Numer 1/2018

okladka 118 a


Spis treści


3

Lepsze prawo o wychowaniu w trzeźwości

– rozmowa z Anną Puchacz–Kozioł z Działu Prawnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie lepiej chroniła wrażliwe dane osób poddanych procedurze sądowego zobowiązania do leczenia  odwykowego.


4    

Psychoterapia osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi – możliwości i ograniczenia

– Jolanta Ryniak
Osoby uzależnione ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi stanowią znaczącą grupę kliniczną. U osób uzależnionych dominują różnego rodzaju zaburzenia osobowości oraz zaburzenia organiczne, które pojawiają się w wyniku długoletniego używania substancji psychoaktywnych.


6    

Podwójne dno, czyli słów kilka o uzależnieniu od sieci wśród dorosłych

– Iwona Kołodziejczyk
Zdecydowana większość dorosłych uzależnionych od internetu realizuje tam nałogowo jedną, konkretną aktywność lub wąski pakiet aktywności. Niezwykle rzadko w praktyce klinicznej spotykamy się z pacjentami, którzy po prostu spędzają czas w sieci i robią tam „byle co”.


8

„Z miłością utrzymuj postawę separacji”

– Rozmowa z dr Jeffreyem D. Roth’em*, gościem konferencji „Regulacja emocji, wehikuł zmiany w psychoterapii”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13–15 kwietnia 2018 r.


10    

E – Program Ograniczania Picia (E–POP)” – aplikacja, która może zrewolucjonizować pomoc w ograniczaniu picia

– Robert Modrzyński, Barbara Bętkowska–Korpała
Internet oraz programy komputerowe stają się coraz bardziej znaczącymi narzędziami w niesieniu wsparcia osobom borykającym się z problemem nadużywania alkoholu.


14    

Dwa oblicza traumy

– Rozmowa z prof. Niną Ogińską–Bulik autorką wielu książek i artykułów  naukowych publikowanych m.in. w „Journal of Death and Dying”, „Polish Journal of Applied Psychology”.


16    

Leczenie uzależnień z uwzględnieniem historii przebytych doświadczeń traumatycznych

– Ryszard Romaniuk
W leczeniu uzależnień długo panowało przekonanie, że trauma jest wymówką osób, które mają częste nawroty i najlepiej żeby „tych” tematów nie poruszać. Jednak przeżycia traumatyczne występują w życiu pacjentów częściej niż się powszechnie uważa.


21    

Czy cierpienie uszlachetnia, czyli kilka słów o rozwoju potraumatycznym

– Rajmund Janowski
Rozumienie różnorodności skutków przeżywanych traum w życiu daje nadzieję na wspieranie zmian rozwojowych zarówno u pacjentów, jak i samych terapeutów.


25    

Psychoterapia grupowa Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu Gestalt

– Marta Rommel
„Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja robię z tym, co ze mną zrobiono”. (Jean Paul Sartre).


30    

Ćwierćwiecze Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Łukowie

 Jerzy Kamiński, Katarzyna Dauter–Żaczek
Oddział Leczenia Uzależnień w Łukowie istnieje od 1992 r. W zeszłym roku obchodził ćwierćwiecze pracy. Placówka zajmuje się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych.


32    

Style uprawiania psychoterapii – relacja z konferencji

– Maja Ruszpel
Ważne jest to, że wszyscy mówiliśmy jednym głosem, że szacunek do pacjenta jest najważniejszy...


34    

Spotkali się, by jeszcze skuteczniej pomagać uzależnionym – relacja 

 Joanna Matysiak


35    

Propozycje czytelnicze


35    

Informacje. Ważne i Ciekawe