Numer 1/2017

okladka 1 17


Spis treści


3


Lekarstwem jest mądra miłość

Rozmowa z księdzem doktorem Markiem Dziewieckim


5


Niestabilność emocjonalna, niewielka świadomość odczuwanych emocji oraz brak ich akceptacji, a także niezdolność do integrowania różnych ambiwalentnych stanów emocjonalnych to główne trudności osób z osobowością borderline
Jolanta Hojda

Strategie pracy nad regulacją emocji u DDA nieuzależnionych na przykładzie osobowości borderline


7


Praktyki dyskryminacyjne w polskich placówkach odwykowych są na porządku dziennym. Powodem dyskryminacji może być płeć pacjenta, jego zaburzenie, a nawet wiek i potencjał intelektualny
Joanna Wawerska–Kus

Równe traktowanie a psychoterapia uzależnień


12


W psychoterapii Gestalt psychopatologia pojmowana jest jako przystosowanie się jednostki do rzeczywistości. Uzależnienie także traktuje się podobnie – jako trudne przystosowanie
Anna Biczewska

Doświadczenie uzależnienia z perspektywy psychoterapii Gestalt


15


Ludzie nie tylko doświadczają emocji. Chcą też mieć wpływ na ich pojawienie się, przebieg, znak, ekspresję, ale przede wszystkim chcą czuć się dobrze...
Natalia Kuska

A–psik, czyli o samokontroli emocjonalnej


17


Tytuł tego artykułu jest nieprzypadkowy. Można rzec, że designer drugs to narkotyki „szyte na miarę”, unikatowe, iście „kolekcjonerskie produkty”
Maria Agata Jeska

Designer Drugs


20


Największe znaczenie dla zdrowiejących kobiet ma motywowanie przez terapeutę do dalszej pracy nad sobą oraz odzyskanie poczucia własnej godności i szacunku innych ludzi
Ewa Włodarczyk

Żeby jeszcze skuteczniej pomagać...

Czyli o terapii i jej trudnościach z punktu widzenia kobiet uzależnionych od alkoholu


26


Przedstawiamy Szczeciński Ośrodek Terapii Uzależnień, zwany w skrócie „Ostrowską”, okiem jednej z zatrudnionych w nim terapeutek...
Aleksandra Gierek

Z wizytą na Ostrowskiej


28


Warto zajmować się żalem po stracie, by na nowo móc się cieszyć i przeżywać przyjemności, a także dlatego by „uczuciowego odrętwienia”, charakterystycznego często dla nieprzeżytego żalu po stracie, nie przekazywać dalej następnym pokoleniom5
Joanna Santura

Żal po stracie – dwie perspektywy


31


Metafora „płonącego gniazda” kojarzy się z programami i planami wychodzenia z bezdomności, u podłoża których leży przekonanie, że mieszkańcy ośrodka dla bezdomnych nie powinni czuć się bezpiecznie
w miejscu swojego zamieszkania. Dlaczego ma tak być?
Beata Maćkowiak–Serazetdinow

„Płonące gniazdo”

Refleksje na temat mojej pracy z osobami mieszkającymi w Ośrodku dla Bezdomnych


34


Propozycje czytelnicze, informacje Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA