Numer 2/2017

okladka 217


Spis treści


3


Mamy dzisiaj nie tylko sukcesy związane z profilaktyką czy leczeniem uzależnień, ale także nowe środki
z funduszu hazardowego, dzięki którym będziemy mogli podjąć bardzo dużo nowych działań i dofinansować ciekawe projekty – mówi Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Po dobrej stronie mocy


4


Terapia uzależnień stanie się bardziej psychoterapią, jeśli zaktywizuje mocniej pacjenta niż terapeutę
Tomasz Głowik

O podmiotowości pacjenta, psychoterapii w terapii uzależnień i innych


9


Trudno sobie wyobrazić tę chwilę, kiedy nagle to wszystko, co wiedziałaś o sobie, jak siebie rozumiałeś, przestaje się jakby liczyć, nie poznajesz siebie. Cały twój wewnętrzny świat staje na głowie, nie znajdujesz w nim przystani, panuje tam wewnętrzny chaos...
Robert Haściło

Trauma – Poszukiwanie (JA)


13


„Na własnych błędach uczymy się równie wiele, co w sytuacji, gdy gładko i bez trudu wyciągamy prawidłowe wnioski” (Patrick Casement „O uczeniu się od pacjenta”.)
Joanna Grab

„Bez pożegnania” Decyzje o przerwaniu terapii grupowej DDA


17


Kiedy starożytny poeta Owidiusz, zainspirowany mitologią grecką, opisywał pięknego młodzieńca imieniem Narcyz, na pewno nie przewidywał, jak zawrotną karierę zrobi pojęcie utworzone od tego imienia. Grecki mit, zwielokrotniony i udramatyczniony siłą poezji, przemawiał do wielu pokoleń i przetrwał aż do dziś, inspirując badaczy ludzkiej psychiki, życia społecznego i kultury
Piotr Szczukiewicz

Zaburzenia narcystyczne – charakterystyka zjawiska


21


Od wielu lat w lecznictwie uzależnień kładzie się nacisk na indywidualizację oddziaływań terapeutycznych oraz dostosowanie oferty pomocowej do potrzeb pacjentów. Programy Ograniczania Picia (POP) oraz Programy Redukcji Szkód rekomendowane przez PARPA są odpowiedzią na to zapotrzebowanie
Jolanta Celebucka

Program Ograniczania Picia realizowany w Poradni w Toruniu – refleksje po pięciu latach


24


W Polsce mamy kilka szkół dla terapeutów uzależnień, żadna z nich nie uczy przemocy wobec pacjenta, a wszystkie realizują zajęcia z etyki
Anna Bakuła

Bronić czy milczeć


26

Choroba alkoholowa to kryzys generujący spiralę zysków i strat. Praca z nią skupiona powinna być na pozyskiwaniu zasobów oraz zatrzymaniu eskalacji strat
Robert Modrzyński, Justyna Kotowska

Abstynencja czy ograniczenie picia


29


Na co dzień widzimy tę część ludzkiej egzystencji, której większość ludzi nie chce dostrzegać – zniewolenie przez chorobę… utratę godności i instynktu samozachowawczego...bezsilność i brak wiary w lepsze jutro
Laura Owczarska

SOdON – warszawska wytrzeźwiałka


33


Od 19 do 21 czerwca, w Szklarskiej Porębie, odbywała się już VIII z kolei Dolnośląska Konferencja – Perspektywy Leczenia Odwykowego
Zuzanna Kasprzak

Konferencja w Szklarskiej Porębie – podsumowanie


35


Propozycje czytelnicze. Informacje