Skorowidz 2018

Rozmowy i wywiady

Brzózka Krzysztof – „Proces zmian – warunki zmiany” – nr. 3/str. 3
Czabała Czesław – „Stojąc w „obrotowych drzwiach” – 6/4
Fijewski Piotr, Maria – „Obecność w życiu i psychoterapii Co to znaczy być obecnym?” 6/34
Kotyśko Martyna –  „W pułapce gry” – 2/3
Litwa–Janowska Agnieszka – „O przyszłość…” – 6/3
Meinhart–Burzyński Dominik – „Jak pracować ze sprawcami przemocy w duchu dialogu motywującego?” nr 4/3
Ogińska–Bulik Nina – „Dwa oblicza traumy” – 1/14
Puchacz–Kozioł Anna – „Lepsze prawo o wychowaniu w trzeźwości” – 1/3
Ryniak Jolanta _ „Aby udało się zdać...” – 5/3
Roth Jeffrey – „Z miłością utrzymuj postawę separacji” – 1/8
Steibarth–Chmielewska Karina – „Kiedy leki nie działają...” – 5/33

Artykuły

Biczewska Anna – „Depresja – badania, rozumienie objawów, praca psychoterapeutyczna” – 5/25
Brejwo Agnieszka – „Czy mi wierzysz? – doświadczenia psychotyczne” – 3/34
Chodkiewicz Jan – „Zaburzenia używania alkoholu a tendencje i zachowania
samobójcze” – 5/22
Cholerzyński Piotr – „Zranieni przyjemnością” – 5/7
Czerwonka Katarzyna – „Picie u kobiet jako konsekwencja doznawania straty” – 3/31
Czerwonka Katarzyna – „Radość w psychoterapii” – 4/14
Czerwonka Katarzyna – „Seksualność – „zakazany” temat” 6/14
 Fudała Jagoda – „Bo zawsze tak było…” – 3 /4
Ginowicz Halina – „Współuzależniona czy osoba żyjąca w związku z osobą pijącą nadmiernie lub uzależnioną?„ – 5/13
Gnojnicka Urszula , Monika Magierska  – „Powstało Stowarzyszenie STU” – 4/38
Grab Sławomir – „Abstynencja – załamanie samokontroli, nałogowe schematy w podejściu poznawczo–behawioralnym” – 5/4
Grab Sławomir – „Dysregulacja emocjonalna – poszukiwanie ulgi a osobiste optimum” – 6/11
Górska Dominika Józefina – „Teorie relacji z obiektem. Jak mogą nam pomóc w pracy z DDA?” – 2/24
Jadczak–Szumiło Teresa – „Diagnoza zespołu FASD” – 2/12
Jakubiak–Głowacka Marta – „Drunkoreksja – gdy jesz mniej, aby wypić więcej” – 6/17
Jankowiak Anna – „Siła w zespole” – 2/19
Janowski Rajmund – „Czy cierpienie uszlachetnia, czyli kilka słów o rozwoju potraumatycznym” – 1/21
Jeska Agata – „Pacjent psychotyczny w psychoterapii uzależnień” – 2/30
Kaczmarczyk Ireneusz – „Psychoterapia doświadczeniowa w leczeniu uzależnień” – 4/8
Kamiński Jerzy, Dauter–Żaczek Katarzyna, „Ćwierćwiecze Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Łukowie” – 1/30
Kapler Leszek – „Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych cz. I” – 2/16
Kapler Leszek – „Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych cz. II” – 3/23
Klingemann Harald i Justyna Klingemann – „O samowyleczeniach – geneza i funkcje” 6/24
Kolano Agnieszka – „Diagnoza problemów wynikających z używania alkoholu” – 3/9
Kołodziejczyk Iwona – „Podwójne dno, czyli słów kilka o uzależnieniu od sieci wśród dorosłych” – 1/6
Kotowska Justyna – „Problemy suicydalne w świetle badań” – 3/21
Kurzeja Anna – „Działania streetworkerów w obszarze redukcji szkód” 6/32
Maciek– Haściło Bożena – „Regulacja złości w psychoterapii osób uzależnionych” – 4/20
Margasiński Andrzej – „Model ról psychologicznych wymaga rewizji” – 2/21
Matysiak Joanna – „Spotkali się, by jeszcze skuteczniej pomagać uzależnionym – relacja
„ – 1/34
Mikuła Danuta, Grzesiak Ewa – „Włoskie rozwiązania” 4/37
Modrzyński Robert , Bętkowska–Korpała Barbara – „E–Program Ograniczania Picia (E–POP)” – aplikacja, która może zrewolucjonizować pomoc w ograniczaniu picia” – 1/10
Modrzyński Robert, Małgorzata Ziębińska – „„Alkoholizm” – zaburzenie czy nieuleczalna choroba?” – 6/21
Olszanecka  Agnieszka – „Zasady zdrowego stylu życia u osób leczonych z uzależnienia od alkoholu” – 4/32
Pilich Paweł – „Rola sportu w psychoterapii” – 2/28
Powała Anita – „Uzależnienia behawioralne – wyzwanie w pracy terapeutycznej” – 5/11
Prescott David – „Co działa w terapii osób, które krzywdzą seksualnie innych?” 4/30
Rachowska Elżbieta – „DOM – historia i teraźniejszość” – 5/31
Romaniuk Ryszard – „Leczenie uzależnień z uwzględnieniem historii przebytych doświadczeń traumatycznych” – 1/16
Romaniuk Ryszard – „Alkoholizm wśród kobiet cz. I” – 2/5
Romaniuk Ryszard – „Alkoholizm wśród kobiet cz. II” – 3/28
Romaniuk Ryszard – „Terapia z udziałem zwierząt w leczeniu uzależnień”– 4/26
Rommel Marta – „Psychoterapia grupowa Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu Gestalt” – 1/25
Rosiński Paweł – „Psychoterapia przez internet – moje doświadczenia” 5/19
Ruszpel Maja – „Style uprawiania psychoterapii – relacja z konferencji” – 1/32
Ruszpel Maja – „Program Ograniczania Picia” – 3/12
Ruszpel Maja – „Oddziały dzienne” – 4/4
Rybacki Paweł – „Połączenie terapii indywidualnej i grupowej w lecznictwie odwykowym” – 3/16
Ryniak Jolanta – „Psychoterapia osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi – możliwości i ograniczenia” – 1 /4
Rzadkowska Marta – „Konferencja „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”– 3/38
Sitarska Maria – „Na drodze do życia, które ma znaczenie” – 2/8
Sobkowiak  Elżbieta– „Grupa wsparcia dla lekomanów przy OLAZA w Poznaniu” – 3/26
Szomko Edyta – „Psychoterapia na oddziale terapeutycznym w zakładzie karnym
Praca nad traumą i towarzyszenie pacjentowi w cierpieniu” – 5/16
Tarnowska Monika – „Wyniki badań nad skutecznością interwencji” – 6/29
Wawerska–Kus Joanna – „Pomiędzy starym a nowym – kilka refleksji na temat kondycji zawodu…” 5/7
Wensierska Ewa Aldona – „W oczekiwaniu na terapię uzależnień” – 4/17
Wiśniewska Katarzyna, Aleksandra Dymowska, Piotr Prósinowski – „Innowacja, integracja, inspiracja – kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień” – kilka refleksji po konferencji z okazji XX–lecia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni” – 4/35
Wójcicka Katarzyna – „Uwag kilka psychiatry na temat kwalifikacji pacjentów do grup w PTUiW” 6/19