Numer 1/2018

okladka 118 a


Spis treści


3

Lepsze prawo o wychowaniu w trzeźwości

– rozmowa z Anną Puchacz–Kozioł z Działu Prawnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie lepiej chroniła wrażliwe dane osób poddanych procedurze sądowego zobowiązania do leczenia  odwykowego.


4    

Psychoterapia osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi – możliwości i ograniczenia

– Jolanta Ryniak
Osoby uzależnione ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi stanowią znaczącą grupę kliniczną. U osób uzależnionych dominują różnego rodzaju zaburzenia osobowości oraz zaburzenia organiczne, które pojawiają się w wyniku długoletniego używania substancji psychoaktywnych.


6    

Podwójne dno, czyli słów kilka o uzależnieniu od sieci wśród dorosłych

– Iwona Kołodziejczyk
Zdecydowana większość dorosłych uzależnionych od internetu realizuje tam nałogowo jedną, konkretną aktywność lub wąski pakiet aktywności. Niezwykle rzadko w praktyce klinicznej spotykamy się z pacjentami, którzy po prostu spędzają czas w sieci i robią tam „byle co”.


8

„Z miłością utrzymuj postawę separacji”

– Rozmowa z dr Jeffreyem D. Roth’em*, gościem konferencji „Regulacja emocji, wehikuł zmiany w psychoterapii”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13–15 kwietnia 2018 r.


10    

E – Program Ograniczania Picia (E–POP)” – aplikacja, która może zrewolucjonizować pomoc w ograniczaniu picia

– Robert Modrzyński, Barbara Bętkowska–Korpała
Internet oraz programy komputerowe stają się coraz bardziej znaczącymi narzędziami w niesieniu wsparcia osobom borykającym się z problemem nadużywania alkoholu.


14    

Dwa oblicza traumy

– Rozmowa z prof. Niną Ogińską–Bulik autorką wielu książek i artykułów  naukowych publikowanych m.in. w „Journal of Death and Dying”, „Polish Journal of Applied Psychology”.


16    

Leczenie uzależnień z uwzględnieniem historii przebytych doświadczeń traumatycznych

– Ryszard Romaniuk
W leczeniu uzależnień długo panowało przekonanie, że trauma jest wymówką osób, które mają częste nawroty i najlepiej żeby „tych” tematów nie poruszać. Jednak przeżycia traumatyczne występują w życiu pacjentów częściej niż się powszechnie uważa.


21    

Czy cierpienie uszlachetnia, czyli kilka słów o rozwoju potraumatycznym

– Rajmund Janowski
Rozumienie różnorodności skutków przeżywanych traum w życiu daje nadzieję na wspieranie zmian rozwojowych zarówno u pacjentów, jak i samych terapeutów.


25    

Psychoterapia grupowa Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu Gestalt

– Marta Rommel
„Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja robię z tym, co ze mną zrobiono”. (Jean Paul Sartre).


30    

Ćwierćwiecze Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Łukowie

 Jerzy Kamiński, Katarzyna Dauter–Żaczek
Oddział Leczenia Uzależnień w Łukowie istnieje od 1992 r. W zeszłym roku obchodził ćwierćwiecze pracy. Placówka zajmuje się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych.


32    

Style uprawiania psychoterapii – relacja z konferencji

– Maja Ruszpel
Ważne jest to, że wszyscy mówiliśmy jednym głosem, że szacunek do pacjenta jest najważniejszy...


34    

Spotkali się, by jeszcze skuteczniej pomagać uzależnionym – relacja 

 Joanna Matysiak


35    

Propozycje czytelnicze


35    

Informacje. Ważne i Ciekawe


 


Numer 2/2018

okladka 218


Spis treści


3

W pułapce gry

Nuda i chęć zajęcia sobie czasu jest tym czynnikiem, który najbardziej motywuje młodzież do grania w gry internetowe – o uzależnieniu od gier oraz diagnozowaniu zaburzeń w tym obszarze rozmawiamy z dr Martyną Kotyśko z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie


5

Alkoholizm wśród kobiet

Pomimo znaczących zmian społecznych w ostatnich pięćdziesięciu latach społeczna ocena pijących kobiet nie uległa dużej zmianie. A właśnie piętno alkoholizmu jest największym ograniczeniem kobiet w szukaniu pomocy, gdy picie alkoholu staje się problematyczne
Ryszard Romaniuk


8

Na drodze do życia, które ma znaczenie

W artykule dzielę się moimi obserwacjami na temat możliwych kierunków wzmacniania osób w wieku senioralnym w wyborze takich dróg, które służyłyby budowaniu życia, które warte jest osobistego zaangażowania, jako jednym z kierunków pracy, który wydaje mi się szczególnie użyteczny zarówno w profilaktyce, jak i we wzmacnianiu decyzji o życiu bez nałogu w jesieni życia 
Maria Sitarska


12

Diagnoza zespołu FASD

Najważniejsze w procesie diagnozy dzieci z FASD jest to, aby nie tylko rozstrzygnąć, czy dziecko ma FAS, czy go nie ma, ale także opisać jego mocne i słabe strony. Daje to szansę na pomoc dziecku i lepszy rozwój
Teresa Jadczak–Szumiło


16

Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych

Wszystko, co współcześnie wiadomo o samokontroli, może mieć ogromny potencjał praktycznego wykorzystania w skutecznym pomaganiu osobom uzależnionym, ale także współuzależnionym i wszystkim innym, których zachowaniami rządzą destrukcyjnie ukierunkowane, silne, utrwalone tendencje
Leszek A. Kapler


19

Siła w zespole

W miejscach, w których możliwa jest współpraca terapeutów uzależnień 
z psychologami i lekarzami, można poprawić skuteczność terapii 
w wymiarze długotrwałym, korzystając ze wspólnych kompetencji
Anna Jankowiak


21

Model ról psychologicznych wymaga rewizji

Fenomen dzieci odpornych na stres stał się przedmiotem badań dynamicznego nurtu resilience, w ramach którego poszukuje się czynników utrzymujących i wzmacniających dobrostan psychiczny. Wiele doniesień wskazuje na istnienie tego typu dzieci – „żelaznych dzieci”
Andrzej Margasiński


24

Teorie relacji z obiektem. Jak mogą nam pomóc w pracy z DDA?

Teorie relacji z obiektem kładą nacisk na fakt, że podstawową ludzką motywacją jest pragnienie związku z innymi, nawet jeżeli nas krzywdzą. Widać to wyraźnie w rodzinach z problemem uzależnienia
Dominika Józefina Górska


28

Rola sportu w psychoterapii

Brak czegoś, tak samo jak nadmiar, bywa szkodliwy. Ze sportem jest podobnie. Uważam jednak, że gdy pacjent zaczyna uprawiać sport, terapia przyspiesza, pod pewnymi warunkami
Paweł Pilich


30

Pacjent psychotyczny w psychoterapii uzależnień

Osoby z pierwotnymi psychozami i uzależnieniem chemicznym stanowią wyzwanie terapeutyczne. Nie zawsze rozumieją związek pomiędzy uzależnieniem a chorobą. Nie zawsze chcą się leczyć z powodu zaburzeń psychotycznych 
Agata Jeska


35

Propozycje czytelnicze.

35

Informacje. Ważne i ciekawe