Numer 5/2020

okladka 520


Spis treści


3

Profesor Jerzy Mellibruda, nasz Jurek nie żyje

Przez ostatnie dni, już po śmierci Jurka, rozmawiałam z wieloma osobami, dla których jego odejście skłoniło do tego, żeby spojrzeć wstecz na swoje życie, i wszystkie one mówiły jednoznacznie: dzięki Jurkowi moje życie zmieniło się na lepsze...
Anna Dodziuk


7

Spotkania

W ciągu pięćdziesięciu lat naszej znajomości spotykaliśmy się wiele razy
Czesław Czabała


7

Wspomnienie o Jurku M.

Praca była dla niego misją i sposobem życia
Majka i Piotr Fijewscy


8

Dziękuję…

Kiedy Jurek zainteresował się lecznictwem odwykowym, poczułem ogromne wsparcie
Bohdan Woronowicz


9

Dać świadectwo...

Historia i praktyka wsparcia kilku milionów Rodaków
Krzysztof Brzózka


10

Lęk egzystencjalny a logoterapeutyczne „memento mori”

Refleksja nad śmiercią i jej nieuchronnością budzi niepokój i może prowadzić do unikania tematu przemijania
i umierania, również u terapeutów. Jako ludzie mamy tendencję do uciekania od tego, co niemiłe i przykre,
a śmierć może być takim tematem...
Piotr Szczukiewicz


12

ACT w pracy z osobami uzależnionymi, czyli w poszukiwaniu sensu i wartości

Uzależnienie w Terapii Akceptacji i Zaangażowania traktowane jest jako swoisty sposób unikania kontaktu z życiem i samym sobą, gdy kontakt ten staje się zbyt bolesny. Wyzwaniem, któremu stawiamy czoła w terapii, jest nieobecność – znika człowiek z jego wyborami, a dominuje uzależnienie z jego konsekwencjami
Marzenna Kucińska


15

Kobiece historie w procesie grupowym

Bez bezpiecznych więzi nie możemy zbudować bezpieczeństwa w sobie. Potrzebujemy do tego innych
Martyna Borkowska–Pelc


8

W słabym ciele słaby duch

Na stan psychiczny naszych pacjentów mogą wpływać różne choroby somatyczne, dlatego tak ważna jest kompleksowa diagnoza przed rozpoczęciem terapii
Storrada Ujda


20

Osobowość Silna Immunologicznie siedem cech, które można i warto rozwijać

Bądź wrażliwy na sygnały własnego ciała i ducha, kochaj ludzi i pomagaj im bezinteresownie, stawiaj granice, miej poczucie kontroli nad swoim życiem, wygadaj się, kiedy coś leży Ci na sercu, rozwijaj różne aspekty siebie – brzmi jak rady dobrej cioci? Jednak to naukowo dowiedzione czynniki zdrowia
Edyta Krzysztof


23

Relacja superwizyjna i role w procesie superwizyjnym

Bycie autentycznym wydaje się jednym ze złotych środków do nawiązania prawidłowej relacji terapeutycznej z superwizantami. Kiedy wspominam swoich superwizorów, mogę przyznać, że zdecydowanie najbezpieczniej czułam się w relacji z superwizorami, którzy „byli sobą”, nie próbowali zaprezentować się na superwizji inaczej niż to, jakimi ludźmi byli
Anna Dziedzic


26

Uzależnieni czy „rażąco niedbali dłużnicy”?

Czym jest chroniczne zadłużanie się – zaburzeniem kompulsywnym czy nowym uzależnieniem behawioralnym? A może to tylko to „marketingowe chorobotwórstwo”?
Roman Pomianowski


32

Zbawienie i przekleństwo, czyli krótka historia opiatów

Dwieście lat po wynalezieniu morfina i jej pochodne wciąż są najpotężniejszą bronią człowieka w walce z bólem oraz najsilniejszym znanym nam narkotykiem. I wciąż wywołują epidemie uzależnień
Agata Lato


35

Propozycje czytelnicze, informacje. Ważne i ciekawe