Numer 1/2019

okladka 119


Spis treści


3    

„Ustawa czy ustawka”

„Mnie nie zależy, żeby było jak najwięcej psychoterapeutów, ale na tym, żeby było jak najwięcej dobrze leczonych pacjentów” – rozmowa z dyrektorem PARPA Krzysztofem Brzózką.


5    

Wróćmy do ustawy

Rozmowa z Agnieszką Litwą–Janowską – Przewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


7    

Razem czy osobno? Kilka refleksji

Małgorzata Kowalcze

To pacjenci dokonują wyboru terapeuty, ośrodka terapeutycznego i jeśli tylko chcą zmiany w swoim życiu, wiedzą, gdzie mają ich szukać i dokąd trafić.


9  

Psychoterapia osób z syndromem DDA w obliczu zmian systemowych szkolenia terapeutów uzależnień i leczenia osób uzależnionych
i ich rodzin – refleksje osobiste

Serafin Olczak

Za pozostawieniem psychoterapii DDA w obszarze psychoterapii uzależnień przemawia fakt, że
w leczeniu tych pacjentów ogromne znaczenie ma identyfikacja nie tylko objawowa, ale również związana ze źródłami doświadczanych problemów.


10    

Nie popadać w rutynę

– Elżbieta Rachowska

Od jakiegoś czasu coraz częściej pojawia się pytanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się psychoterapia uzależnień. Niełatwo na nie odpowiedzieć, gdyż pomoc osobom uzależnionym nie ogranicza się do psychoterapii prowadzonej tylko w jednym z uznanych nurtów psychoterapii.


12    

„Alkoholizm” – zaburzenie czy nieuleczalna choroba? diagnoza uzależnienia w oparciu o DSM–5 oraz ICD–11 cz. II

– Robert Modrzyński, Małgorzata Ziębińska

WHO zdecydowało, że podstawowa opieka zdrowotna będzie tym obszarem, dzięki któremu uda się zwiększyć rozpoznawalność zaburzeń psychicznych oraz rozpocząć leczenie od bardzo wczesnego etapu. Ma to dotyczyć również szkodliwego używania bądź uzależnienia od alkoholu.


15    

Nieadaptacyjne schematy w zespole uzależnienia
Model uzależnienia w terapii schematów

– Maria Napierała

„Przeciwieństwem uzależnienia nie jest trzeźwość. Przeciwieństwem uzależnienia jest więź.” – Johann Hari.


19    

Wyjść z klatki. Czy terapia schematów jest odpowiedzią na potrzeby osób współuzależnionych?

– Olga Olszewska, Anna Pierzchalska

Terapeuci uzależnień nierzadko dostrzegają, że współuzależnienie nie stanowi tylko i wyłącznie reakcji na zachowanie osoby uzależnionej, ale ma też swoje korzenie głębiej, w okresie rozwojowym. Terapia schematów (TS) daje odpowiedź na pytanie, jak pracować z owymi korzeniami, co zrobić, by współuzależnione postawy nie „odrastały” w tym i w kolejnych związkach.


22    

Dialog Motywujący bez tajemnic

Pracę w grupie motywującej możemy zaproponować w każdym momencie, w którym chcemy pomóc klientom „wyjść z przeszłości i zwrócić się ku przyszłości”, osiągnąć większą aktywność lub skupienie w terapii – mówi psycholog Tim Barth, trener Dialogu Motywującego, w rozmowie z Jarosławem Banaszakiem.


23    

OPOL w Inowrocławiu – doświadczenia, refleksje, efekty

– Monika Lulińska

Wspólne zajęcia pacjentek współuzależnionych i pacjentów uzależnionych? Czemu nie? Jedna sala, dwie grupy pacjentów, niezliczona ilość emocji i doświadczeń.


27    

Chance – szansa dla młodych

– Żaneta Mikołajczak

Jasny harmonogram dnia, wpojenie reguł i zasad panujących w społeczeństwie, do tego terapia indywidualna i grupowa, szkoła, praca oraz ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu – to oferta niemieckiego ośrodka „Chance” dla uzależnionej młodzieży.


30    

Czynniki chroniące dzieci i młodzież przed sięganiem po substancje psychoaktywne

– Zbigniew Michalczyk

Dziś już wiemy, że bardziej skuteczne są działania promujące zdrowie i prozdrowotny tryb życia niż te stosowane w przeszłości, które skierowane były na redukcję problemów i walkę z patologią.


32    

ArteterApia – leczenie sztuką

– Mateusz Wiszniewski

Wiele tysięcy lat temu, u zarania dziejów ludzkości, nie istniało to, co nazywamy współczesną psychologią ani psychiatrią. Nie było formalnych grup wsparcia ani konsultacji u psychologa. Jednak ludzie tak samo jak dzisiaj doświadczali trudnych przeżyć, stresu, traum i rozterek życia. Jak sobie z tym radzili, gdy nie było psychoterapii?


33    

Propozycje czytelnicze. Informacje. Ważne i Ciekawe.