Numer 6/2018

okladka 618


Spis treści


3

O przyszłość…

Rozmowa z Agnieszką Litwą–Janowską, przewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


4

Stojąc w „obrotowych drzwiach”

Jedną z przesłanek psychoterapii jest to, że ona musi być dostosowana do potrzeb pacjenta, a nie do teorii
Z profesorem Czesławem Czabałą rozmawia Ireneusz Kaczmarczyk


7

Pomiędzy starym a nowym – kilka refleksji na temat kondycji zawodu…

Poniższy tekst został napisany 13 października 2018. Opisuje rzeczywistość sprzed 29 października, czyli sprzed ogłoszenia na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) projektów trzech rozporządzeń demolujących system szkoleń akredytowanych przez PARPA.
Joanna Wawerska–Kus


11

Dysregulacja emocjonalna – poszukiwanie ulgi a osobiste optimum

W zespole WOTUAiW w Stalowej Woli zbudowaliśmy program terapeutyczny, który konsekwentnie podąża za zmianami zachodzącymi w trakcie psychoterapii u osób uzależnionych
Sławomir Grab


14

Seksualność – „zakazany” temat

O seksualności w psychoterapii mówi się mało. To temat wstydliwy i często pomijany. Temat tabu dla wielu pacjentów, a może i również terapeutów? Często związany z traumatycznymi doświadczeniami, które sprawiają ból i niechęć do wspomnień
Katarzyna Czerwonka


17

Drunkoreksja – gdy jesz mniej, aby wypić więcej

Kiedy słyszę frazę „zaburzenia odżywiania”, automatycznie myślę o anoreksji, bulimii, BED (binge eating disorder) – napadowym objadaniu się czy ewentualnie ortoreksji
Marta Jakubiak–Głowacka


19

Uwag kilka psychiatry na temat kwalifikacji pacjentów do grup
w PTUiW

Pytanie, które dość często słyszę, brzmi: „Zobacz, czy ten pacjent jest na pewno do nas?”
Katarzyna Wójcicka


21

„Alkoholizm” – zaburzenie czy nieuleczalna choroba?

Amerykańskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu udało się wykonać krok w kierunku pozytywnego przeformułowania silnie obecnego w systemowym sposobie patrzenia na problemy pacjentów. Kolejny krok należy do praktyków
Robert Modrzyński, Małgorzata Ziębińska


24

O samowyleczeniach – geneza i funkcje

Większość osób uzależnionych, zanim zgłosi się do terapeuty, podejmuje próby radzenia sobie z tym problemem własnymi siłami. Wielu z nich odnosi sukces. Dziś wiemy, że uzależnieni są w stanie podejmować świadome wybory i mają potencjał odzyskania kontroli nad swoim życiem
Harald Klingemann i Justyna Klingemann


29

Wyniki badań nad skutecznością interwencji

Terapie humanistyczno–doświadczeniowe kładą szczególny nacisk na budowanie wysokiej jakości sojuszu terapeutycznego poprzez charakterystyczną dla tych podejść postawę terapeuty
Monika Tarnowska


32

Działania streetworkerów w obszarze redukcji szkód

Oddziaływania pracownika ulicznego są zaledwie fragmentem szerokiego systemu pomocy, który wymaga włączenia do współpracy różnych sektorów pomocy społecznej. Praca uliczna ma także swoją misję, którą powinien znać i realizować każdy streetworker
Anna Kurzeja


34

Obecność w życiu i psychoterapii Co to znaczy być obecnym?

Rozmowa z Marią i Piotrem Fijewskimi, psychoterapeutami ośrodka INTRA, autorami książki „Nieobecni – jak powrócić do doświadczania swojego życia”


35

Propozycje czytelnicze


36

Informacje