Numer 4/2019

okladka 419


Spis treści


3

Czy te zmiany wejdą w życie?

Stanowisko PARPA dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień


5

Pacjenci sądowi z zaburzeniami psychicznymi

Z naszego doświadczenia wynika, że osoby kierowane przez sąd w ramach środków zabezpieczających, w chwili trafienia do naszej placówki nie kwalifikują się do leczenia ambulatoryjnego. Trudnością w prowadzeniu leczenia tych pacjentów jest, oprócz występowania innych zaburzeń psychicznych obok uzależnień, ich aktualny stan psychiczny
Katarzyna Wiśniewska


8

Podwójna diagnoza w warunkach detencji

Budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem z podwójnym rozpoznaniem, który popełnił czyn zabroniony, jest bardzo trudne z wielu powodów
Justyna Kotowska


10

Wietrzenie magazynów

Pomysł na tytuł niniejszego tekstu zaczerpnęłam z reklamy jednej z firm oferującej sprzęt elektroniczny. Uznałam, że jest adekwatny do rodzaju wątpliwości, jakimi chciałam się podzielić z Czytelnikami TUiW
Joanna Wawerska–Kus


15

Kobieta pijąca absynt

Patrząc na znany obraz Picassa myślę, jak pomóc tej kobiecie. Można jej wytłumaczyć, że nie musi pić, że tylko jej się zdaje, że to działa jej ciało ... ale czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć, co robi jej ciało, a tak naprawdę, co ciało „mówi” do niej?
Ryszard Romaniuk


19

Petryfikacja self, czyli oposa metoda na przetrwanie

Motto: „Trauma to doświadczenie psychofizjologiczne, nawet jeśli doświadczenie traumatyczne nie powoduje bezpośredniego zagrożenia ciała.” [Babette Rothschild]
Serafin Olczak


24

Dziel i rządź – archaiczna władza umysłu

Traumatyczne doświadczenia nie istnieją w historii danej osoby, lecz są stale obecne w jej przeżywaniu
Agnieszka Duda


26

Proces parentyfikacji w rodzinie z problemem alkoholowym (cz.2)

Przyjmuje się, że im wcześniej w życiu dziecka dochodzi do parentyfikacji, tym skutki dla jego rozwoju są poważniejsze
Ewa Miturska


29

DSM –5 w praktyce. Głód alkoholowy – rozumienie i rozpoznawanie objawów

Od zawsze jednym z najważniejszych objawów uzależnienia było upośledzenie kontroli. Celem niniejszej publikacji jest opisanie tego zjawiska, które również dzisiaj odgrywa kluczową rolę w rozpoznawaniu uzależnienia
Robert Modrzyński, Adrianna Jastkowiak–Styła


31

Czy abstynencja jest niezbędna w sytuacji uzależnienia od alkoholu?

Dla niepijących alkoholików zagadnienie picia kontrolowanego w sytuacji uzależnienia jest próbą zburzenia ustalonego i utrwalonego porządku myślowego. Niniejszy artykuł prezentuję jako głos w sprawie dotyczący osób uzależnionych od alkoholu
Dariusz Zwierzchowski


34

Propozycje czytelnicze


35

Kiedy dziecko przejmuje kontrolę – o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA – Relacja z konferencji naukowej


36

Informacje. Ważne i ciekawe