• Drukuj

Numer 1/2018

okladka 118 a


Spis treści


3

Lepsze prawo o wychowaniu w trzeźwości

– rozmowa z Anną Puchacz–Kozioł z Działu Prawnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nowa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie lepiej chroniła wrażliwe dane osób poddanych procedurze sądowego zobowiązania do leczenia  odwykowego.


4    

Psychoterapia osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi – możliwości i ograniczenia

– Jolanta Ryniak
Osoby uzależnione ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi stanowią znaczącą grupę kliniczną. U osób uzależnionych dominują różnego rodzaju zaburzenia osobowości oraz zaburzenia organiczne, które pojawiają się w wyniku długoletniego używania substancji psychoaktywnych.


6    

Podwójne dno, czyli słów kilka o uzależnieniu od sieci wśród dorosłych

– Iwona Kołodziejczyk
Zdecydowana większość dorosłych uzależnionych od internetu realizuje tam nałogowo jedną, konkretną aktywność lub wąski pakiet aktywności. Niezwykle rzadko w praktyce klinicznej spotykamy się z pacjentami, którzy po prostu spędzają czas w sieci i robią tam „byle co”.


8

„Z miłością utrzymuj postawę separacji”

– Rozmowa z dr Jeffreyem D. Roth’em*, gościem konferencji „Regulacja emocji, wehikuł zmiany w psychoterapii”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 13–15 kwietnia 2018 r.


10    

E – Program Ograniczania Picia (E–POP)” – aplikacja, która może zrewolucjonizować pomoc w ograniczaniu picia

– Robert Modrzyński, Barbara Bętkowska–Korpała
Internet oraz programy komputerowe stają się coraz bardziej znaczącymi narzędziami w niesieniu wsparcia osobom borykającym się z problemem nadużywania alkoholu.


14    

Dwa oblicza traumy

– Rozmowa z prof. Niną Ogińską–Bulik autorką wielu książek i artykułów  naukowych publikowanych m.in. w „Journal of Death and Dying”, „Polish Journal of Applied Psychology”.


16    

Leczenie uzależnień z uwzględnieniem historii przebytych doświadczeń traumatycznych

– Ryszard Romaniuk
W leczeniu uzależnień długo panowało przekonanie, że trauma jest wymówką osób, które mają częste nawroty i najlepiej żeby „tych” tematów nie poruszać. Jednak przeżycia traumatyczne występują w życiu pacjentów częściej niż się powszechnie uważa.


21    

Czy cierpienie uszlachetnia, czyli kilka słów o rozwoju potraumatycznym

– Rajmund Janowski
Rozumienie różnorodności skutków przeżywanych traum w życiu daje nadzieję na wspieranie zmian rozwojowych zarówno u pacjentów, jak i samych terapeutów.


25    

Psychoterapia grupowa Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu Gestalt

– Marta Rommel
„Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to, co ja robię z tym, co ze mną zrobiono”. (Jean Paul Sartre).


30    

Ćwierćwiecze Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Łukowie

 Jerzy Kamiński, Katarzyna Dauter–Żaczek
Oddział Leczenia Uzależnień w Łukowie istnieje od 1992 r. W zeszłym roku obchodził ćwierćwiecze pracy. Placówka zajmuje się terapią osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych.


32    

Style uprawiania psychoterapii – relacja z konferencji

– Maja Ruszpel
Ważne jest to, że wszyscy mówiliśmy jednym głosem, że szacunek do pacjenta jest najważniejszy...


34    

Spotkali się, by jeszcze skuteczniej pomagać uzależnionym – relacja 

 Joanna Matysiak


35    

Propozycje czytelnicze


35    

Informacje. Ważne i Ciekawe


 


Numer 2/2018

okladka 218


Spis treści


3

W pułapce gry

Nuda i chęć zajęcia sobie czasu jest tym czynnikiem, który najbardziej motywuje młodzież do grania w gry internetowe – o uzależnieniu od gier oraz diagnozowaniu zaburzeń w tym obszarze rozmawiamy z dr Martyną Kotyśko z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie


5

Alkoholizm wśród kobiet

Pomimo znaczących zmian społecznych w ostatnich pięćdziesięciu latach społeczna ocena pijących kobiet nie uległa dużej zmianie. A właśnie piętno alkoholizmu jest największym ograniczeniem kobiet w szukaniu pomocy, gdy picie alkoholu staje się problematyczne
Ryszard Romaniuk


8

Na drodze do życia, które ma znaczenie

W artykule dzielę się moimi obserwacjami na temat możliwych kierunków wzmacniania osób w wieku senioralnym w wyborze takich dróg, które służyłyby budowaniu życia, które warte jest osobistego zaangażowania, jako jednym z kierunków pracy, który wydaje mi się szczególnie użyteczny zarówno w profilaktyce, jak i we wzmacnianiu decyzji o życiu bez nałogu w jesieni życia 
Maria Sitarska


12

Diagnoza zespołu FASD

Najważniejsze w procesie diagnozy dzieci z FASD jest to, aby nie tylko rozstrzygnąć, czy dziecko ma FAS, czy go nie ma, ale także opisać jego mocne i słabe strony. Daje to szansę na pomoc dziecku i lepszy rozwój
Teresa Jadczak–Szumiło


16

Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych

Wszystko, co współcześnie wiadomo o samokontroli, może mieć ogromny potencjał praktycznego wykorzystania w skutecznym pomaganiu osobom uzależnionym, ale także współuzależnionym i wszystkim innym, których zachowaniami rządzą destrukcyjnie ukierunkowane, silne, utrwalone tendencje
Leszek A. Kapler


19

Siła w zespole

W miejscach, w których możliwa jest współpraca terapeutów uzależnień 
z psychologami i lekarzami, można poprawić skuteczność terapii 
w wymiarze długotrwałym, korzystając ze wspólnych kompetencji
Anna Jankowiak


21

Model ról psychologicznych wymaga rewizji

Fenomen dzieci odpornych na stres stał się przedmiotem badań dynamicznego nurtu resilience, w ramach którego poszukuje się czynników utrzymujących i wzmacniających dobrostan psychiczny. Wiele doniesień wskazuje na istnienie tego typu dzieci – „żelaznych dzieci”
Andrzej Margasiński


24

Teorie relacji z obiektem. Jak mogą nam pomóc w pracy z DDA?

Teorie relacji z obiektem kładą nacisk na fakt, że podstawową ludzką motywacją jest pragnienie związku z innymi, nawet jeżeli nas krzywdzą. Widać to wyraźnie w rodzinach z problemem uzależnienia
Dominika Józefina Górska


28

Rola sportu w psychoterapii

Brak czegoś, tak samo jak nadmiar, bywa szkodliwy. Ze sportem jest podobnie. Uważam jednak, że gdy pacjent zaczyna uprawiać sport, terapia przyspiesza, pod pewnymi warunkami
Paweł Pilich


30

Pacjent psychotyczny w psychoterapii uzależnień

Osoby z pierwotnymi psychozami i uzależnieniem chemicznym stanowią wyzwanie terapeutyczne. Nie zawsze rozumieją związek pomiędzy uzależnieniem a chorobą. Nie zawsze chcą się leczyć z powodu zaburzeń psychotycznych 
Agata Jeska


35

Propozycje czytelnicze.

35

Informacje. Ważne i ciekawe


 


Numer 3/2018

okladka 318


Spis treści


3

Proces zmian – warunki zmiany

Rozmowa z Krzysztofem Brzózką – dyrektorem PARPA.


4

Bo zawsze tak było…

Zmiany paradygmatów w obszarze leczenia zaburzeń związanych z używaniem alkoholu – Jagoda Fudała

Obrona tego, co dotychczas stanowiło podstawy naszej „jedynie słusznej” wiedzy o uzależnieniu i pomaganiu, aktywuje bardzo silne emocje i często nie dopuszcza w ogóle dyskusji, a to nie sprzyja postępowi


9

Diagnoza problemów wynikających z używania alkoholu

Agnieszka Kolano

Proces diagnostyczny służy poznaniu pacjenta i zrozumieniu przyczyn jego problemów. Kluczowe jest tu słowo proces, ponieważ diagnoza wymaga czasu przeznaczonego przede wszystkim na obserwację i budowanie relacji oraz weryfikowanie informacji diagnostycznych


12

Program Ograniczania Picia

Maja Ruszpel

Program Ograniczania Picia został wprowadzony do Polski na przełomie roku 2015/2016. Pojawił się jako propozycja poszerzenia oferty terapeutycznej polskich placówek leczenia uzależnień obok programu nakierowanego na abstynencję i programu redukcji szkód


16

Połączenie terapii indywidualnej i grupowej w lecznictwie odwykowym

Paweł Rybacki

Można być zgodnym co do tego, że połączenie terapii indywidualnej i grupowej jest czymś więcej niż zwykłą sumą części. Z jednej strony stwarza ono dodatkowe, ogromne możliwości uzupełniania się jak
i wzmacniania każdej z nich, z drugiej generuje szereg niedogodności i zagrożeń, których pominięcie lub nieprawidłowe przepracowanie prowadzić może do skrajnie niekorzystnych efektów. W poniższym artykule przybliżę możliwe korzyści, ale też negatywne zjawiska wynikające z tego typu leczenia


21

Problemy suicydalne w świetle badań

Justyna Kotowska

Samobójstwa od wieków przykuwały uwagę. Znalazły swoje miejsce w kulturze, prawie, została wyodrębniona nauka nazywana suicydologią, w ramach której poddaje się analizie zjawisko odbierania sobie tego, co najcenniejsze – czyli życia. Motto: „Życie nie mieści się nawet
w najlepszych i najmądrzejszych normach” (Antoni Kępiński „Psychopatie”)


23

Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych cz. 2

Leszek A. Kapler

Czym jest samokontrola i jakie mechanizmy nią rządzą? O tym traktowała pierwsza część niniejszego artykułu. Teraz przedstawiam możliwości wzmocnienia i treningu samokontroli, która może być potężnym narzędziem wspomagającym naszych pacjentów


26

Grupa wsparcia dla lekomanów przy OLAZA w Poznaniu

Elżbieta Sobkowiak

Wśród osób uzależnionych obserwujemy wzrost liczby lekomanów. Niepokojące jest to, że mają oni duży problem ze znalezieniem ośrodków terapii dla siebie oraz grup wsparcia. Towarzysząc naszym pacjentom w leczeniu, postanowiliśmy wyjść tym zapotrzebowaniom naprzeciw i stworzyć ofertę, którą mogliśmy im zaproponować w ramach naszego oddziału


28

Uzależnienia wśród kobiet cz. 2

Ryszard Romaniuk

Kobiety od lat były grupą docelową kampanii reklamowych wytwórni alkoholi i papierosów. Firmy farmaceutyczne reklamowały lekarstwa na stany lękowe i ból, symptomy wielu problemów zdrowotnych kobiet


31

Picie u kobiet jako konsekwencja doznawania straty

Katarzyna Czerwonka

Za uzależnieniem od alkoholu u kobiet często stoi nieukojony ból, cierpienie czy rozpacz związane ze stratą. Może ona dotyczyć śmierci bliskiej osoby, poczucia utraty celu wskutek przejścia na emeryturę czy pustki po odejściu dzieci z domu


34

Czy mi wierzysz? – doświadczenia psychotyczne

Agnieszka Brejwo

Pomimo braku połączenia ze światem intersubiektywnym, często okazuje się, że przy stworzeniu sprzyjających warunków ten dziwaczny, mroczny i „odklejony” od naszego świat przeżyć psychotycznych okazuje się mieć własną logikę


38

Konferencja „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”

– relacja Marta Rzadkowska


39

Ciało z waty, ciało z kamienia – relacja z konferencji DDA


39

Propozycje czytelnicze


40

Informacje. Ważne i Ciekawe


Numer 4/2018

okladka 418


Spis treści


3

Jak pracować ze sprawcami przemocy w duchu dialogu motywującego?

„Motywacja zbudowana przez samego pacjenta, na jego zasobach, daje szansę na zwiększenie skuteczności terapii, a dialog motywujący uczy, jak efektywnie towarzyszyć w takiej zmianie”

Rozmowa z Dominikiem Meinhart–Burzyńskim z Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego


4

Oddziały dzienne

Oddział dzienny czy ośrodek stacjonarny? Gdzie podjąć terapię? Przed takimi pytaniami staje każdy z pacjentów poszukujących pomocy. Jednak jeśli na własną rękę chciałby dowiedzieć się, która placówka jest dedykowana dla jego problemu, raczej nie znajdzie odpowiedzi na to pytanie

Maja Ruszpel


8

Psychoterapia doświadczeniowa w leczeniu uzależnień

Ostatnie osiągnięcia neuronauki rzucają światło na to, jak trauma wpływa na funkcjonowanie człowieka. W przypadku uzależnień ważne to jest dlatego, że większość pacjentów ma za sobą takie doświadczenia

Ireneusz Kaczmarczyk


14

Radość w psychoterapii

Radość określamy jako stan emocjonalny, który mocno związany jest z poczuciem przyjemności, poczuciem realizacji czy też satysfakcją z siebie, ze swojego życia i otoczenia

Katarzyna Czerwonka


17

W oczekiwaniu na terapię uzależnień

Ten artykuł stanowi podsumowanie refleksji Zespołu Terapeutycznego Ośrodka, ścierania się myśli i uruchamiania potencjału, wypracowanych w koleżeńskich sporach, czasami dynamicznych, a czasami uśpionych

Ewa Aldona Wensierska


20

Regulacja złości w psychoterapii osób uzależnionych

Od wielu lat próbuję integrować w swojej pracy różne perspektywy teoretyczne, jednak z czasem coraz bliższe stawało mi się myślenie psychodynamiczne oraz teorii więzi. W swojej pracy uwzględniam również wiedzę współczesnej neuronauki

Bożena Maciek–Haściło


26

Terapia z udziałem zwierząt w leczeniu uzależnień

Samotność jest problemem nie tylko osób uzależnionych. Człowiek cierpi w samotności również z powodu podeszłego wieku, depresji czy też długotrwałej choroby ograniczającej aktywność życiową. Zaś marzeniem każdego psa jest towarzyszenie człowiekowi zawsze i wszędzie

Ryszard Romaniuk


30

Co działa w terapii osób, które krzywdzą seksualnie innych?

U podłoża nawet najbardziej skandalicznych przestępstw czy kompulsywnych zachowań może leżeć wiele motywacji. Dzięki eksplorowaniu mogą ujawnić się takie obszary, jak poszukiwanie relacji, wyrażanie niezależności, poszukiwanie przyjemności, poczucie kompetencji seksualnej...

David S. Prescott


32

Zasady zdrowego stylu życia u osób leczonych z uzależnienia od alkoholu

Leczenie uzależnienia od alkoholu to proces złożony i wielowymiarowy. Jednym z aspektów kompleksowej terapii jest diagnoza stanu somatycznego oraz wdrażanie zasad zdrowego stylu życia

Agnieszka Olszanecka


35

„Innowacja, integracja, inspiracja – kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień” – kilka refleksji po konferencji z okazji XX–lecia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

Nasze doświadczenia badawcze pokazują, że problematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych jest obszarem bardzo istotnym i wartym dalszego eksplorowania naukowego

Katarzyna Wiśniewska, Aleksandra Dymowska, Piotr Prósinowski


37

Włoskie rozwiązania

Relacja z ośrodka dla uzależnionych we włoskiej prowincji Ascoli Piceno

Ewa Grzesiak, Danuta Mikuła


38

Powstało Stowarzyszenie STU

Stowarzyszenie STU ma pomóc terapeutom uzależnień zjednoczyć się oraz mówić głośno i wyraźnie, jednym głosem, o ważnych dla naszego środowiska kwestiach

Urszula Gnojnicka, Monika Magierska


39

Propozycje czytelnicze, informacje


Numer 5/2018

okladka 518


Spis treści


3    

Aby udało się zdać...

Stając wobec różnych dylematów zawodowych, zawsze na pierwszym miejscu powinniśmy mieć dobro pacjenta.

Rozmowa z koordynatorem komisji egzaminacyjnych Jolantą Ryniak


4

Abstynencja – załamanie samokontroli, nałogowe schematy w podejściu poznawczo–behawioralnym –

Sławomir Grab

Przedstawiamy pierwszy z cyklu artykułów dotyczących specyficznych dla osób uzależnionych od alkoholu procesów ukierunkowanych na redukcję napięcia. Wspierają one wprawdzie utrzymanie abstynencji, jednak rozwijają jednocześnie wzorce zachowań nałogowych, które mogą stać się podłożem uzależnień behawioralnych


7

Zranieni przyjemnością

Piotr Cholerzyński

Pacjenci z naszych gabinetów należą do tej części populacji, która znajduje w używkach i zachowaniach rodzaj magicznego eliksiru, zaklęcia, dzięki któremu zaznają transgresyjnej satysfakcji. Od tego momentu stają się ofiarami dwóch traum


11

Uzależnienia behawioralne – wyzwanie w pracy terapeutycznej

Anita Powała

Poniższy artykuł stanowi podsumowanie doświadczeń w prowadzeniu psychoterapii osób uzależnionych behawioralnie oraz ich rodzin. Wraz z Magdaleną Jaroch–Lidzbarską miałyśmy możliwość podzielić się naszymi wnioskami podczas czerwcowej konferencji z okazji dwudziestolecia działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni


13

Współuzależniona czy osoba żyjąca w związku z osobą pijącą nadmiernie lub uzależnioną?

Halina Ginowicz

Niedawno minęło 25 lat mojej pracy w lecznictwie odwykowym. Zaczynałam, gdy podawanie anticolu i wszywanie esperalu uważano za najskuteczniejsze metody terapeutyczne


16

Psychoterapia na oddziale terapeutycznym w zakładzie karnym
Praca nad traumą i towarzyszenie pacjentowi w cierpieniu

Edyta Szomko

Czy terapia w zakładzie karnym ma sens, czy może przynieść zamierzone efekty, skoro terapeuta to również funkcjonariusz służby więziennej? Czy więzienie to miejsce na spotkanie ze swoimi traumami, zranieniami, cierpieniem? Praca w zakładzie karnym jest specyficzna i stawia terapeutę wobec trudnych wyzwań


19

Psychoterapia przez internet – moje doświadczenia

Paweł Rosiński

Kontakt relacyjny zawiązany przez internet jest gorszy niż ten z realnego świata, ale nie na tyle, żeby niemożliwe było stworzenie autentycznej relacji pełnej empatii, akceptacji i zrozumienia


22

Zaburzenia używania alkoholu a tendencje i zachowania
samobójcze

Jan Chodkiewicz

Uzależnienie od alkoholu podwyższa ryzyko samobójstwa w stopniu statystycznie istotnym, z szacunkami w zakresie od pięciokrotnego do dziesięciokrotnie większego ryzyka


25

Depresja – badania, rozumienie objawów, praca psychoterapeutyczna

Anna Biczewska

Depresja wpływa na motywację, obniżając ją. Chory doświadcza braku energii, braku zainteresowań, trudno mu wypełniać obowiązki. Przeżywa poczucie winy, wstyd, poczucie bycia kimś gorszym, braku przydatności


31

DOM – historia i teraźniejszość

Elżbieta Rachowska

W lutym minęło 30 lat od powstania toruńskiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień dla osób uzależnionych od narkotyków. Przez ten czas przeszło dwa tysiące pacjentów skorzystało z pomocy Ośrodka, dostarczając nam wielu doświadczeń i inspiracji


33

Kiedy leki nie działają...

Rozmowa z dr Kariną Steibarth–Chmielewską psychiatrą, specjalistką terapii uzależnień z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Kluczem do zmniejszenia liczby samobójstw naszych pacjentów jest współdziałanie psychologów i psychiatrów oraz duża uważność na to, co się z naszymi pacjentami dzieje. Nie należy lekceważyć żadnych niepokojących objawów czy zachowań


35

Propozycje czytelnicze. Informacje. Ważne i Ciekawe


 


 

Numer 6/2018

okladka 618


Spis treści


3

O przyszłość…

Rozmowa z Agnieszką Litwą–Janowską, przewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


4

Stojąc w „obrotowych drzwiach”

Jedną z przesłanek psychoterapii jest to, że ona musi być dostosowana do potrzeb pacjenta, a nie do teorii
Z profesorem Czesławem Czabałą rozmawia Ireneusz Kaczmarczyk


7

Pomiędzy starym a nowym – kilka refleksji na temat kondycji zawodu…

Poniższy tekst został napisany 13 października 2018. Opisuje rzeczywistość sprzed 29 października, czyli sprzed ogłoszenia na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) projektów trzech rozporządzeń demolujących system szkoleń akredytowanych przez PARPA.
Joanna Wawerska–Kus


11

Dysregulacja emocjonalna – poszukiwanie ulgi a osobiste optimum

W zespole WOTUAiW w Stalowej Woli zbudowaliśmy program terapeutyczny, który konsekwentnie podąża za zmianami zachodzącymi w trakcie psychoterapii u osób uzależnionych
Sławomir Grab


14

Seksualność – „zakazany” temat

O seksualności w psychoterapii mówi się mało. To temat wstydliwy i często pomijany. Temat tabu dla wielu pacjentów, a może i również terapeutów? Często związany z traumatycznymi doświadczeniami, które sprawiają ból i niechęć do wspomnień
Katarzyna Czerwonka


17

Drunkoreksja – gdy jesz mniej, aby wypić więcej

Kiedy słyszę frazę „zaburzenia odżywiania”, automatycznie myślę o anoreksji, bulimii, BED (binge eating disorder) – napadowym objadaniu się czy ewentualnie ortoreksji
Marta Jakubiak–Głowacka


19

Uwag kilka psychiatry na temat kwalifikacji pacjentów do grup
w PTUiW

Pytanie, które dość często słyszę, brzmi: „Zobacz, czy ten pacjent jest na pewno do nas?”
Katarzyna Wójcicka


21

„Alkoholizm” – zaburzenie czy nieuleczalna choroba?

Amerykańskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu udało się wykonać krok w kierunku pozytywnego przeformułowania silnie obecnego w systemowym sposobie patrzenia na problemy pacjentów. Kolejny krok należy do praktyków
Robert Modrzyński, Małgorzata Ziębińska


24

O samowyleczeniach – geneza i funkcje

Większość osób uzależnionych, zanim zgłosi się do terapeuty, podejmuje próby radzenia sobie z tym problemem własnymi siłami. Wielu z nich odnosi sukces. Dziś wiemy, że uzależnieni są w stanie podejmować świadome wybory i mają potencjał odzyskania kontroli nad swoim życiem
Harald Klingemann i Justyna Klingemann


29

Wyniki badań nad skutecznością interwencji

Terapie humanistyczno–doświadczeniowe kładą szczególny nacisk na budowanie wysokiej jakości sojuszu terapeutycznego poprzez charakterystyczną dla tych podejść postawę terapeuty
Monika Tarnowska


32

Działania streetworkerów w obszarze redukcji szkód

Oddziaływania pracownika ulicznego są zaledwie fragmentem szerokiego systemu pomocy, który wymaga włączenia do współpracy różnych sektorów pomocy społecznej. Praca uliczna ma także swoją misję, którą powinien znać i realizować każdy streetworker
Anna Kurzeja


34

Obecność w życiu i psychoterapii Co to znaczy być obecnym?

Rozmowa z Marią i Piotrem Fijewskimi, psychoterapeutami ośrodka INTRA, autorami książki „Nieobecni – jak powrócić do doświadczania swojego życia”


35

Propozycje czytelnicze


36

Informacje


Skorowidz 2018

Rozmowy i wywiady

Brzózka Krzysztof – „Proces zmian – warunki zmiany” – nr. 3/str. 3
Czabała Czesław – „Stojąc w „obrotowych drzwiach” – 6/4
Fijewski Piotr, Maria – „Obecność w życiu i psychoterapii Co to znaczy być obecnym?” 6/34
Kotyśko Martyna –  „W pułapce gry” – 2/3
Litwa–Janowska Agnieszka – „O przyszłość…” – 6/3
Meinhart–Burzyński Dominik – „Jak pracować ze sprawcami przemocy w duchu dialogu motywującego?” nr 4/3
Ogińska–Bulik Nina – „Dwa oblicza traumy” – 1/14
Puchacz–Kozioł Anna – „Lepsze prawo o wychowaniu w trzeźwości” – 1/3
Ryniak Jolanta _ „Aby udało się zdać...” – 5/3
Roth Jeffrey – „Z miłością utrzymuj postawę separacji” – 1/8
Steibarth–Chmielewska Karina – „Kiedy leki nie działają...” – 5/33

Artykuły

Biczewska Anna – „Depresja – badania, rozumienie objawów, praca psychoterapeutyczna” – 5/25
Brejwo Agnieszka – „Czy mi wierzysz? – doświadczenia psychotyczne” – 3/34
Chodkiewicz Jan – „Zaburzenia używania alkoholu a tendencje i zachowania
samobójcze” – 5/22
Cholerzyński Piotr – „Zranieni przyjemnością” – 5/7
Czerwonka Katarzyna – „Picie u kobiet jako konsekwencja doznawania straty” – 3/31
Czerwonka Katarzyna – „Radość w psychoterapii” – 4/14
Czerwonka Katarzyna – „Seksualność – „zakazany” temat” 6/14
 Fudała Jagoda – „Bo zawsze tak było…” – 3 /4
Ginowicz Halina – „Współuzależniona czy osoba żyjąca w związku z osobą pijącą nadmiernie lub uzależnioną?„ – 5/13
Gnojnicka Urszula , Monika Magierska  – „Powstało Stowarzyszenie STU” – 4/38
Grab Sławomir – „Abstynencja – załamanie samokontroli, nałogowe schematy w podejściu poznawczo–behawioralnym” – 5/4
Grab Sławomir – „Dysregulacja emocjonalna – poszukiwanie ulgi a osobiste optimum” – 6/11
Górska Dominika Józefina – „Teorie relacji z obiektem. Jak mogą nam pomóc w pracy z DDA?” – 2/24
Jadczak–Szumiło Teresa – „Diagnoza zespołu FASD” – 2/12
Jakubiak–Głowacka Marta – „Drunkoreksja – gdy jesz mniej, aby wypić więcej” – 6/17
Jankowiak Anna – „Siła w zespole” – 2/19
Janowski Rajmund – „Czy cierpienie uszlachetnia, czyli kilka słów o rozwoju potraumatycznym” – 1/21
Jeska Agata – „Pacjent psychotyczny w psychoterapii uzależnień” – 2/30
Kaczmarczyk Ireneusz – „Psychoterapia doświadczeniowa w leczeniu uzależnień” – 4/8
Kamiński Jerzy, Dauter–Żaczek Katarzyna, „Ćwierćwiecze Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Łukowie” – 1/30
Kapler Leszek – „Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych cz. I” – 2/16
Kapler Leszek – „Samokontrola w zdrowieniu osób uzależnionych cz. II” – 3/23
Klingemann Harald i Justyna Klingemann – „O samowyleczeniach – geneza i funkcje” 6/24
Kolano Agnieszka – „Diagnoza problemów wynikających z używania alkoholu” – 3/9
Kołodziejczyk Iwona – „Podwójne dno, czyli słów kilka o uzależnieniu od sieci wśród dorosłych” – 1/6
Kotowska Justyna – „Problemy suicydalne w świetle badań” – 3/21
Kurzeja Anna – „Działania streetworkerów w obszarze redukcji szkód” 6/32
Maciek– Haściło Bożena – „Regulacja złości w psychoterapii osób uzależnionych” – 4/20
Margasiński Andrzej – „Model ról psychologicznych wymaga rewizji” – 2/21
Matysiak Joanna – „Spotkali się, by jeszcze skuteczniej pomagać uzależnionym – relacja
„ – 1/34
Mikuła Danuta, Grzesiak Ewa – „Włoskie rozwiązania” 4/37
Modrzyński Robert , Bętkowska–Korpała Barbara – „E–Program Ograniczania Picia (E–POP)” – aplikacja, która może zrewolucjonizować pomoc w ograniczaniu picia” – 1/10
Modrzyński Robert, Małgorzata Ziębińska – „„Alkoholizm” – zaburzenie czy nieuleczalna choroba?” – 6/21
Olszanecka  Agnieszka – „Zasady zdrowego stylu życia u osób leczonych z uzależnienia od alkoholu” – 4/32
Pilich Paweł – „Rola sportu w psychoterapii” – 2/28
Powała Anita – „Uzależnienia behawioralne – wyzwanie w pracy terapeutycznej” – 5/11
Prescott David – „Co działa w terapii osób, które krzywdzą seksualnie innych?” 4/30
Rachowska Elżbieta – „DOM – historia i teraźniejszość” – 5/31
Romaniuk Ryszard – „Leczenie uzależnień z uwzględnieniem historii przebytych doświadczeń traumatycznych” – 1/16
Romaniuk Ryszard – „Alkoholizm wśród kobiet cz. I” – 2/5
Romaniuk Ryszard – „Alkoholizm wśród kobiet cz. II” – 3/28
Romaniuk Ryszard – „Terapia z udziałem zwierząt w leczeniu uzależnień”– 4/26
Rommel Marta – „Psychoterapia grupowa Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu Gestalt” – 1/25
Rosiński Paweł – „Psychoterapia przez internet – moje doświadczenia” 5/19
Ruszpel Maja – „Style uprawiania psychoterapii – relacja z konferencji” – 1/32
Ruszpel Maja – „Program Ograniczania Picia” – 3/12
Ruszpel Maja – „Oddziały dzienne” – 4/4
Rybacki Paweł – „Połączenie terapii indywidualnej i grupowej w lecznictwie odwykowym” – 3/16
Ryniak Jolanta – „Psychoterapia osób uzależnionych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi – możliwości i ograniczenia” – 1 /4
Rzadkowska Marta – „Konferencja „Odnajdywanie siebie w procesie psychoterapii uzależnień”– 3/38
Sitarska Maria – „Na drodze do życia, które ma znaczenie” – 2/8
Sobkowiak  Elżbieta– „Grupa wsparcia dla lekomanów przy OLAZA w Poznaniu” – 3/26
Szomko Edyta – „Psychoterapia na oddziale terapeutycznym w zakładzie karnym
Praca nad traumą i towarzyszenie pacjentowi w cierpieniu” – 5/16
Tarnowska Monika – „Wyniki badań nad skutecznością interwencji” – 6/29
Wawerska–Kus Joanna – „Pomiędzy starym a nowym – kilka refleksji na temat kondycji zawodu…” 5/7
Wensierska Ewa Aldona – „W oczekiwaniu na terapię uzależnień” – 4/17
Wiśniewska Katarzyna, Aleksandra Dymowska, Piotr Prósinowski – „Innowacja, integracja, inspiracja – kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień” – kilka refleksji po konferencji z okazji XX–lecia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni” – 4/35
Wójcicka Katarzyna – „Uwag kilka psychiatry na temat kwalifikacji pacjentów do grup w PTUiW” 6/19