Rozmowy:
Krzysztof Brzózka- Po dobrej stronie mocy - nr 2/3
Marek Dziewiecki - Lekarstwem jest mądra miłość - nr 1/3
Krzysztof Wojcieszek- Trzeba być upartym - nr 3/3
Joanna Terlikowska - Gra o dobre życie - nr 4/3
Daria Malinowska -Pracoholizm – dobrze ubrane uzależnienie nr 5/3
Krzysztof Brzózka - W przededniu jubileuszu 25–lecia PARPA nr 6/3
Mateusz Gola - Kompulsywne zachowania seksualne: kryteria, farmako– i psychoterapia nr 6/31

Artykuły:
Bakuła Anna - Bronić czy milczeć - nr 2/24
Biczewska Anna - Doświadczenie uzależnienia z perspektywy psychoterapii Gestalt - nr 1/12
Celebucka Joanna - Program Ograniczania Picia realizowany w Poradni w Toruniu – refleksje po pięciu latach - nr 2/21
Chodkiewicz Jan - Koncepcja wczesnych nieadaptacyjnych schematów według Jeffreya Younga i jej zastosowanie w badaniach oraz leczeniu osób uzależnionych nr 4/14
Chmielewski Jacek - Łagodzenie nawrotów uzależnień w oparciu o uważność (MBRP) nr 6/16
Czerwonka Katarzyna - Znaczenie spontaniczności w procesie zdrowienia u Dorosłych Dzieci Alkoholików nr 5/15
Gierek Aleksandra - Z wizytą na Ostrowskiej - nr 1/26
Ginowicz Halina - Gdy przedmiotów wokół jest coraz więcej i więcej, czyli rzecz o zbieractwie nr 3/25
Ginowicz Halina - Gdy przedmiotów wokół jest coraz więcej i więcej, czyli rzecz o zbieractwie nr 4/25
Głuszek Katarzyna - Mózg, Freud i przywiązanie w leczeniu osób uzależnionych nr 6/27
Głowik Tomasz - O podmiotowości pacjenta, psychoterapii w terapii uzależnień i innych - nr 2/4
Grab Joanna - „Bez pożegnania” Decyzje o przerwaniu terapii grupowej DDA - nr 2/13
Haściło Robert - Trauma – Poszukiwanie (JA) - nr 2/9
Haściło Robert- Jak trauma może wpłynąć na rozwój uzależnienia? - nr 3/5
Haściło Robert - Jak domknąć niedomknięte? Terapia następstw traumy szokowej nr 5/8
Hojda Jolanta - Strategie pracy nad regulacją emocji u DDA nieuzależnionych na przykładzie osobowości borderline - nr1/5
Jadczak-Szumiło Teresa - FASD – problem, który nie istnieje? nr 5/5
Janowski Rajmund - Obserwacje dotyczące problemów superwizantów nr 5/30
Jeska Agata Maria - Designer Drugs - nr 1/17
Jeska Agata Maria - Epidemia bezsenności - nr 3/17
Kaczmarczyk Justyna - Problemy profilaktyki i leczenia uzależnień występujące w Ośrodkach Socjoterapeutycznych i Wychowawczych nr 3/38
Kasprzak Zuzanna - Konferencja w Szklarskiej Porębie – podsumowanie - nr 2/33
Kędzierski Henryk - O patologiach społecznych słów wiele - nr 5/32
Kędzierski Henryk - O patologiach społecznych słów wiele cz. II - nr 6/33
Klingenamnn Harald - Sukcesy i porażki lecznictwa uzależnień: podsumowanie doświadczeń europejskich - nr 4/4
Kochanowska Anna - Depresja – perspektywa rozwojowa nr 3/32
Kolano Agnieszka - Między pacjentem a terapeutą nr 5/29
Kołodziejczyk Iwona - Superwizja dojrzewająca nr 5/27
Kotyza Magdalena - Grupa jako Schronienie nr 5/20
Kuska Natalia - A–psik, czyli o samokontroli emocjonalnej- nr 1/15
Litwa-Janowska Agnieszka - Co nam przeszkadza wziąć odpowiedzialność? Psychologiczne tło marginalizacji problemów uzależnień nr 3/10
Litwa-Janowska Agnieszka - Śnienie o więzi u pacjentów w psychoterapii grupowej dla osób z syndromem DDA nr 6/8
Maćkowiak–Serazetdinow Beata - "Płonące gniazdo" nr 1/31
Matkowska Justyna - Czarnecka Katarzyna - Linia życia i inne techniki, a praca doświadczeniowa w terapii grupowej pacjentów DDA/DDD nr 6/19
Miturska Ewa - Alkoholicy wysokofunkcjonujący w terapii odwykowej – specyfika pracy terapeutycznej nr 4/8
Modrzyński Robert - Abstynencja czy ograniczenie picia - nr 2/26
Modrzyńska Robert, Kotowska Justyna - Abstynencja czy ograniczanie picia cz. II nr 3/35
Modrzyńska Robert, Kotowska Justyna - Abstynencja czy ograniczanie picia cz. III nr 4/22
Napierała Maria - Zrozumieć świat pacjenta – o roli przekonań w leczeniu uzależnień nr 3/29
Nestoruk Karolina - Zastosowanie techniki problem solving w psychoterapii nr 4/27
Owczarska Laura - SOdON – warszawska wytrzeźwiałka - nr 2/29
Razik-Polowczyk Barbara - Psychologiczne aspekty samoobrony w pracy z kobietami dotkniętymi przemocą – z doświadczeń własnych psychologa nr 5/25
Rowiński Tomasz - W trosce o trzeźwość nr 4/36
Rytwiński Rafał - Grupa wsparcia dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych nr 4/32
Ryniak Jolanta - Bezsenność u osób uzależnionych od alkoholu - nr 3/15
Santura Joanna - Żal po stracie – dwie perspektywy - nr 1/28
Sokołowski Artur - Doświadczeni użytkownicy marihuany – specyficzny klient w terapii nr 3/22
Sokołowski Artur - „Psychozy dobre i złe – poza granicę narkotykowych oczekiwań” nr 6/5Stres pourazowy a uzależnienia – relacja z konferencji nr 6/38
Szczukiewicz Piotr - Zaburzenia narcystyczne – charakterystyka zjawiska - nr 2/17
Wantuła Anna - Środowisko rodzinne a depresja nr 5/17
Wawerska-Kus Joanna - Równe traktowanie a psychoterapia uzależnień nr 1/7
Włodarczyk Ewa - Żeby jeszcze skuteczniej pomagać... nr 1/20
Wojcieszek Krzysztof - O cnocie trzeźwości nr 6/13
Wojewódzka Barbara - Refleksja terapeutki nad problematyką współuzależnienia r 6/24
Wysowski Jacek - Problemy superwizantów w pracy indywidualnej i grupowej nr 4/18