Numer 1/2018

okladka 118 a


Spis treści


3

Lepsze prawo o wychowaniu w trzeźwości

– rozmowa z Anną Puchacz–Kozioł z Działu Prawnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie lepiej chroniła wrażliwe dane osób poddanych procedurze sądowego zobowiązania do leczenia  odwykowego.


4    

Psychoterapia osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi – możliwości i ograniczenia

– Jolanta Ryniak
Osoby uzależnione ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi stanowią znaczącą grupę kliniczną. U osób uzależnionych dominują różnego rodzaju zaburzenia osobowości oraz zaburzenia organiczne, które pojawiają się w wyniku długoletniego używania substancji psychoaktywnych.


6    

Podwójne dno, czyli słów kilka o uzależnieniu od sieci wśród dorosłych

– Iwona Kołodziejczyk
Zdecydowana większość dorosłych uzależnionych od internetu realizuje tam nałogowo jedną, konkretną aktywność lub wąski pakiet aktywności. Niezwykle rzadko w praktyce klinicznej spotykamy się z pacjentami, którzy po prostu spędzają czas w sieci i robią tam „byle co”.


8

„Z miłością utrzymuj postawę separacji”

– Rozmowa z dr Jeffreyem D. Roth’em*, gościem konferencji „Regulacja emocji, wehikuł zmiany w psychoterapii”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13–15 kwietnia 2018 r.


10    

E – Program Ograniczania Picia (E–POP)” – aplikacja, która może zrewolucjonizować pomoc w ograniczaniu picia

– Robert Modrzyński, Barbara Bętkowska–Korpała
Internet oraz programy komputerowe stają się coraz bardziej znaczącymi narzędziami w niesieniu wsparcia osobom borykającym się z problemem nadużywania alkoholu.


14    

Dwa oblicza traumy

– Rozmowa z prof. Niną Ogińską–Bulik autorką wielu książek i artykułów  naukowych publikowanych m.in. w „Journal of Death and Dying”, „Polish Journal of Applied Psychology”.


16    

Leczenie uzależnień z uwzględnieniem historii przebytych doświadczeń traumatycznych

– Ryszard Romaniuk
W leczeniu uzależnień długo panowało przekonanie, że trauma jest wymówką osób, które mają częste nawroty i najlepiej żeby „tych” tematów nie poruszać. Jednak przeżycia traumatyczne występują w życiu pacjentów częściej niż się powszechnie uważa.


21    

Czy cierpienie uszlachetnia, czyli kilka słów o rozwoju potraumatycznym

– Rajmund Janowski
Rozumienie różnorodności skutków przeżywanych traum w życiu daje nadzieję na wspieranie zmian rozwojowych zarówno u pacjentów, jak i samych terapeutów.


25    

Psychoterapia grupowa Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu Gestalt

– Marta Rommel
„Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja robię z tym, co ze mną zrobiono”. (Jean Paul Sartre).


30    

Ćwierćwiecze Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Łukowie

 Jerzy Kamiński, Katarzyna Dauter–Żaczek
Oddział Leczenia Uzależnień w Łukowie istnieje od 1992 r. W zeszłym roku obchodził ćwierćwiecze pracy. Placówka zajmuje się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych.


32    

Style uprawiania psychoterapii – relacja z konferencji

– Maja Ruszpel
Ważne jest to, że wszyscy mówiliśmy jednym głosem, że szacunek do pacjenta jest najważniejszy...


34    

Spotkali się, by jeszcze skuteczniej pomagać uzależnionym – relacja 

 Joanna Matysiak


35    

Propozycje czytelnicze


35    

Informacje. Ważne i Ciekawe


 


Numer 2/2018

okladka 218


Spis treści


3

W pułapce gry

Nuda i chęć zajęcia sobie czasu jest tym czynnikiem, który najbardziej motywuje młodzież do grania w gry internetowe – o uzależnieniu od gier oraz diagnozowaniu zaburzeń w tym obszarze rozmawiamy z dr Martyną Kotyśko z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie


5

Alkoholizm wśród kobiet

Pomimo znaczących zmian społecznych w ostatnich pięćdziesięciu latach społeczna ocena pijących kobiet nie uległa dużej zmianie. A właśnie piętno alkoholizmu jest największym ograniczeniem kobiet w szukaniu pomocy, gdy picie alkoholu staje się problematyczne
Ryszard Romaniuk


8

Na drodze do życia, które ma znaczenie

W artykule dzielę się moimi obserwacjami na temat możliwych kierunków wzmacniania osób w wieku senioralnym w wyborze takich dróg, które służyłyby budowaniu życia, które warte jest osobistego zaangażowania, jako jednym z kierunków pracy, który wydaje mi się szczególnie użyteczny zarówno w profilaktyce, jak i we wzmacnianiu decyzji o życiu bez nałogu w jesieni życia 
Maria Sitarska


12

Diagnoza zespołu FASD

Najważniejsze w procesie diagnozy dzieci z FASD jest to, aby nie tylko rozstrzygnąć, czy dziecko ma FAS, czy go nie ma, ale także opisać jego mocne i słabe strony. Daje to szansę na pomoc dziecku i lepszy rozwój
Teresa Jadczak–Szumiło


16

Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych

Wszystko, co współcześnie wiadomo o samokontroli, może mieć ogromny potencjał praktycznego wykorzystania w skutecznym pomaganiu osobom uzależnionym, ale także współuzależnionym i wszystkim innym, których zachowaniami rządzą destrukcyjnie ukierunkowane, silne, utrwalone tendencje
Leszek A. Kapler


19

Siła w zespole

W miejscach, w których możliwa jest współpraca terapeutów uzależnień 
z psychologami i lekarzami, można poprawić skuteczność terapii 
w wymiarze długotrwałym, korzystając ze wspólnych kompetencji
Anna Jankowiak


21

Model ról psychologicznych wymaga rewizji

Fenomen dzieci odpornych na stres stał się przedmiotem badań dynamicznego nurtu resilience, w ramach którego poszukuje się czynników utrzymujących i wzmacniających dobrostan psychiczny. Wiele doniesień wskazuje na istnienie tego typu dzieci – „żelaznych dzieci”
Andrzej Margasiński


24

Teorie relacji z obiektem. Jak mogą nam pomóc w pracy z DDA?

Teorie relacji z obiektem kładą nacisk na fakt, że podstawową ludzką motywacją jest pragnienie związku z innymi, nawet jeżeli nas krzywdzą. Widać to wyraźnie w rodzinach z problemem uzależnienia
Dominika Józefina Górska


28

Rola sportu w psychoterapii

Brak czegoś, tak samo jak nadmiar, bywa szkodliwy. Ze sportem jest podobnie. Uważam jednak, że gdy pacjent zaczyna uprawiać sport, terapia przyspiesza, pod pewnymi warunkami
Paweł Pilich


30

Pacjent psychotyczny w psychoterapii uzależnień

Osoby z pierwotnymi psychozami i uzależnieniem chemicznym stanowią wyzwanie terapeutyczne. Nie zawsze rozumieją związek pomiędzy uzależnieniem a chorobą. Nie zawsze chcą się leczyć z powodu zaburzeń psychotycznych 
Agata Jeska


35

Propozycje czytelnicze.

35

Informacje. Ważne i ciekawe


 


Numer 3/2018

okladka 318


Spis treści


3

Proces zmian – warunki zmiany

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem PARPA.


4

Bo zawsze tak było…

Zmiany paradygmatów w obszarze leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu – Jagoda Fudała

Obrona tego, co dotychczas stanowiło podstawy naszej „jedynie słusznej” wiedzy o uzależnieniu i pomaganiu, aktywuje bardzo silne emocje i często nie dopuszcza w ogóle dyskusji, a to nie sprzyja postępowi


9

Diagnoza problemów wynikających z używania alkoholu

Agnieszka Kolano

Proces diagnostyczny służy poznaniu pacjenta i zrozumieniu przyczyn jego problemów. Kluczowe jest tu słowo proces, ponieważ diagnoza wymaga czasu przeznaczonego przede wszystkim na obserwację i budowanie relacji oraz weryfikowanie informacji diagnostycznych


12

Program Ograniczania Picia

Maja Ruszpel

Program Ograniczania Picia został wprowadzony do Polski na przełomie roku 2015/2016. Pojawił się jako propozycja poszerzenia oferty terapeutycznej polskich placówek leczenia uzależnień obok programu nakierowanego na abstynencję i programu redukcji szkód


16

Połączenie terapii indywidualnej i grupowej w lecznictwie odwykowym

Paweł Rybacki

Można być zgodnym co do tego, że połączenie terapii indywidualnej i grupowej jest czymś więcej niż zwykłą sumą części. Z jednej strony stwarza ono dodatkowe, ogromne możliwości uzupełniania się jak
i wzmacniania każdej z nich, z drugiej generuje szereg niedogodności i zagrożeń, których pominięcie lub nieprawidłowe przepracowanie prowadzić może do skrajnie niekorzystnych efektów. W poniższym artykule przybliżę możliwe korzyści, ale też negatywne zjawiska wynikające z tego typu leczenia


21

Problemy suicydalne w świetle badań

Justyna Kotowska

Samobójstwa od wieków przykuwały uwagę. Znalazły swoje miejsce w kulturze, prawie, została wyodrębniona nauka nazywana suicydologią, w ramach której poddaje się analizie zjawisko odbierania sobie tego, co najcenniejsze – czyli życia. Motto: „Życie nie mieści się nawet
w najlepszych i najmądrzejszych normach” (Antoni Kępiński „Psychopatie”)


23

Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych cz. 2

Leszek A. Kapler

Czym jest samokontrola i jakie mechanizmy nią rządzą? O tym traktowała pierwsza część niniejszego artykułu. Teraz przedstawiam możliwości wzmocnienia i treningu samokontroli, która może być potężnym narzędziem wspomagającym naszych pacjentów


26

Grupa wsparcia dla lekomanów przy OLAZA w Poznaniu

Elżbieta Sobkowiak

Wśród osób uzależnionych obserwujemy wzrost liczby lekomanów. Niepokojące jest to, że mają oni duży problem ze znalezieniem ośrodków terapii dla siebie oraz grup wsparcia. Towarzysząc naszym pacjentom w leczeniu, postanowiliśmy wyjść tym zapotrzebowaniom naprzeciw i stworzyć ofertę, którą mogliśmy im zaproponować w ramach naszego oddziału


28

Uzależnienia wśród kobiet cz. 2

Ryszard Romaniuk

Kobiety od lat były grupą docelową kampanii reklamowych wytwórni alkoholi i papierosów. Firmy farmaceutyczne reklamowały lekarstwa na stany lękowe i ból, symptomy wielu problemów zdrowotnych kobiet


31

Picie u kobiet jako konsekwencja doznawania straty

Katarzyna Czerwonka

Za uzależnieniem od alkoholu u kobiet często stoi nieukojony ból, cierpienie czy rozpacz związane ze stratą. Może ona dotyczyć śmierci bliskiej osoby, poczucia utraty celu wskutek przejścia na emeryturę czy pustki po odejściu dzieci z domu


34

Czy mi wierzysz? – doświadczenia psychotyczne

Agnieszka Brejwo

Pomimo braku połączenia ze światem intersubiektywnym, często okazuje się, że przy stworzeniu sprzyjających warunków ten dziwaczny, mroczny i „odklejony” od naszego świat przeżyć psychotycznych okazuje się mieć własną logikę


38

Konferencja „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”

– relacja Marta Rzadkowska


39

Ciało z waty, ciało z kamienia – relacja z konferencji DDA


39

Propozycje czytelnicze


40

Informacje. Ważne i Ciekawe