tuiw.pl

Blog tematyczny dotyczący zdrowia.

PsychologiaZdrowie

Objawy nerwicy lękowej – jak sobie z nimi radzić?

Objawy nerwicy lękowej – jak sobie z nimi radzić?

Nerwice są grupami zaburzeń lękowych. Są to zaburzenia emocjonalne, które dają silny lęk przed określonymi zjawiskami. Podłożem nerwicy lękowej mogą być traumatyczne przeżycia w dzieciństwie lub brak zaspokajania emocjonalnych potrzeb na poszczególnych etapach rozwoju.

Czym jest nerwica lękowa?

Nerwica lekowa łączy się także z innymi zaburzeniami o podłożu psychicznym, dlatego też niekiedy ciężko jest określić, czy niepokojące symptomy są objawami nerwicy lękowej czy innej jednostki chorobowej o podłożu psychicznym. Objawy nerwicy lękowej to cały szereg zachowań, które odbiegają od przyjętego wzorca. Osoby cierpiące na to zaburzenie mogą cechować się egocentryzmem. Z drugiej strony mogą być jednak perfekcjonistami.

Jakie są przyczyny nerwicy lękowej?

Rozwój nerwicy lękowej jest w znacznym stopniu uzależniony od czynników biologicznych, społecznych i kulturowych. Nie bez znaczenia są także czynniki psychologiczne, o których wspomniano wcześniej. Badania wykazują, iż osoby, które jako dzieci były powściągliwe w okazywaniu uczuć i emocji mogą mieć problemy emocjonalne w dorosłym życiu i są bardziej narażone na objawy nerwicy lękowej. Prawdopodobieństwo tych zaburzeń mogą bowiem zwiększać takie cechy osobowości, jak nieśmiałość oraz wrażliwość emocjonalna. Warto także zaznaczyć, iż wpływ na rozwój nerwicy lękowej może mieć rodzina i środowisko, w jakim osoba dorastała. Niestety lęk może być cechą dziedziczoną. Na nerwicę lękową często chorują osoby nadużywające alkoholu, narkotyków oraz innych substancji o działaniu psychoaktywnym.

Jakie są objawy nerwicy lękowej?

Objawy nerwicy lękowej są bardzo różnorodne. Osoby chore na to zaburzenie mogą bowiem cierpieć na symptomy somatyczne, problemy emocjonalne oraz zaburzenia poznawcze. Przebieg nerwicy jest u każdej chorej osoby indywidualny i objawy mogą pojawiać się pojedynczo lub grupami.
Objawami somatycznymi są zaburzenia zmysłów, czyli najczęściej problemy z widzeniem, słuchem, zmieniony głos, a także brak czucia. Chorzy na nerwicę lękową często uskarżają się na ból umiejscowiony w różnych lokalizacjach. Skutkami nerwicy lękowej mogą być niedowłady, napady padaczkowe i problemy z mową. Niestety w skrajnych przypadkach nerwica lękowa może wpływać na nieprawidłowe działanie organów wewnętrznych i może powodować tak poważne stany, jak ciąża urojona.
Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu nerwicy lękowej wiążą się głównie z natrętnymi myślami oraz innymi natręctwami ruchowymi. Przykładem ruchowego natręctwa, którego nie może pozbyć się osoba chora na nerwicę lękową, jest kompulsywne mycie dłoni. Nerwica lękowa wpływa także na zaburzenia emocjonalne. Często chorzy mają fobie na różnym tle. Obiektem lęku mogą być zarówno przedmioty, zwierzęta, jak i czynności. Chorzy dostają napadów paniki, w zupełnie nieuzasadnionych sytuacjach. Osoby chore na nerwicę lękową cierpią na stałe spadki nastroju i są bardzo narażone na depresję. W zależności od indywidualnego przebiegu objawów u jednych chorych może nastąpić nadpobudliwość oraz poirytowanie, u innych apatia i ciągłe zmęczenie.

Nerwica lękowa jest bardzo ciężkim zaburzeniem psychicznym, które może doprowadzić do szeregu przykrych konsekwencji. Warto udać się po pomoc do specjalisty, który dopasuje sposób leczenia do stopnia zaawansowanie choroby.

Udostępnij