Ważna informacja!

Informujemy naszych obecnych i przyszłych czytelników, że nasze pismo – Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia w roku 2018 będzie pismem bezpłatnym.
Prenumeratę na 2018 rok można zamówić wypełniając formularz w zakładce "Prenumerata", wysyłając zamówienie pocztą, faxem lub przez e-mail.

Jeśli byliście Państwo naszymi prenumeratorami w roku 2017, prenumerata będzie automatycznie przedłużona na rok bieżący.