Numer 3/2020

Okladka 320


Spis treści


3

Zadbać o dzieci z FASD

O tym, jak prawidłowo diagnozować i pomagać dzieciom z FASD, oraz jak na ich sytuację wpłynęła pandemia, rozmawiamy z dr Teresą Jadczak–Szumiło, psychologiem, pedagogiem, trenerką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia, specjalistką w dziedzinie pracy z dziećmi po traumach oraz z płodowym zespołem alkoholowym


4

Skontrolować niekontrolowane

Terapia w czasie pandemii nie była tylko „typową” terapią uzależnień, stała się również interwencją kryzysową, pracą z lękiem, niepewnością, zagrożeniem utraty bezpieczeństwa, również tego materialnego
Katarzyna Czerwonka, Kamil Chorążka


 8

Nowa rzeczywistość

Wydaje się ważne, by w przyszłości utrzymano możliwość udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, co pozwoliłoby kontynuować ją osobom, którym z różnych powodów trudno jest osobiście uczestniczyć w terapii
Iwona Labus–Wasilewska


10 

Chyba od stanu wojennego nie mieliśmy takiego wspólnego z pacjentami doświadczenia, lokującego nas w podobnym obszarze zagrożenia, niepewności, bezradności...
Sławomir Grab


12

Terapia w czasie zarazy

W czasie pandemii musieliśmy wprowadzić praktyki typowo szpitalne: stosowanie środków ochrony osobistej, codzienne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, dezynfekcję pomieszczeń
Storrada Grabińska–Ujda


 14

Okiem terapeuty: Terapia „zza krat” w czasach epidemii

Więzienia są miejscami izolacji, a równocześnie miejscami odizolowanymi. Teraz, w czasach globalnej pandemii, te warunki nabierają nowego wymiaru


16

Kryzys mobilizuje

Rozmowa z dr Piotrem Jabłońskim – dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Kryzys związany z COVID–19 przykuł uwagę wszystkich i zmobilizował do podjęcia wielu nowych wyzwań


18

Terapia osób nadużywających pornografii i seksu

Seksoholizm, hiperseksualność, niekontrolowane zachowania seksualne czy zaburzenia kompulsywnych zachowań seksualnych – opis problemu, diagnostyka, kwalifikacja, terapia
Katarzyna Siedlecka–Pasierbiak, Piotr Kuraś


20

Mężczyzna w związku z pornografią

Co sprawia, że mężczyźni żyjący w związkach coraz częściej – w moim przekonaniu – ograniczają lub rezygnują ze współżycia na rzecz pornografii i masturbacji i jakie są tego konsekwencje
Paweł Pilich


22

„Moje dziecko mnie złości” – profilaktyka agresji w pracy z rodzicami

Pierwszym krokiem, by rodzice mogli pracować nad złością, jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, gdzie każdy będzie mógł ujawnić swoje emocje, lęki, obawy, smutek krytyczne myśli, niezadowolenie z samego siebie
Krzysztof Górski


25

Przeciw przemocy

Kontakt z osobami zgłaszającymi się do „Niebieskiej Linii” IPZ potwierdza, że właściwie wszystkie osoby doznające przemocy mają wątpliwości, czy to, czego doświadczają, jest przemocą. To efekt manipulacji sprawcy, który potrafi wmówić swojej ofierze, że przemoc jest normą

Rozmowa z Renatą Durdą, kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, certyfikowaną superwizorką i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


28

Borderline i terapia dialektyczno–behawioralna

Osobowość borderline jest zaburzeniem, które zazwyczaj wymaga długotrwałego i regularnego leczenia zarówno szpitalnego jak i ambulatoryjnego. W pracy z pacjentem uzależnionym z rozpoznaniem osobowości borderline sprawdza się zastosowanie terapii dialektyczno – behawioralnej DBT i programu Family Connections FC
Ewa Miturska


32

mWsparcie dla pacjentów po podstawowym programie leczenia uzależnienia

Aplikacja telefoniczna jest narzędziem wspierającym osoby uzależnione w procesie zdrowienia, jednak nie zastąpi ona terapeuty
Łukasz Wieczorek, Justyna Klingemann


35

Propozycje czytelnicze. Informacje