Numer 1/2020

okladka 120


Spis treści


3

Nie tylko wynagrodzenie

Rozmowa z Dorotą Galińską, Przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień oraz Organizacji Środowiskowej Terapeutów Uzależnień


5

Specyfika vs uniwersalizm zjawiska uzależnień osób z niepełnosprawnością intelektualną

W Polsce żyje i mieszka około 760 tys. osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ich dorosłe życie w większości opatrzone jest zwielokrotnionymi trudami, z którymi część musi mierzyć się zupełnie samodzielnie. Nic więc dziwnego, że niektórzy szukają antidotum w używkach
Iwona Wojtczak–Grzesińska


9

„Od poradni do poradni”

Trwała abstynencja u pacjentów, którzy mają poważne trudności poznawczo–emocjonalne, jest celem niemożliwym lub też niezwykle trudno osiągalnym. Celem jest więc wydłużenie okresów abstynencji i znaczna redukcja szkód
Małgorzata Filipiuk


12

Problemy alkoholowe w populacji osób starszych

Problemy alkoholowe starszych osób są często „maskowane” przez inne zaburzenia somatyczne i psychiczne lub przyjmowane leki, co utrudnia postawienie właściwej diagnozy i w konsekwencji może prowadzić do niewłaściwego leczenia
Marta Zin–Sędek


13

Miłość terapeutyczna

Miłość definiowana jest na wiele sposobów, mówi się też o różnych rodzajach miłości. Chciałbym podzielić się rozumieniem miłości, jakie zbudowałem na bazie doświadczenia osobistego oraz kilkunastoletniej pracy terapeutycznej. Opowiem o moim rozumieniu miłości w relacji terapeutycznej oraz jakie znaczenie ma ona według mnie w procesie psychoterapii
Paweł Rosiński


15

Drop–In Krakowska 19

Angielski termin „drop–in” oznacza po prostu – wpadnij. Został on przyjęty na całym świecie jako nazwa niskoprogowych serwisów, do których przyjście osoby uzależnionej ma charakter niezobowiązujący
i w których większość działań dotyczy ograniczania szkód zdrowotnych
i społecznych związanych z używaniem narkotyków
Grzegorz Wodowski


18

„Czy mogę się do pani przytulić?” Dziecko u terapeuty uzależnień

Dzieci wielokrotnie krzywdzone przez osoby dorosłe, doświadczające odrzucenia, nie mają powodu, aby zaufać terapeucie. Bezwarunkowo akceptujący pacjenta, empatyczny i autentyczny terapeuta może być tym dorosłym, który towarzyszy, objaśnia świat, pomaga zrozumieć doświadczone zło i daje nadzieję
Katarzyna Nanowska


21

Nasz dom

„Stwórzmy razem dom, abyś w przyszłości mógł stworzyć własny” – to motto ośrodka terapii dla młodzieży
w Kudowie–Zdroju i jednocześnie myśl przewodnia podejmowanych tu działań. Piąta rocznica funkcjonowania placówki w jej obecnym kształcie skłania do refleksji, podsumowania efektów dotychczasowej pracy, a także przemyślenia jeszcze lepszego dostosowania oddziaływań w kolejnych latach
Agata Stachów


26

Mój mąż potrzebuje terapii!

Co jest ważne w motywowaniu pacjentek będących w związku z osobą uzależnioną do podjęcia terapii własnej?
Monika Lulińska


29

„Momenty zmiany” w psychoterapii doświadczeniowej

Psychoterapia doświadczeniowa koncentruje się wokół procesu doświadczania, wokół funkcji orientacyjnych organizmu: emocji, zmysłów, znaczeń. Pełne niezakłócone doświadczanie rozumiane jest tutaj jako warunek zdrowia psychicznego. Praca terapeutyczna i jej metody zmierzają do osiągnięcia tego celu
Ireneusz Kaczmarczyk


35
Propozycje czytelnicze


36
Ważne i ciekawe


 

Numer 2/2020

okladka 220


Spis treści


3

Wszyscy bierzemy udział w nieplanowanym zbiorowym eksperymencie

Sytuacja zmienia się dość dynamicznie i niestety musimy nauczyć się żyć i pracować z wirusem w tle

Katarzyna Łukowska


4

Terapia w obliczu epidemii koronawirusa

Placówki leczenia uzależnień, podobnie jak wszyscy w Polsce, muszą przystosować się do sytuacji, z jaką nie mieliśmy nigdy do tej pory do czynienia. Ograniczenia, samoizolacja, coraz więcej ludzi na kwarantannach i coraz większy strach przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Jak w takich warunkach prowadzić psychoterapię, jak diagnozować pacjentów, jak efektywnie im pomagać?

sonda redakcyjna


10

Inaczej niż wczoraj

Pomimo, iż obecnie praca z pacjentami odbywa się wyłącznie za pomocą systemów teleinformatycznych, środki zabezpieczające wydają się być niezbędne. Dysponujemy więc zarówno maseczkami, rękawiczkami jak i preparatami do dezynfekcji, co poprawia komfort pracy w tych niekomfortowych okolicznościach.
Agnieszka Żeljazkow


12

Wsparcie teraz najważniejsze

Jako terapeuci w obecnym kryzysie podlegamy tym samym przeciążeniom co nasi pacjenci. Też jest nam ciężko, też się boimy o nasze miejsca pracy, o przetrwanie ośrodka, o naszych partnerów, starych rodziców, o swoje zdrowie, a z drugiej strony, jesteśmy przecież narzędziem terapii dla naszych pacjentów, więc musimy pomieścić również ich niepokoje i traumy...

Rozmowa z Agnieszką Litwą– Janowską, dyrektorem Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, przewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień


15

„Między tobą a mną online, to jest też między nami”

Z doświadczeń superwizyjnych i terapeutycznych wynika, iż epidemia, zmuszając nas do pracy online, skonfrontowała nas z wieloma przekonaniami, dotyczącymi prowadzenia terapii oraz kształcenia w zawodzie
Ireneusz Kaczmarczyk


20

Potencjał różnorodności

Tekst jest oparty na wystąpieniu autorek pt. „Od trudności do potencjału– superwizja zróżnicowanych zespołów terapeutycznych”, które miało miejsce 30 listopada 2019 roku na VII Zjeździe Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
Agnieszka Kolano, Joanna Wawerska–Kus


23

Grupa uczy bliskości

Panuje przekonanie, że grupy online są jednak czymś gorszym od tych w realnym świecie. Ja bym jednak nie przywiązywała się do tej myśli. W internecie też można prowadzić głęboką psychoterapię z osobami uzależnionymi, pracować z emocjami i relacjami

Rozmowa z Bożeną Maciek–Haściło, psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizorem psychoterapii uzależnień, kierowniczką Poradni i Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Śremie, członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.


26

Kobiety i pornografia

Kobiety, podobnie jak mężczyźni, znajdują przyjemność w oglądaniu pornografii, zwłaszcza tworzonej specjalnie pod kątem kobiecych potrzeb. Niestety, przyjemność ta czasami zmienia się w problem, a nawet
w uzależnienie
Ryszard Romaniuk


30

Kobiety uzależnione od seksu – jak im pomagać? Nasze doświadczenia

Niepokojąco wysoki odsetek kobiet uzależnionych od seksu ma doświadczenia traumy dziecięcej. W porównaniu do mężczyzn odsetek ten jest wyższy, a doświadczenia traumatyczne częściej mają bardziej dramatyczny przebieg
Natalia Smogulecka


34

Błąd w myśleniu

Nikt tak jak nasi pacjenci, w swojej „kruchości”, nie oddają „przeżycia” naszej aktualnej rzeczywistości. Oddajemy im dziś w numerze głos. Do naszej refleksji...
Agnieszka Illinicz–Kiełkiewicz


35

Propozycje czytelnicze. Ważne i Ciekawe


Numer 3/2020

Okladka 320


Spis treści


3

Zadbać o dzieci z FASD

O tym, jak prawidłowo diagnozować i pomagać dzieciom z FASD, oraz jak na ich sytuację wpłynęła pandemia, rozmawiamy z dr Teresą Jadczak–Szumiło, psychologiem, pedagogiem, trenerką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia, specjalistką w dziedzinie pracy z dziećmi po traumach oraz z płodowym zespołem alkoholowym


4

Skontrolować niekontrolowane

Terapia w czasie pandemii nie była tylko „typową” terapią uzależnień, stała się również interwencją kryzysową, pracą z lękiem, niepewnością, zagrożeniem utraty bezpieczeństwa, również tego materialnego
Katarzyna Czerwonka, Kamil Chorążka


 8

Nowa rzeczywistość

Wydaje się ważne, by w przyszłości utrzymano możliwość udzielania świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, co pozwoliłoby kontynuować ją osobom, którym z różnych powodów trudno jest osobiście uczestniczyć w terapii
Iwona Labus–Wasilewska


10 

Chyba od stanu wojennego nie mieliśmy takiego wspólnego z pacjentami doświadczenia, lokującego nas w podobnym obszarze zagrożenia, niepewności, bezradności...
Sławomir Grab


12

Terapia w czasie zarazy

W czasie pandemii musieliśmy wprowadzić praktyki typowo szpitalne: stosowanie środków ochrony osobistej, codzienne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, dezynfekcję pomieszczeń
Storrada Grabińska–Ujda


 14

Okiem terapeuty: Terapia „zza krat” w czasach epidemii

Więzienia są miejscami izolacji, a równocześnie miejscami odizolowanymi. Teraz, w czasach globalnej pandemii, te warunki nabierają nowego wymiaru


16

Kryzys mobilizuje

Rozmowa z dr Piotrem Jabłońskim – dyrektorem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Kryzys związany z COVID–19 przykuł uwagę wszystkich i zmobilizował do podjęcia wielu nowych wyzwań


18

Terapia osób nadużywających pornografii i seksu

Seksoholizm, hiperseksualność, niekontrolowane zachowania seksualne czy zaburzenia kompulsywnych zachowań seksualnych – opis problemu, diagnostyka, kwalifikacja, terapia
Katarzyna Siedlecka–Pasierbiak, Piotr Kuraś


20

Mężczyzna w związku z pornografią

Co sprawia, że mężczyźni żyjący w związkach coraz częściej – w moim przekonaniu – ograniczają lub rezygnują ze współżycia na rzecz pornografii i masturbacji i jakie są tego konsekwencje
Paweł Pilich


22

„Moje dziecko mnie złości” – profilaktyka agresji w pracy z rodzicami

Pierwszym krokiem, by rodzice mogli pracować nad złością, jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, gdzie każdy będzie mógł ujawnić swoje emocje, lęki, obawy, smutek krytyczne myśli, niezadowolenie z samego siebie
Krzysztof Górski


25

Przeciw przemocy

Kontakt z osobami zgłaszającymi się do „Niebieskiej Linii” IPZ potwierdza, że właściwie wszystkie osoby doznające przemocy mają wątpliwości, czy to, czego doświadczają, jest przemocą. To efekt manipulacji sprawcy, który potrafi wmówić swojej ofierze, że przemoc jest normą

Rozmowa z Renatą Durdą, kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, certyfikowaną superwizorką i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


28

Borderline i terapia dialektyczno–behawioralna

Osobowość borderline jest zaburzeniem, które zazwyczaj wymaga długotrwałego i regularnego leczenia zarówno szpitalnego jak i ambulatoryjnego. W pracy z pacjentem uzależnionym z rozpoznaniem osobowości borderline sprawdza się zastosowanie terapii dialektyczno – behawioralnej DBT i programu Family Connections FC
Ewa Miturska


32

mWsparcie dla pacjentów po podstawowym programie leczenia uzależnienia

Aplikacja telefoniczna jest narzędziem wspierającym osoby uzależnione w procesie zdrowienia, jednak nie zastąpi ona terapeuty
Łukasz Wieczorek, Justyna Klingemann


35

Propozycje czytelnicze. Informacje