Numer 4/2017

okladka 417


Spis treści


3

Gra o dobre życie


Żeby dziecko zostało kiedyś szczęśliwym dorosłym, nieczującym przymusu uciekania w alkohol czy substancje psychoaktywne, trzeba prowadzić działania profilaktyczne i terapeutyczne nawet w szkole podstawowej – mówi Jolanta Terlikowska, kierownik działu ds. Rodziny i Młodzieży PARPA


4

Sukcesy i porażki lecznictwa uzależnień: podsumowanie doświadczeń europejskich

Problemy wynikające z nadużywania substancji psychoaktywnych i uzależnienia (Rehm i współpr., 2006) wymagają adekwatnych interwencji i polityki społecznej wrażliwej na różnice kulturowe i świadomej specyfiki własnego kraju
Harald Klingemann


8

Alkoholicy wysokofunkcjonujący w terapii odwykowej – specyfika pracy terapeutycznej

Zanim alkoholik wysokofunkcjonujący podejmie decyzję o pożegnaniu picia, mija z reguły kilka, a nawet kilkanaście lat życia w nałogu, podczas których sobie i bliskim dowodzi, iż alkohol jest jedynie odskocznią od stresów dnia codziennego...
Ewa Miturska


14

Koncepcja wczesnych nieadaptacyjnych schematów według Jeffreya Younga i jej zastosowanie w badaniach oraz leczeniu osób uzależnionych

Zalążki schematów kształtują się na wczesnym etapie rozwoju człowieka, a następnie mogą utrwalać się na przestrzeni życia (…). Wczesne nieadaptacyjne schematy pojawiają się w wyniku niezaspokojenia w dzieciństwie podstawowych potrzeb emocjonalnych
Jan Chodkiewicz


18

Problemy superwizantów w pracy indywidualnej i grupowej

Trudno nie zauważyć, że nowe zjawiska pojawiające się w placówkach odwykowych wpływają na problemy poruszane na superwizjach. Najwięcej zgłaszanych problemów i pytań superwizyjnych dotyczy relacji terapeutycznej
Jacek Wysowski


22

Abstynencja czy ograniczanie picia cz.III

„Abstynencja jest czasami idealnym wyjściem w odniesieniu do redukcji zagrożenia, w obliczu którego staje wielu użytkowników. Jednak większość z nich, z wielu uzasadnionych względów, nie chce bądź nie jest w stanie utrzymywać abstynencji. W efekcie na samym początku napotykają wymóg, który uniemożliwia im skuteczne zaangażowanie” Andrew Tatarsky
Robert Modrzyński, Justyna Kotowska


25

Gdy przedmiotów wokół jest coraz więcej i więcej, czyli rzecz o zbieractwie

Choć patologiczne zbieractwo nie jest wymienione w ICD–10 jako oddzielne zaburzenie, może ono zrujnować życie zarówno samego zbieracza, jak i jego bliskich, zmuszonych do zamieszkania wśród stert rupieci
Halina Ginowicz


27

Zastosowanie techniki problem solving w psychoterapii

Technika problem solving pomaga w sformułowaniu problemów do rozwiązania i celów do osiągnięcia. Może przydać się w pracy terapeutycznej zarówno w czasie pierwszych rozmów z pacjentem, jak i w na późniejszych etapach terapii
Karolina Nestoruk


32

Grupa wsparcia dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych

W odpowiedzi na badania prowadzone od 2008 roku przez Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu powstał Punkt informacyjno–doradczy dla Cudzoziemców – Migrant Info Point (MIP)
Rafał Rytwiński


34

Propozycje czytelnicze. Informacje


36

W trosce o trzeźwość

Wreszcie możemy oglądać efekty uchwały Sejmu Rzeczypospolitej ogłaszającej roku 2017 rokiem troski o trzeźwość Narodu
Tomasz Rowiński