Numer 2/2019

okladka 219


Spis treści


3    

Bieda lecznictwa odwykowego obniża jakość leczenia

Rozmowa z Jadwigą Fudałą, kierownikiem działu lecznictwa odwykowego PARPA


5

Krzywda uwięziona w kieliszku

Barbara Błaż–Kapusta

Doświadczenia i wskazania do pracy terapeutycznej z kobietami uzależnionymi od alkoholu doznającymi przemocy


10    

W błędnym kole traumy

Wiele osób, które doświadczyły traumy, wchodzi w relacje lub wystawia się na sytuacje będące jej reminiscencjami, co stwarza wrażenie pewnej kompulsji. To zwykle proces nie do końca uświadomiony – mówi dr Ewa Odachowska z Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Akademii Pedagogiki Specjalnej


13

Kapitał zdrowienia w życiu kobiet

Ryszard Romaniuk

Kobiety, które przeżyły zdarzenie traumatyczne, mają utrudnione kontakty z innymi ludźmi ze względu na utracone poczucie zaufania i zaburzenia w odczuwaniu granic. Stosowanie substancji psychoaktywnych jest u nich sposobem na radzenie sobie ze skutkami traumy i problemami w relacjach z najbliższymi


15    

Wybrane podobieństwa i różnice w pracy z osobami uzależnionymi i stosującymi przemoc

Agnieszka Zachmann

Fundacja Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej zebrała już spore doświadczenie w pracy
z mężczyznami stosującymi przemoc i kobietami doświadczającymi przemocy. Fundacja zajmuje się tym problemem m.in. w ramach warsztatu dla par


18    

Sprawcy to ci, którzy mają władzę

Rozmowa z Renatą Durdą  kierowniczką Pogotowia „Niebieska Linia”

Bardzo liczę na system lecznictwa uzależnień, do którego łatwiej będzie dołożyć specjalistyczny moduł przeciwdziałania przemocy niż tworzyć takie miejsca od początku


21    

Warsztaty zmiany

Karolina Czarnecka

Warsztaty umiejętności wychowawczych, „Wystarczająco dobry rodzic”, organizowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ to dość nietypowe warsztaty, zmuszają do zastanowienia się i przyjrzenia pewnym trudnym schematom


23

Rozmowy pomagają

Kamila Czajkowska

Telefon zaufania odgrywa ważną rolę edukacyjną oraz prewencyjną w przypadku przemocy wobec dzieci, w tym również przemocy w rodzinie


24    

Dialektyczna terapia behawioralna

Iga Jaraczewska

Wiele badań wskazuje na to, iż jak dotąd najskuteczniejszą formą pomocy dla osób z rozpoznaniem osobowości z pogranicza jest opracowana przez prof. Marshę M. Linehan Dialektyczna Terapia Behawioralna


26    

Dialog Motywujący w pracy grupowej w placówkach leczenia uzależnień

Jarosław Banaszak, Mikołaj Koterski

Uczestnicy naszych szkoleń potwierdzają, że odnajdują w Dialogu Motywującym wiele konstruktywnych podpowiedzi, jak to zrobić, aby postawa terapeuty grupowego sprzyjała wydobywaniu, wzmacnianiu i podtrzymywaniu maksymalnej mobilizacji zasobów, umiejętności i energii potrzebnych do skutecznego dokonywania trwałych zmian


29    

Mamy dość…

Rozmowa z Grzegorzem Święchem – przewodniczącym Organizacji Środowiskowej Terapeutów Uzależnień na terenie województwa śląskiego

Jako organizacja związkowa mamy możliwości do zamanifestowania swojego sprzeciwu. Wcześniej jednak chcemy zaprosić do aktywności tych terapeutów, którzy chcą zmieniać obraz swojego zawodu na nowoczesny i mający odpowiednie miejsce wśród innych zawodów medycznych


31    

Przeciwko bezsensownemu prawu

Jednym ruchem ministerstwo chce odebrać możliwość pomocy tysiącom osób współuzależnionych oraz członkom rodzin pacjentów placówek, leczących się z uzależnienia od alkoholu. Nie możemy do tego dopuścić – mówi Bogdan Urban z Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „SOCJUS”


32    

Zmiany w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1 stycznia 2019 roku


34    

Wspólna reprezentacja

Rozmowa z Markiem Grzybem – prezesem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień


35    

Propozycje czytelnicze. Informacje. Ważne i Ciekawe.