Numer 1/2019

okladka 119


Spis treści


3    

„Ustawa czy ustawka”

„Mnie nie zależy, żeby było jak najwięcej psychoterapeutów, ale na tym, żeby było jak najwięcej dobrze leczonych pacjentów” – rozmowa z dyrektorem PARPA Krzysztofem Brzózką.


5    

Wróćmy do ustawy

Rozmowa z Agnieszką Litwą–Janowską – Przewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


7    

Razem czy osobno? Kilka refleksji

Małgorzata Kowalcze

To pacjenci dokonują wyboru terapeuty, ośrodka terapeutycznego i jeśli tylko chcą zmiany w swoim życiu, wiedzą, gdzie mają ich szukać i dokąd trafić.


9  

Psychoterapia osób z syndromem DDA w obliczu zmian systemowych szkolenia terapeutów uzależnień i leczenia osób uzależnionych
i ich rodzin – refleksje osobiste

Serafin Olczak

Za pozostawieniem psychoterapii DDA w obszarze psychoterapii uzależnień przemawia fakt, że
w leczeniu tych pacjentów ogromne znaczenie ma identyfikacja nie tylko objawowa, ale również związana ze źródłami doświadczanych problemów.


10    

Nie popadać w rutynę

– Elżbieta Rachowska

Od jakiegoś czasu coraz częściej pojawia się pytanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się psychoterapia uzależnień. Niełatwo na nie odpowiedzieć, gdyż pomoc osobom uzależnionym nie ogranicza się do psychoterapii prowadzonej tylko w jednym z uznanych nurtów psychoterapii.


12    

„Alkoholizm” – zaburzenie czy nieuleczalna choroba? diagnoza uzależnienia w oparciu o DSM–5 oraz ICD–11 cz. II

– Robert Modrzyński, Małgorzata Ziębińska

WHO zdecydowało, że podstawowa opieka zdrowotna będzie tym obszarem, dzięki któremu uda się zwiększyć rozpoznawalność zaburzeń psychicznych oraz rozpocząć leczenie od bardzo wczesnego etapu. Ma to dotyczyć również szkodliwego używania bądź uzależnienia od alkoholu.


15    

Nieadaptacyjne schematy w zespole uzależnienia
Model uzależnienia w terapii schematów

– Maria Napierała

„Przeciwieństwem uzależnienia nie jest trzeźwość. Przeciwieństwem uzależnienia jest więź.” – Johann Hari.


19    

Wyjść z klatki. Czy terapia schematów jest odpowiedzią na potrzeby osób współuzależnionych?

– Olga Olszewska, Anna Pierzchalska

Terapeuci uzależnień nierzadko dostrzegają, że współuzależnienie nie stanowi tylko i wyłącznie reakcji na zachowanie osoby uzależnionej, ale ma też swoje korzenie głębiej, w okresie rozwojowym. Terapia schematów (TS) daje odpowiedź na pytanie, jak pracować z owymi korzeniami, co zrobić, by współuzależnione postawy nie „odrastały” w tym i w kolejnych związkach.


22    

Dialog Motywujący bez tajemnic

Pracę w grupie motywującej możemy zaproponować w każdym momencie, w którym chcemy pomóc klientom „wyjść z przeszłości i zwrócić się ku przyszłości”, osiągnąć większą aktywność lub skupienie w terapii – mówi psycholog Tim Barth, trener Dialogu Motywującego, w rozmowie z Jarosławem Banaszakiem.


23    

OPOL w Inowrocławiu – doświadczenia, refleksje, efekty

– Monika Lulińska

Wspólne zajęcia pacjentek współuzależnionych i pacjentów uzależnionych? Czemu nie? Jedna sala, dwie grupy pacjentów, niezliczona ilość emocji i doświadczeń.


27    

Chance – szansa dla młodych

– Żaneta Mikołajczak

Jasny harmonogram dnia, wpojenie reguł i zasad panujących w społeczeństwie, do tego terapia indywidualna i grupowa, szkoła, praca oraz ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu – to oferta niemieckiego ośrodka „Chance” dla uzależnionej młodzieży.


30    

Czynniki chroniące dzieci i młodzież przed sięganiem po substancje psychoaktywne

– Zbigniew Michalczyk

Dziś już wiemy, że bardziej skuteczne są działania promujące zdrowie i prozdrowotny tryb życia niż te stosowane w przeszłości, które skierowane były na redukcję problemów i walkę z patologią.


32    

ArteterApia – leczenie sztuką

– Mateusz Wiszniewski

Wiele tysięcy lat temu, u zarania dziejów ludzkości, nie istniało to, co nazywamy współczesną psychologią ani psychiatrią. Nie było formalnych grup wsparcia ani konsultacji u psychologa. Jednak ludzie tak samo jak dzisiaj doświadczali trudnych przeżyć, stresu, traum i rozterek życia. Jak sobie z tym radzili, gdy nie było psychoterapii?


33    

Propozycje czytelnicze. Informacje. Ważne i Ciekawe.


Numer 2/2019

okladka 219


Spis treści


3    

Bieda lecznictwa odwykowego obniża jakość leczenia

Rozmowa z Jadwigą Fudałą, kierownikiem działu lecznictwa odwykowego PARPA


5

Krzywda uwięziona w kieliszku

Barbara Błaż–Kapusta

Doświadczenia i wskazania do pracy terapeutycznej z kobietami uzależnionymi od alkoholu doznającymi przemocy


10    

W błędnym kole traumy

Wiele osób, które doświadczyły traumy, wchodzi w relacje lub wystawia się na sytuacje będące jej reminiscencjami, co stwarza wrażenie pewnej kompulsji. To zwykle proces nie do końca uświadomiony – mówi dr Ewa Odachowska z Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży Akademii Pedagogiki Specjalnej


13

Kapitał zdrowienia w życiu kobiet

Ryszard Romaniuk

Kobiety, które przeżyły zdarzenie traumatyczne, mają utrudnione kontakty z innymi ludźmi ze względu na utracone poczucie zaufania i zaburzenia w odczuwaniu granic. Stosowanie substancji psychoaktywnych jest u nich sposobem na radzenie sobie ze skutkami traumy i problemami w relacjach z najbliższymi


15    

Wybrane podobieństwa i różnice w pracy z osobami uzależnionymi i stosującymi przemoc

Agnieszka Zachmann

Fundacja Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej zebrała już spore doświadczenie w pracy
z mężczyznami stosującymi przemoc i kobietami doświadczającymi przemocy. Fundacja zajmuje się tym problemem m.in. w ramach warsztatu dla par


18    

Sprawcy to ci, którzy mają władzę

Rozmowa z Renatą Durdą  kierowniczką Pogotowia „Niebieska Linia”

Bardzo liczę na system lecznictwa uzależnień, do którego łatwiej będzie dołożyć specjalistyczny moduł przeciwdziałania przemocy niż tworzyć takie miejsca od początku


21    

Warsztaty zmiany

Karolina Czarnecka

Warsztaty umiejętności wychowawczych, „Wystarczająco dobry rodzic”, organizowane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ to dość nietypowe warsztaty, zmuszają do zastanowienia się i przyjrzenia pewnym trudnym schematom


23

Rozmowy pomagają

Kamila Czajkowska

Telefon zaufania odgrywa ważną rolę edukacyjną oraz prewencyjną w przypadku przemocy wobec dzieci, w tym również przemocy w rodzinie


24    

Dialektyczna terapia behawioralna

Iga Jaraczewska

Wiele badań wskazuje na to, iż jak dotąd najskuteczniejszą formą pomocy dla osób z rozpoznaniem osobowości z pogranicza jest opracowana przez prof. Marshę M. Linehan Dialektyczna Terapia Behawioralna


26    

Dialog Motywujący w pracy grupowej w placówkach leczenia uzależnień

Jarosław Banaszak, Mikołaj Koterski

Uczestnicy naszych szkoleń potwierdzają, że odnajdują w Dialogu Motywującym wiele konstruktywnych podpowiedzi, jak to zrobić, aby postawa terapeuty grupowego sprzyjała wydobywaniu, wzmacnianiu i podtrzymywaniu maksymalnej mobilizacji zasobów, umiejętności i energii potrzebnych do skutecznego dokonywania trwałych zmian


29    

Mamy dość…

Rozmowa z Grzegorzem Święchem – przewodniczącym Organizacji Środowiskowej Terapeutów Uzależnień na terenie województwa śląskiego

Jako organizacja związkowa mamy możliwości do zamanifestowania swojego sprzeciwu. Wcześniej jednak chcemy zaprosić do aktywności tych terapeutów, którzy chcą zmieniać obraz swojego zawodu na nowoczesny i mający odpowiednie miejsce wśród innych zawodów medycznych


31    

Przeciwko bezsensownemu prawu

Jednym ruchem ministerstwo chce odebrać możliwość pomocy tysiącom osób współuzależnionych oraz członkom rodzin pacjentów placówek, leczących się z uzależnienia od alkoholu. Nie możemy do tego dopuścić – mówi Bogdan Urban z Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „SOCJUS”


32    

Zmiany w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1 stycznia 2019 roku


34    

Wspólna reprezentacja

Rozmowa z Markiem Grzybem – prezesem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień


35    

Propozycje czytelnicze. Informacje. Ważne i Ciekawe.


Numer 3/2019

okladka 319


Spis treści


3    

Trzeba się liczyć z długim procesem

Rozmowa z dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii doktorem Piotrem Jabłońskim

Wydaje się, że powołanie Rady ds. szkoleń w dziedzinie uzależnienia, składającej się z przedstawicieli osób realizujących szkolenia w nurcie PARPA i Krajowego Biura stanowić będzie najlepszą odpowiedź
na nowe wyzwania


5    

Nie zostaniemy poza systemem

Zasługujemy, by nasz zawód został zapisany jako zawód medyczny – mówi Dorota Reguła, wiceprzewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień w rozmowie z TUiW.


6    

Walka petycjami

Mimo oporu z wielu stron senatorowie przychylili się do tego, aby skierować moją petycję do dalszych prac. Pokazali tym samym, że nasz głos z dołu też się liczy – mówi Bogdan Urban z Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „SOCJUS”.


7

Młodzi dorośli współcześnie – nowe wyzwania w terapii uzależnień

Anna Kochanowska

Dorastanie obecnie przypomina precyzyjne ewolucje na podłożu, które nieustannie się zmienia. To proces wymagający z jednej strony szybkiego nabycia specjalistycznych umiejętności, ale też nieustannego procesu dopasowywania się do wciąż zmieniających się warunków.


10    

Łatwiej zapobiegać niż leczyć. Psychoaktywne dzieci

Maria Agata Jeska

Artykuł został napisany z myślą o propagowaniu profilaktyki pierwotnej w zapobieganiu uzależnieniu od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.


15    

Młodzi dorośli w psychoterapii

Zofia Czerwińska

Co działa, a co niekoniecznie w pracy z młodymi dorosłymi? Co może być pomocne, co warto pogłębiać, co zmienić w swojej postawie terapeutycznej?


20    

Młody uzależniony – wyzwanie dla terapeuty?

Katarzyna Czerwonka

Coraz więcej młodych osób w wieku od 18 do 25 lat zgłasza się na terapię. Z tego powodu warto zastanowić się nad tym, kim są, jak z nimi pracować, na co szczególnie zwrócić uwagę.


23    

Młodzi

Joanna Szmurło, Maciej Maksymiuk

Na przestrzeni lat praca z młodym pacjentem w warunkach stacjonarnych ewoluowała. Przez wiele lat skupiała się głównie na dyscyplinowaniu, rozliczaniu, egzekwowaniu. Dziś celem terapii jest zrozumienie, podążanie i akceptacja.


25    

Kierunek – autonomia

Michał Krześniak

W Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, od kilkunastu już lat, pod kierownictwem Bogusławy Mazurkiewicz, prowadzona jest terapia uzależnień i współuzależnień w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. Teraz powstaje tam również specjalna grupa dla ludzi młodych uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem.


28    

Proces parentyfikacji w rodzinie z problemem alkoholowym

Ewa Miturska

Parentyfikacja może być rozpatrywana w kontekście rodziny, w której rodzic cierpi na zaburzenia psychiczne, w tym nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Choroba rodziców mocno wpływa na ich problemy emocjonalne, bezradność, wycofanie i niespełnianie obowiązków rodzicielskich.


31    

Czy przyjemność może być traumą?

Piotr Cholerzyński

„Nauczyliśmy się, że jest ból zbyt ostry, żal zbyt głęboki i ekstaza zbyt podniosła, by nasze ograniczone jaźnie mogły je zarejestrować. Gdy emocje są tak silne, umysł się nimi dławi; a pamięć staje się białą kartką, póki okoliczności znów nie wrócą do codziennej monotonii.” (T. E. Lawrence „Siedem filarów mądrości”.)


35    

Propozycje czytelnicze.


36    

Informacje. Ważne i Ciekawe.


 

Numer 4/2019

okladka 419


Spis treści


3

Czy te zmiany wejdą w życie?

Stanowisko PARPA dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień


5

Pacjenci sądowi z zaburzeniami psychicznymi

Z naszego doświadczenia wynika, że osoby kierowane przez sąd w ramach środków zabezpieczających, w chwili trafienia do naszej placówki nie kwalifikują się do leczenia ambulatoryjnego. Trudnością w prowadzeniu leczenia tych pacjentów jest, oprócz występowania innych zaburzeń psychicznych obok uzależnień, ich aktualny stan psychiczny
Katarzyna Wiśniewska


8

Podwójna diagnoza w warunkach detencji

Budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem z podwójnym rozpoznaniem, który popełnił czyn zabroniony, jest bardzo trudne z wielu powodów
Justyna Kotowska


10

Wietrzenie magazynów

Pomysł na tytuł niniejszego tekstu zaczerpnęłam z reklamy jednej z firm oferującej sprzęt elektroniczny. Uznałam, że jest adekwatny do rodzaju wątpliwości, jakimi chciałam się podzielić z Czytelnikami TUiW
Joanna Wawerska–Kus


15

Kobieta pijąca absynt

Patrząc na znany obraz Picassa myślę, jak pomóc tej kobiecie. Można jej wytłumaczyć, że nie musi pić, że tylko jej się zdaje, że to działa jej ciało ... ale czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć, co robi jej ciało, a tak naprawdę, co ciało „mówi” do niej?
Ryszard Romaniuk


19

Petryfikacja self, czyli oposa metoda na przetrwanie

Motto: „Trauma to doświadczenie psychofizjologiczne, nawet jeśli doświadczenie traumatyczne nie powoduje bezpośredniego zagrożenia ciała.” [Babette Rothschild]
Serafin Olczak


24

Dziel i rządź – archaiczna władza umysłu

Traumatyczne doświadczenia nie istnieją w historii danej osoby, lecz są stale obecne w jej przeżywaniu
Agnieszka Duda


26

Proces parentyfikacji w rodzinie z problemem alkoholowym (cz.2)

Przyjmuje się, że im wcześniej w życiu dziecka dochodzi do parentyfikacji, tym skutki dla jego rozwoju są poważniejsze
Ewa Miturska


29

DSM –5 w praktyce. Głód alkoholowy – rozumienie i rozpoznawanie objawów

Od zawsze jednym z najważniejszych objawów uzależnienia było upośledzenie kontroli. Celem niniejszej publikacji jest opisanie tego zjawiska, które również dzisiaj odgrywa kluczową rolę w rozpoznawaniu uzależnienia
Robert Modrzyński, Adrianna Jastkowiak–Styła


31

Czy abstynencja jest niezbędna w sytuacji uzależnienia od alkoholu?

Dla niepijących alkoholików zagadnienie picia kontrolowanego w sytuacji uzależnienia jest próbą zburzenia ustalonego i utrwalonego porządku myślowego. Niniejszy artykuł prezentuję jako głos w sprawie dotyczący osób uzależnionych od alkoholu
Dariusz Zwierzchowski


34

Propozycje czytelnicze


35

Kiedy dziecko przejmuje kontrolę – o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA – Relacja z konferencji naukowej


36

Informacje. Ważne i ciekawe


Numer 5/2019

okladka 519


Spis treści


3

Służyć i inspirować

Polityka wobec alkoholu wymaga podejmowania działań, które znajdują się w rękach wielu różnych decydentów, w tym ustawodawcy. To, co mogę robić, to gromadzić dowody naukowe i przekonywać, żeby z nich korzystać
– mówi Katarzyna Łukowska, p.o. dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w rozmowie z redakcją TUiW


5

Lekarz i terapeuta – dwie perspektywy

Terapia uzależnień wymaga interdyscyplinarnego podejścia i współpracy całego zespołu, by lepiej określać, jakie są potrzeby osoby decydującej się na podjęcie terapii. Z tego właśnie względu tak istotna jest współpraca z lekarzem psychiatrą, który potrafi odejść od archaicznego modelu medycznego w kierunku podejścia holistycznego
Katarzyna Czerwonka, Kamil Chorążka


8

„Trudno” nie znaczy „bez sensu”

Kiedy myślimy o miejscach, gdzie praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi wydaje się nam trudna, bardzo trudna, a może nawet najtrudniejsza, na jednym z pierwszych miejsc w naszej wyobraźni często pojawia się słowo: więzienie
Michał Kulkowski


11

Turnusy terapeutyczne dla kobiet będących w związku z osobą uzależnioną realizowane w duchu dialogu motywującego

Artykuł przedstawia doświadczenia z prowadzenia innowacyjnych zajęć dla kobiet współuzależnionych w Odwykowo – Psychiatrycznym Ośrodku Leczniczym w Inowrocławiu
Monika Lulińska


14

DSM –5 w praktyce. Kontrola picia – rozumienie
i rozpoznawanie objawów

W poprzedniej części zostało omówione zjawisko głodu alkoholowego jako jednej ze składowych kryterium upośledzenia kontroli według DSM–5. W tej części przedstawione zostanie pojęcie zagadnienie kontroli picia
Robert Modrzyński, Adrianna Jastkowiak–Styła


16

Dopalacze i nowe narkotyki, czyli jak „bawią się” młodzi

Dopalacze są na polskim rynku od nieco ponad dziesięciu lat, zatruwają się nimi corocznie tysiące ludzi, kilkadziesiąt osób umiera. Mamy różne narzędzia, żeby podejmować walkę z tymi substancjami, ale wciąż wiemy o nich zbyt mało. Leczenie jest trudne, dedykowane programy dopiero powstają
Łukasz Niewczas


18

Terapia totalna pacjentów z traumą skumulowaną (cz.2)

Koncepcja skumulowanej traumy została przedstawiona przez Masuda Khana dla opisania niezaspokojonych potrzeb zależności w niemowlęctwie sumujących się i wywierających niszczący wpływ na rozwój. Koncepcja została opisana w poprzednim numerze TUiW. Ta część artykułu poświęcona jest problemom psychoterapii
Agnieszka Duda


20

Superterapeuta

Rozmowa z Marcinem Brysiakiem – pomysłodawcą aplikacji Helping Hand i projektu badawczego dotyczącego zastosowania aplikacji w pomocy osobom uzależnionym od alkoholu


21

Zadłużeniowe tsunami i Wspólnoty Dłużników Anonimowych

Problem osobistego zadłużenia dotyczy w Polsce obecnie około 2,8–3,5 mln osób znajdujących się w rejestrach BIG oraz trudnej do oszacowania liczby osób bliskich, doświadczających tzw. „współzadłużenia”
Roman Pomianowski


24

Szkoła superwizorów

Rozmowa z Agnieszką Litwą–Janowską, przewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


25

Z pamiętnika terapeuty programu substytucyjnego

Obserwując ogromny lęk i wyizolowanie pacjentów programów substytucyjnych, zastanawiam się, czy możemy zaoferować im coś więcej...
Urszula Łucka


27

Czego jesteś tak naprawdę w życiu głodny?
– czyli psychoterapeutyczne rozważania o lekkości, otyłości i głodzie

Chcesz tracić, czy zyskiwać? Milton H.Erickson, amerykański psychiatra i psychoterapeuta, zwracał uwagę na słowa. To, jak o sobie myślisz, i jak się do siebie zwracasz, ma znaczenie
Iwona Woźniakowska i Katarzyna Zaborska


30

O zakupoholizmie, hazardzie i uzależnieniu od internetu

Kilka słów o konferencji „Uzależnienia behawioralne wyzwaniem teraźniejszości i przyszłości” zorganizowanej przez Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
Małgorzata Kowalcze


32

„Nie musisz się bać”

Minęło dwadzieścia lat funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Dziś do placówki mogą zgłaszać się nie tylko osoby, których dotyka problem nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ale również osoby dorosłe z problemem uzależnień behawioralnych
Daria Rajda–Marek


35

Propozycje czytelnicze. InformacjeNumer 6/2019

okladka 619


Spis treści


3

Stres i zmiany

Rozmowa z Jolantą Ryniak – koordynatorem egzaminu certyfikacyjnego


4

Pomaganie męczy

Negatywne konsekwencje stresu zawodowego terapeutów – zjawisko wtórnej traumatyzacji
Prof. dr hab. Nina Ogińska–Bulik


8

Programy substytucyjne – historia i wyzwania

W 1992 roku w warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii ruszył pierwszy program metadonowy dla osób uzależnionych od opioidów. Dzisiaj programy te na trwałe wpisały się w ofertę pomocy uzależnionym, a lekarze i terapeuci utwierdzili się w przekonaniu, że mają one sens zarówno dla chorych, jak i dla społeczeństwa

Rozmowa z dr Kariną Steibarth–Chmielewską psychiatrą, specjalistką terapii uzależnień z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie


13

Ograniczenia i wyzwania w terapii osób w substytucji i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz uzależnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym

Założenie, że pacjent niepełnosprawny intelektualnie nie będzie w stanie poradzić sobie w terapii, bardzo często jest krzywdzące i przyjmuje znamiona dyskryminacji
Karolina Lasek, Agata Jeska


15

SONDA REDAKCYJNA

Pacjenci w programie substytucyjnym – szczególne wyzwanie terapeutyczne?


18

Pacjenci sądowi z zaburzeniami psychicznymi (cz. 2)

Ambulatoryjne placówki lecznictwa uzależnień wciąż mają problemy przy realizacji środków zabezpieczających stosowanych wobec sprawców czynów zabronionych z jednoczesnymi zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni próbuje rozwiązać ten problem
Katarzyna Wiśniewska


21

Detencja – kilka informacji dla terapeutów uzależnień

Detencja (internacja) jest jednym ze środków zabezpieczających określonych w kodeksie postępowania karnego. Nie jest karą, ma za zadanie terapeutyzować, resocjalizować oraz zabezpieczać przed popełnieniem kolejnego czynu zabronionego
Justyna Kotowska


23

Nastolatkowie – kilka refleksji

Terapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą podkreślają, że zachowanie zawsze coś oznacza, a szczególnie agresywne i autoagresywne reakcje powinny nas skłonić do refleksji
Piotr Cholerzyński


25

Pomoc terapeutyczna w stosunku do dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne

Okres dorastania (od dwunastego do osiemnastego roku życia), ze względu na wielość i intensywność zachodzących zmian rozwojowych we wszystkich praktycznie obszarach życia człowieka, jest okresem sprzyjającym podejmowaniu przez nastolatków rozmaitych zachowań ryzykownych
Jolanta Łazuga–Koczurowska


28

E–POP – Interaktywna aplikacja na smartfona oraz platforma WWW dla osób, które chcą ograniczyć picie alkoholu

PARPA we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum opracowała nowoczesny Program Ograniczania Picia. Składa się on z aplikacji telefonicznej E–POP i platformy internetowej www.e–pop.pl


31

Czy w więzieniu da się leczyć uzależnionych?

Refleksje z okazji 25– lecia funkcjonowania Oddziału Terapeutycznego dla osób uzależnionych w Zakładzie Karnym we Wronkach
Danuta Zielińska, Sylwia Drzymała, Roman Pomianowski


33

„Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień wśród kobiet” Ogólnopolska Konferencja Kobiece traumy i uzależnienia

23–25 września tego roku w Konstancinie–Jeziornej zorganizowano ogólnopolską konferencję „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień wśród kobiet”, poświęconą różnym aspektom pomagania uzależnionym kobietom
Ryszard Romaniuk


34

Zjazd Superwizorów i Aplikantów


35

Propozycje czytelnicze, informacjeSkorowidz 2019

 Wywiady –  na naszych łamach gościli:

Barth Tim - „Dialog Motywujący bez tajemnic” nr 1/22
Brysiak Marcin - „Superterapeuta" nr 5/20
Brzózka Krzysztof- „Ustawa czy ustawka” nr 1/3
Durda Renata - „Sprawcy to ci, którzy mają władzę" nr 2/18
Fudała Jadwiga - „Bieda lecznictwa odwykowego obniża jakość leczenia" nr 2/3
Grzyb Marek - „Wspólna reprezentacja” nr 2/34
Jabłoński Piotr - „Trzeba się liczyć z długim procesem” nr 3/3
Litwa-Janowska Agnieszka - „Wróćmy do ustawy” nr 1/5
Litwa-Janowska Agnieszka - „Szkoła superwizorów” nr 5/24
Łukowska Katarzyna - „Służyć i inspirować” nr 5/3
Reguła Dorota - „Nie zostaniemy poza systemem” nr 3/5
Ryniak Jolanta - „Stres i zmiany” nr 6/3
Odachowska Ewa - „W błędnym kole traumy” nr 2/10
Steibarth–Chmielewska Karina - „Programy substytucyjne – historia i wyzwania” nr 6/8
Święch Grzegorz - „Mamy dość…” nr 2/29
Urban Bogdan- „Przeciwko bezsensownemu prawu” nr 2/31
Urban Bogdan - „Walka petycjami” nr 3/6

Artykuły

Banaszak Jarosław - „Dialog Motywujący w pracy grupowej w placówkach leczenia uzależnień” nr 2/26
Błaż-Kapusta - „Krzywda uwięziona w kieliszku” nr 2/5
Cholerzyński Piotr - „Czy przyjemność może być traumą?” nr 3/31
Cholerzyński Piotr - „Nastolatkowie – kilka refleksji” nr 6/23
Chorążka Kamil - „Lekarz i terapeuta – dwie perspektywy” nr 5/5
Czajkowska Kamila - „Rozmowy pomagają” nr 2/23
Czarnecka Karolina - „Warsztaty zmiany” nr 2/21
Czerwińska Zofia - „Młodzi dorośli w psychoterapii” nr 3/15
Czerwonka Katarzyna - „Młody uzależniony – wyzwanie dla terapeuty?” nr 3/20
Czerwonka Katarzyna - „Lekarz i terapeuta – dwie perspektywy” nr 5/5
„Czy te zmiany wejdą w życie?” nr 3/3
Duda Agnieszka - „Dziel i rządź – archaiczna władza umysłu” nr 4/24
Duda Agnieszka - „Terapia totalna pacjentów z traumą skumulowaną (cz.2)” nr 5/18
„E–POP – Interaktywna aplikacja na smartfona oraz platforma WWW dla osób, które chcą ograniczyć picie alkoholu”  nr 6/28
Jaraczewska Iga - „Dialektyczna terapia behawioralna” nr 2/24
Jastkowiak-Styła Adrianna - „DSM –5 w praktyce. Głód alkoholowy – rozumienie i rozpoznawanie objawów” nr 4/29
Jastkowiak- Styła Adrianna - „DSM –5 w praktyce. Kontrola picia – rozumienie i rozpoznawanie objawów” nr 5/14
Jeska Maria Agata - „Łatwiej zapobiegać niż leczyć. Psychoaktywne dzieci” nr 3/10
Jeska Maria Agata - „Ograniczenia i wyzwania w terapii osób w substytucji i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz uzależnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr 6/13
„Kiedy dziecko przejmuje kontrolę – o roli kontroli w życiu i terapii osób z syndromem DDA – Relacja z konferencji naukowej” nr 4/35
Kochanowska Anna - „Młodzi dorośli współcześnie – nowe wyzwania w terapii uzależnień" nr 3/7
Koterski Michał - „Dialog Motywujący w pracy grupowej w placówkach leczenia uzależnień" nr 2/26
Kotowska Justyna – „Podwójna diagnoza w warunkach detencji" nr 4/8
Kotowska Justyna - „Detencja – kilka informacji dla terapeutów uzależnień" nr 6/21
Kowalcze Małgorzata- „Razem czy osobno? Kilka refleksji" nr 1/7
Kowalcze Małgorzata - „O zakupoholizmie, hazardzie i uzależnieniu od internetu" nr 5/30
Kulkowski Michał - „Trudno” nie znaczy „bez sensu” - nr 5/8
Krześniak Michał - „Kierunek – autonomia" nr 3/25
Lasek Karolina - „Ograniczenia i wyzwania w terapii osób w substytucji i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz uzależnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym" nr 6/13
Lulińska Monika - „OPOL w Inowrocławiu – doświadczenia, refleksje, efekty" nr 1/22
Lulińska Monika - „Turnusy terapeutyczne dla kobiet będących w związku z osobą uzależnioną realizowane w duchu dialogu motywującego" nr 5/11
Łazuga-Koczurowska Jolanta- „Pomoc terapeutyczna w stosunku do dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne” nr 6/25
Łucka Urszula - „Z pamiętnika terapeuty programu substytucyjnego” nr 5/25
Maksymiuk Maciej – „Młodzi" nr 3/23
Michalczyk Zbigniew - „Czynniki chroniące dzieci i młodzież przed sięganiem po substancje psychoaktywne" nr 1/30
Mikołajczyk Żaneta - „Chance – szansa dla młodych" nr 1/27
Miturska Ewa - „Proces parentyfikacji w rodzinie z problemem alkoholowym" nr 3/28
Miturska Ewa - „Proces parentyfikacji w rodzinie z problemem alkoholowym (cz.2)" nr 4/26
Modrzyński Robert -„Alkoholizm” – zaburzenie czy nieuleczalna choroba? diagnoza uzależnienia w oparciu o DSM–5 oraz ICD–11 cz. II" nr 1/12
Modrzyński Robert - „DSM –5 w praktyce. Głód alkoholowy – rozumienie i rozpoznawanie objawów" nr 4/29
Modrzński Robert - „DSM –5 w praktyce. Kontrola picia – rozumienie
i rozpoznawanie objawów" nr 5/14
Napierała Maria - „Nieadaptacyjne schematy w zespole uzależnienia. Model uzależnienia w terapii schematów" nr 1/15
Niewczas Łukasz - „Dopalacze i nowe narkotyki, czyli jak „bawią się” młodzi" nr 5/16
Ogińska-Bulik Nina - „Pomaganie męczy" nr 6/5
Olczak Serafin - „Psychoterapia osób z syndromem DDA w obliczu zmian systemowych szkolenia terapeutów uzależnień i leczenia osób uzależnionych i ich rodzin – refleksje osobiste" nr 1/9
Olczak Serafin - „Petryfikacja self, czyli oposa metoda na przetrwanie" nr 4/19
Olszewska Olga - „Wyjść z klatki. Czy terapia schematów jest odpowiedzią na potrzeby osób współuzależnionych?" nr 1/19
„Pacjenci w programie substytucyjnym – szczególne wyzwanie terapeutyczne?” nr 6/15
Pomianowski Roman - „Zadłużeniowe tsunami i Wspólnoty Dłużników Anonimowych" nr 5/21
Pierzchalska Anna - „Wyjść z klatki. Czy terapia schematów jest odpowiedzią na potrzeby osób współuzależnionych?" nr 1/19
Rajda-Marek Daria - „Nie musisz się bać” - nr 5/32
Rachowska Elżbieta - „Nie popadać w rutynę" nr 1/10
Romaniuk Ryszard - „Kapitał zdrowienia w życiu kobiet" nr 2/13
Romaniuk Ryszard - „Kobieta pijąca absynt" nr 4/15
Romaniuk Ryszard - „Specyficzne problemy w leczeniu uzależnień wśród kobiet” Ogólnopolska Konferencja Kobiece traumy i uzależnienia" nr 6/33
Szmurło Joanna – „Młodzi" nr 3/23
Wawerska-Kus Joanna - „Wietrzenie magazynów" nr 4/10
Wiszniewski Mateusz - „ArteterApia – leczenie sztuką" nr 1/32
Wiśniewska Katarzyna - „Pacjenci sądowi z zaburzeniami psychicznymi" nr 4/5
Wiśniewska Katarzyna - „Pacjenci sądowi z zaburzeniami psychicznymi (cz. 2) n4 6/18
Woźniakowska Iwona - „Czego jesteś tak naprawdę w życiu głodny? – czyli psychoterapeutyczne rozważania o lekkości, otyłości i głodzie" nr 5/27
Zaborska Katarzyna - „Czego jesteś tak naprawdę w życiu głodny? – czyli psychoterapeutyczne rozważania o lekkości, otyłości i głodzie" nr 5/27
Zachman Agnieszka - „Wybrane podobieństwa i różnice w pracy z osobami uzależnionymi i stosującymi przemoc" nr 2/15
Zielińska Danuta, Drzymała Sylwia, Pomianowski Roman - „Czy w więzieniu da się leczyć uzależnionych?” nr 6/31
Ziębińska Małgorzata - „Alkoholizm” – zaburzenie czy nieuleczalna choroba? diagnoza uzależnienia w oparciu o DSM–5 oraz ICD–11 cz. II" nr 1/12
„Zjazd Superwizorów i Aplikantów” nr 6/34
Zwierzchowski Dariusz - „Czy abstynencja jest niezbędna w sytuacji uzależnienia od alkoholu?” nr 4/31