Numer 4/2020

okladka 420


Spis treści


3

Czy grozi nam zapaść?

Rozmowa z Dorotą Regułą psychologiem, psychoterapeutą, superwizorem psychoterapii uzależnień, v-ceprzewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, kierownikiem Ośrodka Terapii w Działdowie


5

Hikikomori – bliżej uzależnienia czy psychozy?

Hikikomori może być traktowane jako choroba cywilizacyjna, w której potrzeba przebywania w samotności przeradza się w chorobliwe osamotnienie, a kontakt ze światem zewnętrznym utrzymywany jest wyłącznie przez internet lub ewentualnie przez telefon.
Bohdan T. Woronowicz


8

Funkcjonowanie młodych osób w internecie w czasach pandemii. Obserwacje i wnioski

W czasie kryzysu pandemii nasi młodzi klienci skierowali swoje aktywności prawie całkowicie do przestrzeni wirtualnej, pozostając w ciągłym kontakcie ze znajomymi, śledząc wiadomości ze świata, a jednocześnie nie opuszczając strefy komfortu, jakim było łóżko, mieszkanie czy dom
Zofia Czerwińska


12

Dlaczego warto rozmawiać z kobietami uzależnionymi o FASD

Dla bardzo wielu kobiet temat spożywania alkoholu w okresie ciąży jest tak wstydliwy, że zaprzeczają temu nawet matki, które wypiły przysłowiową lampkę wina...
Teresa Szumiło


16

Praca terapeutyczna z pacjentem uzależnionym z rozpoznaniem osobowości borderline

W pierwszej części artykułu zaprezentowana została praca z daną grupą pacjentów przy zastosowaniu Dialektyczno – Behawioralnej Terapii DBT oraz programu terapeutycznego adresowanego do rodzin i bliskich osób z BPD - Program Family Connections FC. W tej części znajdzie się opis pracy z pacjentem z diagnozą borderline przy zastosowaniu innego podejścia z III fali terapii poznawczo – behawioralnej tj. Terapii Schematów TS
Ewa Miturska


19

Używanie alkoholu w trakcie pandemii koronawirusa

Jak zmienił się sposób picia alkoholu przez Polaków po ataku koronawirusa? Nowe badanie pokazało między innymi, że osoby, które mieszkały z rodziną, a także posiadające dzieci, częściej zwiększały spożycie alkoholu
w trakcie pandemii w porównaniu z samotnymi
Jan Chodkiewicz


22

Początek epidemii COVID–19 a system pomocy osobom uzależnionym – wyniki szybkiej oceny sytuacji

O ile zmniejszyła się liczba osób, które chciały się leczyć z powodu narkotyków na początku epidemii?
Na to pytanie odpowiedziały wyniki nowego badania CINN KBPN
Artur Malczewski


26

Żeby w końcu uwierzyli

Rozmowa z Renatą Kim, dziennikarką, autorką książki „Dlaczego nikt nie widzi, że umieram? Historie ofiar przemocy psychicznej”


28

Poradnie leczenia uzależnienia od alkoholu w czasie pandemii wirusa Covid–19

Praca w warunkach kryzysu to moment poznania siły zespołu terapeutycznego oraz możliwość sprawdzenia innowacyjnych form pracy: samopomocowych grup online, aplikacji telefonicznych, a przede wszystkim teleinformatycznych metod pracy terapeutycznej z pacjentem
Justyna Klingemann


32

Rola lekarza POZ i współpraca z wieloma specjalistami w całościowym leczeniu pacjenta uzależnionego

Podczas wizyty w POZ pacjenci często nie szukają porady w sprawie picia, tylko pomocy w usunięciu dolegliwości zdrowotnych, by móc dalej pić...
Tomasz Kasperczak, Aleksandra Mikulka


35

Propozycje czytelnicze. Informacje. Ważne i Ciekawe