Numer 3/2018

okladka 318


Spis treści


3

Proces zmian – warunki zmiany

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem PARPA.


4

Bo zawsze tak było…

Zmiany paradygmatów w obszarze leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu – Jagoda Fudała

Obrona tego, co dotychczas stanowiło podstawy naszej „jedynie słusznej” wiedzy o uzależnieniu i pomaganiu, aktywuje bardzo silne emocje i często nie dopuszcza w ogóle dyskusji, a to nie sprzyja postępowi


9

Diagnoza problemów wynikających z używania alkoholu

Agnieszka Kolano

Proces diagnostyczny służy poznaniu pacjenta i zrozumieniu przyczyn jego problemów. Kluczowe jest tu słowo proces, ponieważ diagnoza wymaga czasu przeznaczonego przede wszystkim na obserwację i budowanie relacji oraz weryfikowanie informacji diagnostycznych


12

Program Ograniczania Picia

Maja Ruszpel

Program Ograniczania Picia został wprowadzony do Polski na przełomie roku 2015/2016. Pojawił się jako propozycja poszerzenia oferty terapeutycznej polskich placówek leczenia uzależnień obok programu nakierowanego na abstynencję i programu redukcji szkód


16

Połączenie terapii indywidualnej i grupowej w lecznictwie odwykowym

Paweł Rybacki

Można być zgodnym co do tego, że połączenie terapii indywidualnej i grupowej jest czymś więcej niż zwykłą sumą części. Z jednej strony stwarza ono dodatkowe, ogromne możliwości uzupełniania się jak
i wzmacniania każdej z nich, z drugiej generuje szereg niedogodności i zagrożeń, których pominięcie lub nieprawidłowe przepracowanie prowadzić może do skrajnie niekorzystnych efektów. W poniższym artykule przybliżę możliwe korzyści, ale też negatywne zjawiska wynikające z tego typu leczenia


21

Problemy suicydalne w świetle badań

Justyna Kotowska

Samobójstwa od wieków przykuwały uwagę. Znalazły swoje miejsce w kulturze, prawie, została wyodrębniona nauka nazywana suicydologią, w ramach której poddaje się analizie zjawisko odbierania sobie tego, co najcenniejsze – czyli życia. Motto: „Życie nie mieści się nawet
w najlepszych i najmądrzejszych normach” (Antoni Kępiński „Psychopatie”)


23

Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych cz. 2

Leszek A. Kapler

Czym jest samokontrola i jakie mechanizmy nią rządzą? O tym traktowała pierwsza część niniejszego artykułu. Teraz przedstawiam możliwości wzmocnienia i treningu samokontroli, która może być potężnym narzędziem wspomagającym naszych pacjentów


26

Grupa wsparcia dla lekomanów przy OLAZA w Poznaniu

Elżbieta Sobkowiak

Wśród osób uzależnionych obserwujemy wzrost liczby lekomanów. Niepokojące jest to, że mają oni duży problem ze znalezieniem ośrodków terapii dla siebie oraz grup wsparcia. Towarzysząc naszym pacjentom w leczeniu, postanowiliśmy wyjść tym zapotrzebowaniom naprzeciw i stworzyć ofertę, którą mogliśmy im zaproponować w ramach naszego oddziału


28

Uzależnienia wśród kobiet cz. 2

Ryszard Romaniuk

Kobiety od lat były grupą docelową kampanii reklamowych wytwórni alkoholi i papierosów. Firmy farmaceutyczne reklamowały lekarstwa na stany lękowe i ból, symptomy wielu problemów zdrowotnych kobiet


31

Picie u kobiet jako konsekwencja doznawania straty

Katarzyna Czerwonka

Za uzależnieniem od alkoholu u kobiet często stoi nieukojony ból, cierpienie czy rozpacz związane ze stratą. Może ona dotyczyć śmierci bliskiej osoby, poczucia utraty celu wskutek przejścia na emeryturę czy pustki po odejściu dzieci z domu


34

Czy mi wierzysz? – doświadczenia psychotyczne

Agnieszka Brejwo

Pomimo braku połączenia ze światem intersubiektywnym, często okazuje się, że przy stworzeniu sprzyjających warunków ten dziwaczny, mroczny i „odklejony” od naszego świat przeżyć psychotycznych okazuje się mieć własną logikę


38

Konferencja „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”

– relacja Marta Rzadkowska


39

Ciało z waty, ciało z kamienia – relacja z konferencji DDA


39

Propozycje czytelnicze


40

Informacje. Ważne i Ciekawe