Numer 6/2017

okladka 617


Spis treści


3

W przededniu jubileuszu 25–lecia PARPA

W ciągu minionych prawie 25 lat przeszliśmy imponującą drogę, zdobyliśmy mnóstwo wiedzy i doświadczeń, nauczyliśmy się skuteczniej pomagać ludziom, ale wiele pracy, zwłaszcza tej legislacyjnej, jeszcze przed nami – mówi Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


5

„Psychozy dobre i złe – poza granicę narkotykowych oczekiwań”

Flashbacki, bad tripy czy psychozy ponarkotykowe to nieplanowany ekwipunek i uciążliwy balast, w jaki dodatkowo mogą zostać wyposażeni użytkownicy narkotykowych środków psychodelicznych. Ten nadbagaż bywa o tyle uciążliwy, iż potrafi towarzyszyć amatorom narkotycznych podróży jeszcze długo po ich zakończeniu, 
w skrajnych zaś przypadkach zostaje na zawsze lub popycha do zachowań samobójczych
Artur Sokołowski


8

Śnienie o więzi u pacjentów w psychoterapii grupowej dla osób z syndromem DDA

Sny u osób doświadczających totalitaryzmu w swoim życiu dają możliwość odtworzenia równowagi, jaką się straciło w ciągu dnia...
Agnieszka Litwa–Janowska


13

O cnocie trzeźwości

Przyzwyczailiśmy się do utożsamiania problemów alkoholowych z uzależnieniem od alkoholu, a problemy te są przecież dużo szersze. Najgorszym zjawiskiem jest… pijaństwo
Krzysztof A. Wojcieszek


16

Łagodzenie nawrotów uzależnień w oparciu o uważność (MBRP)

Program MBRP, wykorzystujący elementy medytacji mindfulness, jest dedykowany osobom, które ukończyły podstawowy program psychoterapii uzależnień i są w terapii pogłębionej lub jako element opieki aftercare
Jacek Chmielewski


19

Linia życia i inne techniki, a praca doświadczeniowa w terapii grupowej pacjentów DDA/DDD

Potencjał terapii grupowej zawiera się w możliwości badania i rozumienia realnego doświadczenia interpersonalnego i intrapsychicznego uczestników na tu i teraz. W pracy z pacjentami DDA/DDD równie ważnym aspektem jest umożliwienie im oswojenia ich doświadczeń z przeszłości, do czego przydatne mogą być techniki takie jak linia życia
Justyna Matkowska, Katarzyna Czarnecka


24

Refleksja terapeutki nad problematyką współuzależnienia

Współuzależnienie jest bardzo szerokim pojęciem i trudno je zawęzić do obszaru psychologii. Jest w dużej mierze zjawiskiem kulturowym i jako takie pełni określone funkcje
Barbara Wojewódzka


27

Mózg, Freud i przywiązanie w leczeniu osób uzależnionych

Uzależnienie powstaje na bazie naturalnego dla nas i umożliwiającego przetrwanie instynktu do tworzenia więzi. Zapisany w mózgu instynkt, pomagający nam adaptować się do środowiska, zostaje w procesie uzależniania się zagarnięty i wykorzystany w zniekształcony sposób. Obiektem miłości staje się narkotyk, 
a panika występuje w sytuacji separacji od niego
Katarzyna Głuszek


31

Kompulsywne zachowania seksualne: kryteria, farmako– i psychoterapia

– rozmowa z dr Mateuszem Golą

„O ile w życiu seksualnym człowieka nieuzależnionego nagrodą jest doświadczenie orgazmu, to u osób z nałogowymi zachowaniami seksualnymi nagrodą będzie sam bodziec erotyczny, np. oglądanie filmu pornograficznego. Dla osoby uzależnionej orgazm jest czymś, co de facto ogranicza długość korzystania z tej nagrody...”


33

O patologiach społecznych słów wiele (cz. II)

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam drugą część opracowania, 
w którym zajmiemy się pozostałymi rodzajami patologii społecznych
Henryk Kędzierski


38

Stres pourazowy a uzależnienia – relacja z konferencji

W Kielcach na Karczówce i w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji odbyła się w dniach 14–15 listopada 2017 r. VI konferencja naukowo–szkoleniowa „Stres i stres pourazowy w kontekście uzależnienia i współuzależnienia”


39

Propozycje czytelnicze


40

Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA