Numer 1/2017

okladka 1 17


Spis treści


3


Lekarstwem jest mądra miłość

Rozmowa z księdzem doktorem Markiem Dziewieckim


5


Niestabilność emocjonalna, niewielka świadomość odczuwanych emocji oraz brak ich akceptacji, a także niezdolność do integrowania różnych ambiwalentnych stanów emocjonalnych to główne trudności osób z osobowością borderline
Jolanta Hojda

Strategie pracy nad regulacją emocji u DDA nieuzależnionych na przykładzie osobowości borderline


7


Praktyki dyskryminacyjne w polskich placówkach odwykowych są na porządku dziennym. Powodem dyskryminacji może być płeć pacjenta, jego zaburzenie, a nawet wiek i potencjał intelektualny
Joanna Wawerska–Kus

Równe traktowanie a psychoterapia uzależnień


12


W psychoterapii Gestalt psychopatologia pojmowana jest jako przystosowanie się jednostki do rzeczywistości. Uzależnienie także traktuje się podobnie – jako trudne przystosowanie
Anna Biczewska

Doświadczenie uzależnienia z perspektywy psychoterapii Gestalt


15


Ludzie nie tylko doświadczają emocji. Chcą też mieć wpływ na ich pojawienie się, przebieg, znak, ekspresję, ale przede wszystkim chcą czuć się dobrze...
Natalia Kuska

A–psik, czyli o samokontroli emocjonalnej


17


Tytuł tego artykułu jest nieprzypadkowy. Można rzec, że designer drugs to narkotyki „szyte na miarę”, unikatowe, iście „kolekcjonerskie produkty”
Maria Agata Jeska

Designer Drugs


20


Największe znaczenie dla zdrowiejących kobiet ma motywowanie przez terapeutę do dalszej pracy nad sobą oraz odzyskanie poczucia własnej godności i szacunku innych ludzi
Ewa Włodarczyk

Żeby jeszcze skuteczniej pomagać...

Czyli o terapii i jej trudnościach z punktu widzenia kobiet uzależnionych od alkoholu


26


Przedstawiamy Szczeciński Ośrodek Terapii Uzależnień, zwany w skrócie „Ostrowską”, okiem jednej z zatrudnionych w nim terapeutek...
Aleksandra Gierek

Z wizytą na Ostrowskiej


28


Warto zajmować się żalem po stracie, by na nowo móc się cieszyć i przeżywać przyjemności, a także dlatego by „uczuciowego odrętwienia”, charakterystycznego często dla nieprzeżytego żalu po stracie, nie przekazywać dalej następnym pokoleniom5
Joanna Santura

Żal po stracie – dwie perspektywy


31


Metafora „płonącego gniazda” kojarzy się z programami i planami wychodzenia z bezdomności, u podłoża których leży przekonanie, że mieszkańcy ośrodka dla bezdomnych nie powinni czuć się bezpiecznie
w miejscu swojego zamieszkania. Dlaczego ma tak być?
Beata Maćkowiak–Serazetdinow

„Płonące gniazdo”

Refleksje na temat mojej pracy z osobami mieszkającymi w Ośrodku dla Bezdomnych


34


Propozycje czytelnicze, informacje Z Działu Lecznictwa Odwykowego PARPA


 

Numer 2/2017

okladka 217


Spis treści


3


Mamy dzisiaj nie tylko sukcesy związane z profilaktyką czy leczeniem uzależnień, ale także nowe środki
z funduszu hazardowego, dzięki którym będziemy mogli podjąć bardzo dużo nowych działań i dofinansować ciekawe projekty – mówi Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Po dobrej stronie mocy


4


Terapia uzależnień stanie się bardziej psychoterapią, jeśli zaktywizuje mocniej pacjenta niż terapeutę
Tomasz Głowik

O podmiotowości pacjenta, psychoterapii w terapii uzależnień i innych


9


Trudno sobie wyobrazić tę chwilę, kiedy nagle to wszystko, co wiedziałaś o sobie, jak siebie rozumiałeś, przestaje się jakby liczyć, nie poznajesz siebie. Cały twój wewnętrzny świat staje na głowie, nie znajdujesz w nim przystani, panuje tam wewnętrzny chaos...
Robert Haściło

Trauma – Poszukiwanie (JA)


13


„Na własnych błędach uczymy się równie wiele, co w sytuacji, gdy gładko i bez trudu wyciągamy prawidłowe wnioski” (Patrick Casement „O uczeniu się od pacjenta”.)
Joanna Grab

„Bez pożegnania” Decyzje o przerwaniu terapii grupowej DDA


17


Kiedy starożytny poeta Owidiusz, zainspirowany mitologią grecką, opisywał pięknego młodzieńca imieniem Narcyz, na pewno nie przewidywał, jak zawrotną karierę zrobi pojęcie utworzone od tego imienia. Grecki mit, zwielokrotniony i udramatyczniony siłą poezji, przemawiał do wielu pokoleń i przetrwał aż do dziś, inspirując badaczy ludzkiej psychiki, życia społecznego i kultury
Piotr Szczukiewicz

Zaburzenia narcystyczne – charakterystyka zjawiska


21


Od wielu lat w lecznictwie uzależnień kładzie się nacisk na indywidualizację oddziaływań terapeutycznych oraz dostosowanie oferty pomocowej do potrzeb pacjentów. Programy Ograniczania Picia (POP) oraz Programy Redukcji Szkód rekomendowane przez PARPA są odpowiedzią na to zapotrzebowanie
Jolanta Celebucka

Program Ograniczania Picia realizowany w Poradni w Toruniu – refleksje po pięciu latach


24


W Polsce mamy kilka szkół dla terapeutów uzależnień, żadna z nich nie uczy przemocy wobec pacjenta, a wszystkie realizują zajęcia z etyki
Anna Bakuła

Bronić czy milczeć


26

Choroba alkoholowa to kryzys generujący spiralę zysków i strat. Praca z nią skupiona powinna być na pozyskiwaniu zasobów oraz zatrzymaniu eskalacji strat
Robert Modrzyński, Justyna Kotowska

Abstynencja czy ograniczenie picia


29


Na co dzień widzimy tę część ludzkiej egzystencji, której większość ludzi nie chce dostrzegać – zniewolenie przez chorobę… utratę godności i instynktu samozachowawczego...bezsilność i brak wiary w lepsze jutro
Laura Owczarska

SOdON – warszawska wytrzeźwiałka


33


Od 19 do 21 czerwca, w Szklarskiej Porębie, odbywała się już VIII z kolei Dolnośląska Konferencja – Perspektywy Leczenia Odwykowego
Zuzanna Kasprzak

Konferencja w Szklarskiej Porębie – podsumowanie


35


Propozycje czytelnicze. Informacje