Numer 4/2018

okladka 418


Spis treści


3

Jak pracować ze sprawcami przemocy w duchu dialogu motywującego?

„Motywacja zbudowana przez samego pacjenta, na jego zasobach, daje szansę na zwiększenie skuteczności terapii, a dialog motywujący uczy, jak efektywnie towarzyszyć w takiej zmianie”

Rozmowa z Dominikiem Meinhart–Burzyńskim z Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego


4

Oddziały dzienne

Oddział dzienny czy ośrodek stacjonarny? Gdzie podjąć terapię? Przed takimi pytaniami staje każdy z pacjentów poszukujących pomocy. Jednak jeśli na własną rękę chciałby dowiedzieć się, która placówka jest dedykowana dla jego problemu, raczej nie znajdzie odpowiedzi na to pytanie

Maja Ruszpel


8

Psychoterapia doświadczeniowa w leczeniu uzależnień

Ostatnie osiągnięcia neuronauki rzucają światło na to, jak trauma wpływa na funkcjonowanie człowieka. W przypadku uzależnień ważne to jest dlatego, że większość pacjentów ma za sobą takie doświadczenia

Ireneusz Kaczmarczyk


14

Radość w psychoterapii

Radość określamy jako stan emocjonalny, który mocno związany jest z poczuciem przyjemności, poczuciem realizacji czy też satysfakcją z siebie, ze swojego życia i otoczenia

Katarzyna Czerwonka


17

W oczekiwaniu na terapię uzależnień

Ten artykuł stanowi podsumowanie refleksji Zespołu Terapeutycznego Ośrodka, ścierania się myśli i uruchamiania potencjału, wypracowanych w koleżeńskich sporach, czasami dynamicznych, a czasami uśpionych

Ewa Aldona Wensierska


20

Regulacja złości w psychoterapii osób uzależnionych

Od wielu lat próbuję integrować w swojej pracy różne perspektywy teoretyczne, jednak z czasem coraz bliższe stawało mi się myślenie psychodynamiczne oraz teorii więzi. W swojej pracy uwzględniam również wiedzę współczesnej neuronauki

Bożena Maciek–Haściło


26

Terapia z udziałem zwierząt w leczeniu uzależnień

Samotność jest problemem nie tylko osób uzależnionych. Człowiek cierpi w samotności również z powodu podeszłego wieku, depresji czy też długotrwałej choroby ograniczającej aktywność życiową. Zaś marzeniem każdego psa jest towarzyszenie człowiekowi zawsze i wszędzie

Ryszard Romaniuk


30

Co działa w terapii osób, które krzywdzą seksualnie innych?

U podłoża nawet najbardziej skandalicznych przestępstw czy kompulsywnych zachowań może leżeć wiele motywacji. Dzięki eksplorowaniu mogą ujawnić się takie obszary, jak poszukiwanie relacji, wyrażanie niezależności, poszukiwanie przyjemności, poczucie kompetencji seksualnej...

David S. Prescott


32

Zasady zdrowego stylu życia u osób leczonych z uzależnienia od alkoholu

Leczenie uzależnienia od alkoholu to proces złożony i wielowymiarowy. Jednym z aspektów kompleksowej terapii jest diagnoza stanu somatycznego oraz wdrażanie zasad zdrowego stylu życia

Agnieszka Olszanecka


35

„Innowacja, integracja, inspiracja – kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień” – kilka refleksji po konferencji z okazji XX–lecia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

Nasze doświadczenia badawcze pokazują, że problematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych jest obszarem bardzo istotnym i wartym dalszego eksplorowania naukowego

Katarzyna Wiśniewska, Aleksandra Dymowska, Piotr Prósinowski


37

Włoskie rozwiązania

Relacja z ośrodka dla uzależnionych we włoskiej prowincji Ascoli Piceno

Ewa Grzesiak, Danuta Mikuła


38

Powstało Stowarzyszenie STU

Stowarzyszenie STU ma pomóc terapeutom uzależnień zjednoczyć się oraz mówić głośno i wyraźnie, jednym głosem, o ważnych dla naszego środowiska kwestiach

Urszula Gnojnicka, Monika Magierska


39

Propozycje czytelnicze, informacje