


19

Dwugłos o przemocy i uzależnieniu w rodzinie – perspektywa terapeuty uzależnień i terapeuty systemowego

Autorzy artykułu pracują w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, który specjalizuje się w terapii rodzin z dziećmi i nastolatkami. Często są to rodziny zmagające się jednocześnie z problemem przemocy i uzależnienia, kierowane do terapii przez instytucje
Katarzyna Ślęzak i Arkadiusz Kusztykiewicz


23

Wykorzystanie PBP w terapii uzależnień

„Język żyrafy” to język serca. W tym stylu porozumiewania się ważne są nasze uczucia oraz potrzeby. Jednocześnie jesteśmy skłonni do zauważania i wsłuchiwania się w uczucia i potrzeby innych
Bogusława Mazurkiewicz, Zofia Aleksandra Schacht–Petersen


27

Program profilaktyki uzależnień i pracy z agresją w zakładzie karnym

Zachowania agresywne mają wiele cech, które są wspólne dla uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny, seksu, hazardu i innych tego typu substancji oraz czynności. Trening Zastępowania Agresji uczy, jak zmienić te zachowania na bardziej konstruktywne i nieraniące innych
Anna Łukarska–Chrapusta


29

Ocena skuteczności stosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

Istotą skutecznej psychoterapii jest przekonanie pacjenta, że doświadcza jakiegoś rodzaju trudności, że chce tę trudność rozwiązać, a terapia może mu w tym pomóc, ale przede wszystkim, że robi to z własnej, nieprzymuszonej woli. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego stoi w sprzeczności z tym założeniem – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli
Karolina Nestoruk


32

Klienci czy pacjenci?

Postrzeganie świata osoby przychodzącej do ośrodka leczenia uzależnień przez terapeutę rozpoczyna się jeszcze przed pojawieniem się jej w takim miejscu. Warto zastanowić się nad dwoma słowami, które towarzyszą praktyce terapeutycznej: klient oraz pacjent
Grzegorz Jurczyński


34

Neurologiczne objawy niedoboru witamin z grupy B jako rezultat przewlekłego uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Każda osoba z powikłaniami neurologicznymi uzależnień ma podobną historię. Od kilku miesięcy w programie psychoedukacji prowadzonej w naszym oddziale poczesne miejsce znajdują awitaminozy B oraz ich wpływ na uszkodzenie układu nerwowego
Maria Agata Jeska


38

ANON od 15 lat

red.


39

Propozycje czytelnicze


40

Informacje. Z Działu Lecznictwa Odwykowego


Skorowidz  2016

Wywiady

Narkotyki i druga diagnoza (Karina Chmielewska) - nr 1/3
Żeby alkohol przestał się lać (Krzysztof Brzózka) -  nr 2/3
Można inaczej (Ryszard S.) -  nr 2/31
Dopalacze wciąż groźne (Piotr Jabłoński) - nr 3/3
Motywujmy do zmiany (Jolanta Terlikowska) -  nr 3/27
Polak Polakowi podaje pomocną dłoń (Marta Mastek) - nr 3/32
Pary w terapii (dr Krzysztof Gąsior) - nr 4/3
Substytucja na receptę (Piotr Jabłoński) - nr 5/3
Po pomoc do kapłana (ks. Paweł Pawlicki) -  nr 5/36

Artykuły

Bakuła Anna - Po co nam Programy Ograniczania Picia? - nr 5/9
Bętkowska-Korpała Barbara - Postępowanie neuropsychologiczne w procesie readaptacji osób uzależnionych od alkoholu – analiza przypadku – nr 5/17
Chodkiewicz Jan - Badania nad głodem alkoholu w polskich placówkach leczniczych – najważniejsze wyniki i wnioski – nr 5/5
Cholerzyński Piotr - „Niczego mi w życiu nie brakowało...”, czyli dom jako punkt wyjścia – nr 2/28
Cholerzyński Piotr - „Człowiek supeł”, czyli pacjent uzależniony od hazardu w ZLU Charcice. Próba zrozumienia – nr 4/18
Choroś Magdalena - DDA – Droga Do Ambiwalencji nr 3/5
Choroś Magdalena -Noe w tarapatach... nr 6/9
Fudała Jadwiga - Mapa potrzeb w leczeniu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu – nr 6/3
Fundament Mariusz - Podejście systemowe w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy
nr 4/27
Fundament Mariusz - Podejście systemowe w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy (cz. II) – nr 5/26
Gawlik Janusz – Dziesięć lat minęło – nr 1/38
Gierczyk Jagoda - Proces tworzenia programu Poradni Monar w Poznaniu – nr 5/30
Ginowicz Halina – Czy trening mózgu może wzmocnić proces rozstawania si e z uzależnieniem od alkoholu- nr 1/16
Głowik Tomasz – Zachować tożsamość terapeuty-  nr 1 /4
Hryć Hubert - Mózg i uzależnienie – nr 4/13
Jakubczyk Andrzej - Uzależnienie i nadużywanie alkoholu a zaburzenie związane z używaniem alkoholu – czym różnią się między sobą kryteria diagnostyczne DSM-IV i DSM-5? - nr 3/14
Jakubiak Marta- „Wystarczy na dzisiaj!”, czyli o wypaleniu zawodowym terapeuty uzależnień
nr 4/5
Jaraczewska Jadwiga Maria - Dialog Motywujący i Model Dobrego Życia jako alternatywa w pracy z osobami osadzonymi z powodu przemocy seksualnej - rozmowa z Davidem Prescottem – nr 5/32
Jasińska Kinga – Możliwości współpracy placówek lecznictwa odwykowego ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików – nr 1/28
Jeska Maria – Benzodiazepiny -nr 2/15
Jeska Maria - Neurologiczne objawy niedoboru witamin z grupy B jako rezultat przewlekłego uzależnienia od substancji psychoaktywnych – nr 6/34
Jurczyński Grzegorz - Klienci czy pacjenci? - nr 6/32
Kaczmarek Joanna - Trauma zapisana w ciele – nr 4/30
Kapler Leszek, Majewska Teresa, Bebelski Marcin – Pomoc osobie uzależnionej w ujęciu holistycznym (cz.2- nr 1/12)
Kochanowska Anna - Otchłań nałogu czy szansa na bycie bliżej – o uzależnieniach behawioralnych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych nr 4/24
Kowalcze Małgorzata - Psychodrama w superwizji klinicznej – cz. II, czyli znaczenie sceny, czasu, przestrzeni – nr 2/18
Kozankewycz Aleksandra  - Leczenie uzależnionych osób na Ukrainie- nr 5/34
Kuska Natalia - Natura emocji – nr 4/15
Kusztykiewicz Arkadiusz -Dwugłos o przemocy i uzależnieniu w rodzinie – perspektywa terapeuty uzależnień i terapeuty systemowego – nr 6/19
Lato Agata – Przywrócić kobietom godność – nr 1/24
Leciak Joanna - Leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych -  nr 3/21
Łukarska-Chrapusta Anna -  Program profilaktyki uzależnień i pracy z agresją w zakładzie karnym -
nr 6/27
Łukaszewicz Agnieszka - Kilka słów o Egzaminie Certyfikacyjnym – nr 2/36
Łukowska Katarzyna - Alkohol – między wolnością a reglamentacją - nr 3/24
Mazurkiewicz Bogusława - Wykorzystanie PBP w terapii uzależnień – nr 6/23
Miturska Ewa - Podejście poznawczo–behawioralne w pracy nad głodem substancji psychoaktywnych – nr 2/5
Nestoruk Karolina - Czym jest program konsultacyjny?-  nr 2/22
Nestoruk Karolina - Częste pytania do PARPA - nr 3/29
Nestoruk Karolina - Częste pytania do parpa – cz. 2 – nr 4/34
Nestoruk Karolina - Ocena skuteczności stosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego – nr 6/29
Nosal Kazimierz - Co może kurator sądowy?-  nr 2/32
Prusak Jacek - Odnaleźć sens w pomaganiu – nr 5/20
Rachowska Elżbieta - Jak poprawić efektywność terapii odwykowej w oddziałach całodobowych – kilka refleksji – nr 4/11
Romaniuk Ryszard - W poszukiwaniu lekarstwa na lekarstwo – nr 2/23
Ryniak Jolanta - Poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych w ramach Programu Readaptacji – nr 5/12
Santura Joanna – Alkohol i marihuana – nr 1/31
Schacht–Petersen Aleksandra - Wykorzystanie PBP w terapii uzależnień – nr 6/23
Szczukiewicz Piotr - Poznawanie pacjenta i wrażliwość kliniczna – nr 6/6
Smektała –Stachowiak Iga - Terapeuta – pacjent czy funkcjonariusz – skazany? Specyfika relacji terapeutycznej osób uzależnionych w warunkach izolacji penitencjarnej - nr 3/18
Ślęzak Katarzyna- Dwugłos o przemocy i uzależnieniu w rodzinie – perspektywa terapeuty uzależnień i terapeuty systemowego – nr 6/19
Oettingen Justyna, Epa Roksana – Motywacyjna rola alkoholu w przemocy seksualnej -  nr 1/22
Olchawski Jacek  - Więzienie jako miejsce terapii, mit czy rzeczywistość? - nr 2/10
Olszewska Katarzyna - Postępowanie neuropsychologiczne w procesie readaptacji osób uzależnionych od alkoholu – analiza przypadku – nr 5/17
Wawerska-Kus Joanna -  Ona i on – uzależniona para – nr 3/
Zalikowska Iwona - Uzależniony od alkoholu z zaburzeniami psychicznymi mieszkaniec domu pomocy społecznej – doświadczanie siebie poprzez grupę – nr 6/14
Zdunek Aneta – Zachowując odrębność – działajmy razem – nr 1/26
Żebrowski Dariusz - Poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych w ramach Programu Readaptacji nr 5/12