Numer 2/2018

okladka 218


Spis treści


3

W pułapce gry

Nuda i chęć zajęcia sobie czasu jest tym czynnikiem, który najbardziej motywuje młodzież do grania w gry internetowe – o uzależnieniu od gier oraz diagnozowaniu zaburzeń w tym obszarze rozmawiamy z dr Martyną Kotyśko z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie


5

Alkoholizm wśród kobiet

Pomimo znaczących zmian społecznych w ostatnich pięćdziesięciu latach społeczna ocena pijących kobiet nie uległa dużej zmianie. A właśnie piętno alkoholizmu jest największym ograniczeniem kobiet w szukaniu pomocy, gdy picie alkoholu staje się problematyczne
Ryszard Romaniuk


8

Na drodze do życia, które ma znaczenie

W artykule dzielę się moimi obserwacjami na temat możliwych kierunków wzmacniania osób w wieku senioralnym w wyborze takich dróg, które służyłyby budowaniu życia, które warte jest osobistego zaangażowania, jako jednym z kierunków pracy, który wydaje mi się szczególnie użyteczny zarówno w profilaktyce, jak i we wzmacnianiu decyzji o życiu bez nałogu w jesieni życia 
Maria Sitarska


12

Diagnoza zespołu FASD

Najważniejsze w procesie diagnozy dzieci z FASD jest to, aby nie tylko rozstrzygnąć, czy dziecko ma FAS, czy go nie ma, ale także opisać jego mocne i słabe strony. Daje to szansę na pomoc dziecku i lepszy rozwój
Teresa Jadczak–Szumiło


16

Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych

Wszystko, co współcześnie wiadomo o samokontroli, może mieć ogromny potencjał praktycznego wykorzystania w skutecznym pomaganiu osobom uzależnionym, ale także współuzależnionym i wszystkim innym, których zachowaniami rządzą destrukcyjnie ukierunkowane, silne, utrwalone tendencje
Leszek A. Kapler


19

Siła w zespole

W miejscach, w których możliwa jest współpraca terapeutów uzależnień 
z psychologami i lekarzami, można poprawić skuteczność terapii 
w wymiarze długotrwałym, korzystając ze wspólnych kompetencji
Anna Jankowiak


21

Model ról psychologicznych wymaga rewizji

Fenomen dzieci odpornych na stres stał się przedmiotem badań dynamicznego nurtu resilience, w ramach którego poszukuje się czynników utrzymujących i wzmacniających dobrostan psychiczny. Wiele doniesień wskazuje na istnienie tego typu dzieci – „żelaznych dzieci”
Andrzej Margasiński


24

Teorie relacji z obiektem. Jak mogą nam pomóc w pracy z DDA?

Teorie relacji z obiektem kładą nacisk na fakt, że podstawową ludzką motywacją jest pragnienie związku z innymi, nawet jeżeli nas krzywdzą. Widać to wyraźnie w rodzinach z problemem uzależnienia
Dominika Józefina Górska


28

Rola sportu w psychoterapii

Brak czegoś, tak samo jak nadmiar, bywa szkodliwy. Ze sportem jest podobnie. Uważam jednak, że gdy pacjent zaczyna uprawiać sport, terapia przyspiesza, pod pewnymi warunkami
Paweł Pilich


30

Pacjent psychotyczny w psychoterapii uzależnień

Osoby z pierwotnymi psychozami i uzależnieniem chemicznym stanowią wyzwanie terapeutyczne. Nie zawsze rozumieją związek pomiędzy uzależnieniem a chorobą. Nie zawsze chcą się leczyć z powodu zaburzeń psychotycznych 
Agata Jeska


35

Propozycje czytelnicze.

35

Informacje. Ważne i ciekawe