Numer 6/2019

okladka 619


Spis treści


3

Stres i zmiany

Rozmowa z Jolantą Ryniak – koordynatorem egzaminu certyfikacyjnego


4

Pomaganie męczy

Negatywne konsekwencje stresu zawodowego terapeutów – zjawisko wtórnej traumatyzacji
Prof. dr hab. Nina Ogińska–Bulik


8

Programy substytucyjne – historia i wyzwania

W 1992 roku w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii ruszył pierwszy program metadonowy dla osób uzależnionych od opioidów. Dzisiaj programy te na trwałe wpisały się w ofertę pomocy uzależnionym, a lekarze i terapeuci utwierdzili się w przekonaniu, że mają one sens zarówno dla chorych, jak i dla społeczeństwa

Rozmowa z dr Kariną Steibarth–Chmielewską psychiatrą, specjalistką terapii uzależnień z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


13

Ograniczenia i wyzwania w terapii osób w substytucji i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz uzależnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym

Założenie, że pacjent niepełnosprawny intelektualnie nie będzie w stanie poradzić sobie w terapii, bardzo często jest krzywdzące i przyjmuje znamiona dyskryminacji
Karolina Lasek, Agata Jeska


15

SONDA REDAKCYJNA

Pacjenci w programie substytucyjnym – szczególne wyzwanie terapeutyczne?


18

Pacjenci sądowi z zaburzeniami psychicznymi (cz. 2)

Ambulatoryjne placówki lecznictwa uzależnień wciąż mają problemy przy realizacji środków zabezpieczających stosowanych wobec sprawców czynów zabronionych z jednoczesnymi zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni próbuje rozwiązać ten problem
Katarzyna Wiśniewska


21

Detencja – kilka informacji dla terapeutów uzależnień

Detencja (internacja) jest jednym ze środków zabezpieczających określonych w kodeksie postępowania karnego. Nie jest karą, ma za zadanie terapeutyzować, resocjalizować oraz zabezpieczać przed popełnieniem kolejnego czynu zabronionego
Justyna Kotowska


23

Nastolatkowie – kilka refleksji

Terapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą podkreślają, że zachowanie zawsze coś oznacza, a szczególnie agresywne i autoagresywne reakcje powinny nas skłonić do refleksji
Piotr Cholerzyński


25

Pomoc terapeutyczna w stosunku do dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne

Okres dorastania (od dwunastego do osiemnastego roku życia), ze względu na wielość i intensywność zachodzących zmian rozwojowych we wszystkich praktycznie obszarach życia człowieka, jest okresem sprzyjającym podejmowaniu przez nastolatków rozmaitych zachowań ryzykownych
Jolanta Łazuga–Koczurowska


28

E–POP – Interaktywna aplikacja na smartfona oraz platforma WWW dla osób, które chcą ograniczyć picie alkoholu

PARPA we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum opracowała nowoczesny Program Ograniczania Picia. Składa się on z aplikacji telefonicznej E–POP i platformy internetowej www.e–pop.pl


31

Czy w więzieniu da się leczyć uzależnionych?

Refleksje z okazji 25– lecia funkcjonowania Oddziału Terapeutycznego dla osób uzależnionych w Zakładzie Karnym we Wronkach
Danuta Zielińska, Sylwia Drzymała, Roman Pomianowski


33

„Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień wśród kobiet” Ogólnopolska Konferencja Kobiece traumy i uzależnienia

23–25 września tego roku w Konstancinie–Jeziornej zorganizowano ogólnopolską konferencję „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień wśród kobiet”, poświęconą różnym aspektom pomagania uzależnionym kobietom
Ryszard Romaniuk


34

Zjazd Superwizorów i Aplikantów


35

Propozycje czytelnicze, informacje